Artiklar inom Hyresanalys

"Aktiviteten större i norrort"

Kajsa Pettersson och Jan Tärnell, värderare på NAI Svefa, kommenterar hyresmarknaden i Stockholm. Och det är fortsatt centrala lägen med goda kommunikationer som är mest efterfrågat.

"Bäst tryck i Malmö"

Det är en stabil hyresmarknad i Öresundsregionen. Störst tryck finns i Malmö, Lund är en stad där det går bättre än förväntat – och i Helsingborg vitaliseras lokal­hyresmarknaden alltmer, enligt Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi.

Lägre globala transaktioner – vad händer?

Vad händer på fastighetsmarknaden ute i världen 2016 – och hur ska man tolka detta och bedöma framtiden? Vilka trender kan man skönja? EY:s Ingemar Rindstig står här för en genomgång av läget.

"Serviceutbudet inom byggnaden har blivit viktigare"

Jakten på moderna kontorslokaler fort­sätter och företagen är nu beredda att lämna de mest centrala delarna av staden. Samtidigt blir serviceutbudet allt viktigare. Det menar Martin Larsson på Newsec.

Är delningsekonomin äntligen på väg in i arbetslivet?

Flexibla lokaler, moderna kontorshotell och delningsekonomi. Här resonerar Gustav Annelund på JLL om kontorslokalernas utveckling i framtiden.

Företag lockas av ­gemensamma lösningar

Den stora efterfrågan på moderna, välbelägna kontors­lokaler fortsätter och trenden med kontorshotell växer. Här ger Robert Atterfelt, vd på Lokalisera, sin bild av kontors­hyresmarknaden i staden.

"Konjunkturläget idag ser betydligt ljusare ut"

Hur ser hyresnivåerna ut på marknaden just nu? Svaret har Patrik Lundström, analytiker på DTZ. Här presenterar han ungefärliga hyresnivåer och rätar ut andra frågetecken när det gäller etablering i Stockholmsregionen.

"Andelen nyproduktion är väldigt liten"

Thomas Jalde och Jakob Eriksson på Colliers tror på stigande hyresnivåer och beskriver en fortsatt hög efterfrågan i centrala lägen. Här ger de sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.

Spelbolag tar helt våningsplan på Sveavägen 44

Spelbolaget King hyr hela våning fyra, 4 100 kvadratmeter, i Diligentias Sveavägen 44.

"Efterfrågan kommer alltid vara hög kring Stockholms innerstad"

Efterfrågan inom kontorssegmentet är särskilt stark, men även handelslokaler är eftertraktade. – Efterfrågan på handelslokaler är hög i rätt lägen. Sveriges detaljhandel fortsätter att växa och visar på positiva siffror, säger Gustaf Lettström, analytiker på JLL.

"Flytten till Stockholms tillväxtområden är stark"

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm är en stor och avgörande fråga för hyresnivåerna på sikt. Områden som Vinsta, Häggvik och Kungens kurva går en ljus fram till mötes när Förbifarten står klar. Det menar David Almqvist och Thomas Jalde på Colliers i sin analys av Stockholms hyresmarknad just nu.

"Stort fokus på hotell"

Eleonore Pellams och Lars Svensson på NAI Svefa beskriver en region med ett stort ­fokus på hotell och med en fortsatt efterfrågan på moderna och profilskapande kontorslokaler.

"Hyresnivåerna sjunker fem till tio procent"

Hyresgästerna avvaktar med stora lokalförändringar och fokuserar i stället på att förändra den befintliga lokalen för att öka effektivitet och minska lokalkostnader. Överytor kommer att tomställas. Den analysen gör Anneli Hasselström, seniorkonsult på Niras.

"Omdaning av Uppsalas industriområden"

För att möta Uppsalas befolkningstillväxt omvandlas industriområden till bostadsområden. Claes Du Rietz på Mäklarhuset skriver om ett Uppsala i förändring.

"Det är en stadsdel under utveckling"

Louise Appelros på Kungsleden om läget i Kirseberg/Bulltofta.

Stor efterfrågan på kommunikationsnära lägen

Efterfrågan på kontorslokaler i Öresundsregionen är relativt god, det gäller i synnerhet de kommunikationsnära lägena, enligt Charlotte Norell och Peter Bergquist på Croisette som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

"Höga hyror och låg ruljangs är klimatet som råder"

Vakansgraderna i Solna/Sundbyberg, Kista och Närförort sjunker parallellt med att de stiger något i CBD och övriga innerstaden, även om vakansgraderna i innerstaden fortfarande är historiskt låga. Den analysen gör Benjamin Rush, tillförordnad analys- och värderingschef på Jones Lang Lasalle.

Stor efterfrågan på begränsat utbud i city

Det är en stor efterfrågan på centralt belägna kontors­lokaler, men det begränsade utbudet gör att fastig­hets­ägare kan göra lite som de vill. – De ser sig inte alltid behöva erbjuda vad kunderna efterfrågar, säger Jesper Trotzig på Tenant & Partner.

"Många ifrågasätter sitt lokalbehov"

Efterfrågan på kontorslokaler i Söderort är låg. Därför anser Jesper Trotzig, senior manager och partner på Tenant & Partner att planerna för Söderstaden är nödvändiga, för att Söderort inte ska halka ytterligare efter Norrort.

Vilka områden kommer att vara vinnare?

Hur kommer marknaden att hantera den större mängd kontor som snart kommer ut på marknaden, och vilka områden kommer att vara vinnare? Här resonerar Erik Norrman på NAI Svefa om framtidens kontorsmarknad i Göteborg.