Artiklar inom Hyresanalys

JLL: Stockholms primehyror uppe i 7 500 kronor

Med en årlig hyresökningstakt på sju procent är Stockholms kontorsmarknad fortfarande het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de centrala delarna ha nått 7 500 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.


"Lindholmen hetast i regionen"

Robert Atterfelt på Lokalisera pekar ut Järntorget, Åbro och Lindholmen som tre områden som blir allt hetare. Här ger han sin syn på lokalmarknaden i Göteborg.


"Företagen behöver expandera"

Jönköping karakteriseras av ett brett näringsliv. – De senaste åren växer dessutom alla branscher, allt från handel och logistik till tjänstesektorn och tillverkning, det är helt unikt, säger Sven Rydell, närings­livschef i Jönköping.


Stor efterfrågan på små centrala lokaler

Agneta Clark på Göteborgs Lokallots är uthyrare och specialiserad på små lokaler i centrala Göteborg – här ger hon sin syn på sin del av marknaden.


Stigande hyror det närmaste året

Kristoffer Kruse, ansvarig för Göteborgskontoret på Tenant & Partner, ger sin bild av hyresmarknaden just nu.


"Inga mörka moln i det korta perspektivet"

Hyresmarknaden i Göteborg har aldrig varit så stark som nu, menar Erik Norrman, värderingschef på Svefa – som dock tror att vissa delområden i vissa perioder kan få det tufft när staden under flera år blir en stor byggarbetsplats.


"Stora företag söker stabilitet"

Det råder fortfarande en stor efterfrågan på lokaler – dock skiljer sig önskemålen mellan små och större företag. Här berättar Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi om läget på lokalmarknaden i Stockholm just nu.


"Svårt att hitta ytor"

Vakansgraden i centrala Göteborg är den lägsta någon­sin – enligt Savills mätning 2,75 procent. Framför allt är det en stor brist på större lokaler i centrala Göteborg. Adam Wilson på Savills ger här sin syn på marknaden i staden.


"Finns ganska mycket att välja på"

Trots en fortsatt stor efterfrågan på lokaler menar Andreas Eckermann på CBRE att det finns en del lokaler i Göteborg att välja på om man som hyresgäst sänker kraven något.


"Höga hyresnivåer trissas upp"

Göteborg håller på att gå från en stor småstad till en liten storstad. Det menar Robert Atterfelt på Lokalisera, som här ger en utblick över lokalmarknaden i Göteborg.


"Hyresgästerna är mer kräsna"

Sebastian Pradilla på Optimal Progress ger sina bästa tips kring hur man hittar sin nya lokal, och beskriver också läget på lokalmarknaden i Stockholm just nu.


"Stadens ytterområden fortsätter att växa"

Stark efterfrågan, stigande hyror och ­sjunkande vakanser. Trenden för 2017 ­bedöms hålla i sig även 2018. David Fäldt Uppgard och Jan Tärnell på NAI Svefa ger här sin syn på lokalmarknaden i staden – med särskilt fokus på Kista.


"Det är fortsatt fastighetsägarens marknad"

En efterfrågan som överstiger utbudet fortsätter att pressa upp hyrorna. Erik Norrman på NAI Svefa ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Göteborg.


Utmaningar för hyresgäster när arbetsplatsen förändras

Det ställs högre krav på dagens arbetsplatser och synen på arbete förändras. Mikael Sahlberg och David Lundkvist på Tenant & Partner ger sina reflektioner kring de trender som råder och vilka effekter det medför på kontorsmarknaden.


Nivåerna fortsätter uppåt i Stockholm

Hyrorna kommer att fortsätta att stiga, såvida det inte sker några stora förändringar i ekonomin. Stockholmsregionen går starkt och obalansen på lokalhyresmarknaden bidrar tillsammans att pressa hyresnivåerna uppåt, menar Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi.


"Hyresgäster och hyresvärdar står längre ifrån varandra"

Fler och fler hyresgäster oroar sig för påverkan från infrastrukturprojekt och fastighetsägarna förväntar sig allt högre hyror. Det och mycket mer reflekterar Kristoffer Kruse på Tenant & Partner kring när han ger sin syn på Göteborgs lokalhyresmarknad.


"Efterfrågan bedöms fortsatt stor"

Jimmie Nordensky på NAI Svefa tror på fortsatt god utveckling med hög inflyttning, god efterfrågan och låga vakanser i Uppsala. Här ger han sin syn på marknaden.


"Toppen är inte nådd"

Betalningsviljan för en attraktiv produkt ökar när man istället för hyra per kvadratmeter jämför årskostnad och beaktar vilken produktivitet man får för pengarna, skriver Johan Zachrisson och Milena Kuljanin på Cushman & Wakefield.


"Vi ser en klart höjd planaktivitet"

Emil Bergsten på Cushman & Wakefield tror på fortsatt stigande hyror i centrala lägen och lyfter Lindholmen och Gamle­stan som intressanta områden.


Fortsatt utrymme för uppgång på hyresmarknaden

Det har länge diskuterats om kontorshyrorna har nått taket. Men nivåerna har fortsatt att stiga och betalningsviljan finns fortfarande. Det finns fortfarande utrymme för uppgång vilket skapar ringar på vattnet, menar JLL:s Sebastian Riesterer.