Artiklar inom Juridik

Fastighetsjuristen svarar - Vad gäller när hyresavtal åsidosätter hyreslagens bestämmelser?

FRÅGA: Jag har under många år bedrivit restaurangverksamhet. Min rörelse har under åren gått lite upp och ner men de senaste åren har verksamheten gått riktigt bra. Min rörelse drivs i ett aktiebolag och nu har det dykt upp en köpare som vill köpa samtliga aktier i mitt restaurangbolag. Inför försäljningen gick vi gemensamt igenom hyresavtalet. Till min förfäran upptäckte jag då att hyresvärden skrivit in i hyresavtalet att aktierna inte kan överlåtas utan hyresvärdens godkännande. Gäller denna bestämmelse i avtalet eller kan jag gå till hyresnämnden om inte hyresvärden godkänner min spekulant?


Fastighetsjuristen svarar - vad gäller kring tillträdesdag?

Fråga: Vi hyr sedan nästan 20 år en lokal där vi bedriver tvätteri­verksamhet. Vi har nu växt ur vår befintliga lokal och har därför sagt upp hyreskontraktet till slutet av nästa år. Sam­tidigt har vi tecknat ett nytt hyresavtal på en större lokal i en fastighet som ska byggas ut för vår skull. Vid en genomgång av hyresavtalet för vår nya lokal har vi sett att tillträdesdagen är angiven som en ”preliminär tillträdesdag” och att hyresvärden har rätt att flytta fram denna med som mest tre månader. Vår fråga är om en sådan skrivning verkligen är giltig och om den är det; finns det något sätt att förlänga hyresavtalet för vår gamla lokal med tre månader?


Fastighetsjuristen svarar: Vad gäller om man får två olika uppsägningshandlingar?

FRÅGA: Jag hyr en lokal sedan tio år tillbaka. Hyres­värden har, trots att jag betalar hyran i tid varje ­månad, vid ett par till­fällen skickat skrivelser till mig om att jag missköter ­lokalen. Nu har hyresvärden sagt upp mig och då skickat mig två olika handlingar, en som anger att hyres­rätten är förverkad och att jag omedelbart ska avflytta och en upp­sägning ”reservationsvis” som anger att jag är uppsagd för avflyttning till hyres­tidens slut. ­Detta kan väl inte vara korrekt? Om det är korrekt, vilken upp­sägningshandling gäller?


Vad gäller om ytan är mindre än vad som anges i kontraktet?

FRÅGA: Vi hyr sedan flera år en kontorslokal i en centralt belägen fastighet. Nyligen har vi fått anledning att misstänka att lokalens yta är mindre än vad som anges i hyreskontraktet. Vi har ingen anledning att tro att hyresvärden har försökt lura oss utan avvikelsen beror förmodligen på att hyresvärden har utgått från gamla uppgifter om lokalen och inte kontrollerat dessa. Vad gäller i ett sådant läge? Har vi rätt att få hyran sänkt, och i så fall även retroaktivt?


Fastighetsjuristen svarar: Vilka regler gäller när hyresvärden vill utföra arbete i lokalen?

FRÅGA: Vi hyr en lokal i en fastighet där vi bedriver affärsverksamhet. Hyresvärden vill renovera kök och byta rör och golv i badrummet och har därför begärt tillträde till lokalen under perioden som arbetet ska pågå. Vi vill fortsätta bedriva vår verksamhet och undrar om vi är skyldiga att gå med på hyresvärdens begäran?


Fastighetsjuristen svarar

FRÅGA: Mitt bolag har under ett par år hyrt en lokal i andrahand för vår verksamhet. Vi har ett skriftligt hyresavtal med vår hyresvärd. I det står bland annat att bestämmelserna i 12 kap. 57–60 § JB inte ska gälla om hyresförhållandet mellan vår hyresvärd och fastighetsägaren skulle upphöra. Vi har nu fått reda på att fastigheten har sålts. Vi vet att bolaget som vi hyr av endast hade ett muntligt hyresavtal med fastighetsägaren. Den nya fastighets­ägaren förnekar att vi har en giltig upplåtelse avseende lokalen. Vad gäller för vår del?


Fastighetsjuristen svarar: Vad gäller kring besittningsskydd?

FRÅGA: För ett år sedan tog mitt bolag över ett hyresavtal när bolaget förvärvade en hyresrätt tillsammans med den verksamheten som bedrevs i lokalen. Hyres­värden har nu sagt upp hyresavtalet till upphörande och avflyttning vid hyrestidens utgång. I samband med att jag kontaktade hyresvärden för att meddela att jag kommer kräva skadestånd påstod hyres­värden att hyresrätten inte är förenad med besittningsskydd på grund av att den förra hyres­gästen ingått ett avstående från besittningsskyddet. Gäller denna överenskommelse även gentemot mitt bolag?


Fastighetsjuristen svarar: Vad gäller kring snöröjningen?

FRÅGA: Vi driver en matvarubutik och hyr för detta ändamål en del av en byggnad. Enligt hyresavtalet ska hyresgästen sköta ”snöröjning”. Nu säger hyresvärden att vi måste skotta på taket och ta bort istappar eftersom vi har ansvar för snöröjningen på fastigheten. Vi hävdar å vår sida att bolaget bara behöver skotta på marken och att hyresvärden är ansvarig för snöskottning på taket. Vad gäller?


Fastighetsjuristen svarar: Vem har ansvar för snöröjning?

Fråga: Vi driver en matvarubutik och hyr för detta ändamål en del av en byggnad. Enligt hyresavtalet ska hyresgästen sköta ”snöröjning”. Nu säger hyresvärden att vi måste skotta på taket och ta bort istappar eftersom vi har ansvar för snöröjningen på fastigheten. Vi hävdar å vår sida att bolaget bara behöver skotta på marken och att hyresvärden är ansvarig för snöskottning på taket. Vad gäller?


Fastighetsjuristen svarar: Uppsägning på grund av villkorsändring

Fråga: Jag driver en restaurang och min hyresvärd har sagt upp vårt lokalhyreskontrakt för villkorsändring och kräver en väldigt mycket högre hyra än tidigare. Vi har sedan uppsägningen förhandlat om framtida hyresnivå för lokalen men hyresvärden vägrar att sänka sitt krav på hyra. Han menar att den hyra han kräver är marknadsmässig. Jag menar att den krävda hyran är för hög. Vi kommer helt enkelt ingen vart i förhandlingen. Det finns inte heller några liknande lokaler lediga i närområdet som skulle passa mig och det skulle innebära stora förluster för min verksamhet att flytta till ett nytt område. Vad kan jag göra?


Fastighetsjuristen svarar: Kan jag sälja min lokal?

Fråga: Jag har två klädbutiker i samma stad med lite olika inriktning. Den ena av butikerna går dåligt och gick med förlust det senaste året. Jag ser inte att detta kommer att vända. Jag funderar nu på att lägga ner eller flytta den olönsamma verksamheten till min andra butik som har såväl större ytor som lägre hyra. Jag hyr butikslokalen som är ganska liten och ligger i ett attraktivt läge men hyran är för hög för min verksamhet. Tyvärr missade jag att säga upp mitt hyresavtal så det har nyligen förlängts på tre år. Nu har det dykt upp en person som vill köpa min lokal för att starta en kiosk. När jag nämnde detta för min svåger sa han att det är olagligt att sälja en hyresrätt. Stämmer detta?


Störande rivningsarbete i grannfastighet

Fråga: Jag driver sedan ett antal år tillbaka en butik vid ett torg. Ägaren till en intilliggande fastighet – alltså inte min hyresvärd – har påbörjat omfattande rivningsarbeten på sin fastighet. Bland annat har fastighetsägaren satt upp plank som spärrar av trottoaren fram till min butik och som skymmer mina skyltar. Vidare medför arbetena bullerstörningar och nedsmutsning av mitt skyltfönster. Enligt uppgift ska arbetena pågå i minst ett år. Min omsättning har hittills minskat med cirka 30 procent sedan arbetena påbörjades och jag är orolig för att den kommer att minska ytterligare. Jag har diskuterat saken med min hyresvärd men hyresvärden säger att han inte kan göra något åt saken eftersom störningarna kommer från en annan fastighet. Vilka möjligheter har jag att kräva ersättning och från vem?


Frivilligt skatteskyldig för moms

Stämmer det att hyrestiden måste vara minst ett år för att bli frivilligt skattskyldig för moms? Vad gäller vid uthyrning för kortare tid?


Har vi någon möjlighet till ersättning?

FRÅGA: Jag och min kompanjon äger fyra bolag genom vilka vi bland annat bedriver restaurangverksamhet i en lokal. Hyresavtalet för lokalen har ingåtts av moderbolaget i koncernen medan verksamheten bedrivs av ett dotterbolag. Verksamhetsbolaget har gjort flera investeringar i lokalen vilka har ökat lokalens värde. Hyresvärden har nu sagt upp hyresavtalet för upphörande till hyrestidens utgång på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Hur är detta möjligt och har vi någon möjlighet att få ersättning för de genomförda investeringarna?


Hyreshöjning med 75 procent

Vad gäller egentligen när hyresvärden vill genomföra en hyreshöjning? Lars Gahnström från Wistrand ger dig svaren!


Vad händer om man betalat mer än avtalet anger?

FRÅGA: Jag driver sedan sju år en zoobutik med bland annat akvariefiskar. Jag hyr lokalen i vilken jag bedriver min verksamhet. Enligt hyresavtalet skall jag utöver hyran betala för min egen vattenförbrukning. Det fanns redan en mätare i lokalen som hyresvärden regelbundet har läst av och fakturerat förbrukningen till självkostnadspris. Nu har jag öppnat ytterligare en zoobutik med motsvarande verksamhet och med separat undermätare för vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen i den nya butiken har visat sig vara endast en bråkdel av förbrukningen i den gamla butiken. När jag tillsammans med vattenleverantören gick igenom tidigare förbrukning samt på plats kontrollerade vattenmätaren visade det sig att mätaren inte bara registrerade min egen förbrukning utan även inkluderade förbrukningen från hälften av de bostadslägenheter som finns i fastigheten. Efter att jag påtalat detta har hyresvärden installerat en ny mätare som enbart mäter förbrukningen i min lokal. Det har då visat sig


Vad gäller för vår caféverksamhet?

FRÅGA: Vi hyr sedan cirka tio år tillbaka en lokal i en fastighet där vi bedriver caféverksamhet. Utanför lokalen har vi på sommaren en uteservering. Vi har själva byggt trall och staket och det finns en muntlig överenskommelse med hyresvärden om att uteserveringen ingår i hyresavtalet. Fastigheten såldes för cirka ett år sedan. Nu har den nya hyresvärden sagt upp uteserveringen för upphörande och avflyttning. I uppsägningen hänvisar de till att uteserveringen inte ingår i det skriftliga hyresavtalet och att de därför har rätt att säga upp denna nyttjanderätt. Uteserveringen är väldigt viktig för vår verksamhet, vad gäller?


Vilka regler gäller i soprummet?

FRÅGA: Vi har kastat några uttjänta datorer i hyresvärdens soprum. Trots att vi enligt hyresavtalet har rätt att nyttja det soprum som hyresvärden tillhandahåller har vi fått en faktura för nedskräpning från hyresvärden. Måste vi betala denna faktura?


Kan jag utan vidare överlåta hyreskontraktet till förvärvaren?

FRÅGA: Jag bedriver måleriverksamhet och hyr en affärslokal för detta ändamål. Jag skall nu överlåta verksamheten till en förvärvare som eventuellt kommer att använda lokalen för en helt annan typ av verksamhet. Kan jag utan vidare överlåta hyreskontraktet till förvärvaren?


Kan man få uppskov med avflyttningen?

FRÅGA: Jag hyr en lokal för min affärsverksamhet, försäljning av trädgårdsartiklar. Hyresvärden har sagt upp mig för avflyttning till hyrestidens utgång eftersom huset som lokalen ligger i ska rivas. Hyresavtalet upphör den sista mars men byggnaden ska inte rivas förrän under hösten. Hyresvärden har erbjudit mig en annan lokal, men jag har tackat nej eftersom det passar mig att avveckla min verksamhet i närtid. Men jag skulle gärna bedriva min verksamhet lite längre än till den sista mars. Jag har hört att man kan få två års uppskov med avflyttningen om man vänder sig till hyresnämnden. Vad gäller?