Artiklar inom Juridik

Fastighetsjuristen svarar: Vad gäller kring snöröjningen?

FRÅGA: Vi driver en matvarubutik och hyr för detta ändamål en del av en byggnad. Enligt hyresavtalet ska hyresgästen sköta ”snöröjning”. Nu säger hyresvärden att vi måste skotta på taket och ta bort istappar eftersom vi har ansvar för snöröjningen på fastigheten. Vi hävdar å vår sida att bolaget bara behöver skotta på marken och att hyresvärden är ansvarig för snöskottning på taket. Vad gäller?


Fastighetsjuristen svarar: Vem har ansvar för snöröjning?

Fråga: Vi driver en matvarubutik och hyr för detta ändamål en del av en byggnad. Enligt hyresavtalet ska hyresgästen sköta ”snöröjning”. Nu säger hyresvärden att vi måste skotta på taket och ta bort istappar eftersom vi har ansvar för snöröjningen på fastigheten. Vi hävdar å vår sida att bolaget bara behöver skotta på marken och att hyresvärden är ansvarig för snöskottning på taket. Vad gäller?


Fastighetsjuristen svarar: Uppsägning på grund av villkorsändring

Fråga: Jag driver en restaurang och min hyresvärd har sagt upp vårt lokalhyreskontrakt för villkorsändring och kräver en väldigt mycket högre hyra än tidigare. Vi har sedan uppsägningen förhandlat om framtida hyresnivå för lokalen men hyresvärden vägrar att sänka sitt krav på hyra. Han menar att den hyra han kräver är marknadsmässig. Jag menar att den krävda hyran är för hög. Vi kommer helt enkelt ingen vart i förhandlingen. Det finns inte heller några liknande lokaler lediga i närområdet som skulle passa mig och det skulle innebära stora förluster för min verksamhet att flytta till ett nytt område. Vad kan jag göra?


Fastighetsjuristen svarar: Kan jag sälja min lokal?

Fråga: Jag har två klädbutiker i samma stad med lite olika inriktning. Den ena av butikerna går dåligt och gick med förlust det senaste året. Jag ser inte att detta kommer att vända. Jag funderar nu på att lägga ner eller flytta den olönsamma verksamheten till min andra butik som har såväl större ytor som lägre hyra. Jag hyr butikslokalen som är ganska liten och ligger i ett attraktivt läge men hyran är för hög för min verksamhet. Tyvärr missade jag att säga upp mitt hyresavtal så det har nyligen förlängts på tre år. Nu har det dykt upp en person som vill köpa min lokal för att starta en kiosk. När jag nämnde detta för min svåger sa han att det är olagligt att sälja en hyresrätt. Stämmer detta?


Störande rivningsarbete i grannfastighet

Fråga: Jag driver sedan ett antal år tillbaka en butik vid ett torg. Ägaren till en intilliggande fastighet – alltså inte min hyresvärd – har påbörjat omfattande rivningsarbeten på sin fastighet. Bland annat har fastighetsägaren satt upp plank som spärrar av trottoaren fram till min butik och som skymmer mina skyltar. Vidare medför arbetena bullerstörningar och nedsmutsning av mitt skyltfönster. Enligt uppgift ska arbetena pågå i minst ett år. Min omsättning har hittills minskat med cirka 30 procent sedan arbetena påbörjades och jag är orolig för att den kommer att minska ytterligare. Jag har diskuterat saken med min hyresvärd men hyresvärden säger att han inte kan göra något åt saken eftersom störningarna kommer från en annan fastighet. Vilka möjligheter har jag att kräva ersättning och från vem?


Frivilligt skatteskyldig för moms

Stämmer det att hyrestiden måste vara minst ett år för att bli frivilligt skattskyldig för moms? Vad gäller vid uthyrning för kortare tid?


Har vi någon möjlighet till ersättning?

FRÅGA: Jag och min kompanjon äger fyra bolag genom vilka vi bland annat bedriver restaurangverksamhet i en lokal. Hyresavtalet för lokalen har ingåtts av moderbolaget i koncernen medan verksamheten bedrivs av ett dotterbolag. Verksamhetsbolaget har gjort flera investeringar i lokalen vilka har ökat lokalens värde. Hyresvärden har nu sagt upp hyresavtalet för upphörande till hyrestidens utgång på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Hur är detta möjligt och har vi någon möjlighet att få ersättning för de genomförda investeringarna?


Hyreshöjning med 75 procent

Vad gäller egentligen när hyresvärden vill genomföra en hyreshöjning? Lars Gahnström från Wistrand ger dig svaren!


Vad händer om man betalat mer än avtalet anger?

FRÅGA: Jag driver sedan sju år en zoobutik med bland annat akvariefiskar. Jag hyr lokalen i vilken jag bedriver min verksamhet. Enligt hyresavtalet skall jag utöver hyran betala för min egen vattenförbrukning. Det fanns redan en mätare i lokalen som hyresvärden regelbundet har läst av och fakturerat förbrukningen till självkostnadspris. Nu har jag öppnat ytterligare en zoobutik med motsvarande verksamhet och med separat undermätare för vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen i den nya butiken har visat sig vara endast en bråkdel av förbrukningen i den gamla butiken. När jag tillsammans med vattenleverantören gick igenom tidigare förbrukning samt på plats kontrollerade vattenmätaren visade det sig att mätaren inte bara registrerade min egen förbrukning utan även inkluderade förbrukningen från hälften av de bostadslägenheter som finns i fastigheten. Efter att jag påtalat detta har hyresvärden installerat en ny mätare som enbart mäter förbrukningen i min lokal. Det har då visat sig


Vad gäller för vår caféverksamhet?

FRÅGA: Vi hyr sedan cirka tio år tillbaka en lokal i en fastighet där vi bedriver caféverksamhet. Utanför lokalen har vi på sommaren en uteservering. Vi har själva byggt trall och staket och det finns en muntlig överenskommelse med hyresvärden om att uteserveringen ingår i hyresavtalet. Fastigheten såldes för cirka ett år sedan. Nu har den nya hyresvärden sagt upp uteserveringen för upphörande och avflyttning. I uppsägningen hänvisar de till att uteserveringen inte ingår i det skriftliga hyresavtalet och att de därför har rätt att säga upp denna nyttjanderätt. Uteserveringen är väldigt viktig för vår verksamhet, vad gäller?


Vilka regler gäller i soprummet?

FRÅGA: Vi har kastat några uttjänta datorer i hyresvärdens soprum. Trots att vi enligt hyresavtalet har rätt att nyttja det soprum som hyresvärden tillhandahåller har vi fått en faktura för nedskräpning från hyresvärden. Måste vi betala denna faktura?


Kan jag utan vidare överlåta hyreskontraktet till förvärvaren?

FRÅGA: Jag bedriver måleriverksamhet och hyr en affärslokal för detta ändamål. Jag skall nu överlåta verksamheten till en förvärvare som eventuellt kommer att använda lokalen för en helt annan typ av verksamhet. Kan jag utan vidare överlåta hyreskontraktet till förvärvaren?


Kan man få uppskov med avflyttningen?

FRÅGA: Jag hyr en lokal för min affärsverksamhet, försäljning av trädgårdsartiklar. Hyresvärden har sagt upp mig för avflyttning till hyrestidens utgång eftersom huset som lokalen ligger i ska rivas. Hyresavtalet upphör den sista mars men byggnaden ska inte rivas förrän under hösten. Hyresvärden har erbjudit mig en annan lokal, men jag har tackat nej eftersom det passar mig att avveckla min verksamhet i närtid. Men jag skulle gärna bedriva min verksamhet lite längre än till den sista mars. Jag har hört att man kan få två års uppskov med avflyttningen om man vänder sig till hyresnämnden. Vad gäller?


Ersättning för felaktigt debiterad vattenförbrukning

FRÅGA: Jag driver sedan sju år en zoobutik med bland annat akvariefiskar. Jag hyr lokalen i vilken jag bedriver min verksamhet. Enligt hyresavtalet skall jag utöver hyran betala för min egen vattenförbrukning. Det fanns redan en mätare i lokalen som hyresvärden regelbundet har läst av och fakturerat förbrukningen till självkostnadspris.


Erbjuden att ta över lokal - vad gäller?

FRÅGA: Min verksamhet med detaljhandel inom sport och fritidssektorn går bra. Jag har länge funderat på att skaffa ytterligare en affärslokal med ett riktigt centralt AA-läge. En god vän till mig som gått i pension har nu erbjudit mig att köpa den lokal han bedrivit sin verksamhet i under minst 20 års tid. Vad gäller?


Rätt att behandla hyresgäster efter lokalstorlek?

FRÅGA: Jag hyr ett litet kontor och nu har hyresvärden sagt upp mig för avflyttning. Som skäl har hyresvärden angett att en annan hyresgäst, som hyr ett betydligt större kontor, vill ha utökade lokalytor. Jag har hört att den hyresgäst som blir uppsagd för avflyttning kan ha rätt till skadestånd. Nu säger hyresvärden att jag inte har rätt till skadestånd eftersom hyresgästen med det stora kontoret är en så viktig hyresgäst att deras önskemål måste tillgodoses. Hyresvärden har anvisat en annan lokal till mig men den ligger sämre till än den lokal jag har i dag. Kan det vara rätt att behandla hyresgäster olika beroende på storleken av deras lokaler? Har jag någon rätt till skadestånd och hur ska jag ställa mig till erbjudandet om den andra lokalen?


Kan vi hyra ut vår lokal i andra hand?

FRÅGA: Vi har hyrt en lokal sedan 2005 men nu går firman knackigt och vi vill lägga den i träda. Dock löper vårt hyreskontrakt till 2012. Kan vi hyra ut vår lokal i andra hand tills kontraktet löpt ut? Och hur går vi till väga?


Sex juridiska frågor och svar

Lokalnytt ger dig sex svar på lika många grundläggande juridiska frågor som kan uppstå hos en hyresgäst i kommersiell lokal.


Kan hyresvärden tvinga mig att flytta?

FRÅGA: Jag driver en klädbutik och hyr för detta ändamål sedan tio år en lokal i ett större köpcentrum utanför city. Mitt nuvarande hyresavtal förlängs automatiskt med tre år om det inte sägs upp. Det är cirka 1,5 år kvar tills det löper ut nästa gång. Hyresvärden har nu meddelat mig att denne avser att bygga om anläggningen och i samband därmed flytta min lokal. Om jag inte går med på detta kommer hyresvärden att säga upp mig. Kan hyresvärden tvinga mig att flytta?


Kan jag stoppa renoveringen?

FRÅGA: Den klädaffär jag bedriver går bra och jag planerar att i höst ändra om inredningen i min affär och ta in ett nytt varumärke. För detta varumärke skall det byggas en så kallad shop-i-shop. Precis när jag fått klart med distributören meddelar hyresvärden att man skall genomföra en fasadrenovering i min lokal vilket påverkar min försäljning väsentligt. Vad gäller: Kan jag stoppa renoveringen? Är jag berättigad till ersättning?