"Efterfrågan på profilskapande kontor är hög"

Vill du ha profilskapande kontor behöver du vara ute i god tid och planera dina önskemål. Det menar ­Elenore Pellams och Petter Öhman på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i regionen.

Skriven av Sofia Grymer 2017-04-05 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Peter Öhman.
Bild: NAI Svefa


Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden just nu? Vad för slags lokaler är det störst efterfrågan på?


– Hotellmarknaden är stark och vi ser en hög efter­frågan, framför allt under veckodagar, och fler ­aktörer i regionen expanderar med både tillbyggda rum och nyetableringar. Nyproduktionen av kontorslokaler har i regionen varit störst den senaste tiden i Norr­köping. Nyproduktionstakten har varit låg i Linköping. Vakanser i bland annat Mjärdevi har minskat vilket talar för ökat utrymme för nya kontorslokaler. Vi ser att hyresavtalen för kontorslokaler allt oftare grundar sig på en kallhyra där hyresgästen istället betalar ett tillägg för bland annat värme. Efterfrågan ligger högt på profilskapande kontor för att på så sätt möta upp den efterfrågan det finns på arbetskraft i dag. Vi ser att fastighetsägare i dag behöver vara mer lyhörda för sina hyresgäster för att på så sätt hålla kvar förändringsbenägna företag. I Norrköping ser vi att konkurrensen mellan externhandel och cityhandel fortfarande är hög, där Ingelsta shopping vill utvidga.

– I Norrköping har vakanser i Ingelstaområdet minskat något och även vakanser i Mirum galleria. Tornbyområdet i Linköping är fortsatt handelsområdet nummer ett i länet där nya etableringar kommer att ske inom den närmaste tiden. I-huset har även meddelat att man vill utvidga. Vi behöver mer än någonsin bygga attraktionskraft och tänka mer på mjuka värden, attraktionskrafter för hela familjen och olika ­typer av familjeförhållanden. Det skulle till exempel kunna vara att en lekplats integreras i ett handelscentrum. Efterfrågan på skolplatser är stor och ökar i takt med befolkningsökningen. Under 2016 har regionen i stort arbetat för nya både skol- och förskoleplatser men även för äldreomsorg.

Hur kommer hyresnivåerna att utvecklas fram­över?


– För kontor har hyresnivåerna utvecklats positivt den senaste tiden och vår bedömning är att de förmodligen kommer att plana ut något för de centralaste lägena. I dag finns ett större hyresspann mellan kontor i bästa läge och kontor i sämre läge och detta hyresspann ökas på.
Artikelbild

Eleonore Pellams.
Bild: NAI Svefa


Vilka områden i Östergötland stiger mest i popularitet för närvarande? Varför?


– Fortsättningsvis är det populärt att befinna sig nära stadskärnorna, nära bra kommunikationer och nära kringliggande service. Det kan man säga för regionen i stort.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling för näringslivet i staden?


– Befolkningsökning, bostäder och arbetsplatser går hand i hand. Det största hotet i dag skulle kunna vara att inte nog med bostäder produceras med rätt upp­låtelseformer. En brist på attraktiva bostäder hämmar inflyttande av kompetent arbetskraft vilket kan minskar utvecklingen av regionen. Den "billigare" hyresrätten behöver ta större plats i den kommunala planeringen. Kommunerna behöver fortsättningsvis jobba nära exploatörerna och vara lyhörda för vad marknaden har att bidra med i detaljplaneprocessen.

Några goda råd till företag som söker nya lokaler?


– Vill du ha profilskapande kontor behöver du vara ute i god tid, planera dina önskemål. Var i staden vill du ­synas, hur vill ni arbeta, vad ska ni stå för. En känsla för sin lokal ska finnas direkt bakom tröskeln. 

Eleonore Pellams och Peter Öhman, fastighetsvärderare, NAI Svefa


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration