Artiklar inom Hyresanalys

Stockholm följer Londons utveckling av kontorslokaler

Hyresutvecklingen för kontorsfastigheter i bra lägen i Stockholm blir fortsatt positiv. Det spår Gustaf Lettström, analytiker på JLL. – Vi ser samma hyresutveckling som i London, att det går tillbaka till tilltagande hyrestillväxt.

Bästa läget för kontor i Göteborg

Hur bör kontorshyresgästen resonera inför en etablering eller en flytt? Hans Voksepp, fastighetsvärderare och analytiker på Forum Fastighetsekonomi, resonerar här kring frågan, och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i Göteborgsregionen.

Stabil kontorsmarknad i Stockholm

Efterfrågan på moderna, flexibla kontor i Stockholm ökar, konstaterar Thomas Jalde, affärschef Corporate Solutions på Colliers och Karl Liljequist, analytiker på Colliers.

CBRE: "Mölndalsvägen har framtiden för sig"

CBRE:s Christian Örtengren resonerar kring dagens och morgondagens mest populära kontorsområden i Göteborg, och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler).

Aktuella hyresnivåer i Östergötland

Bra tryck i dag – och på sikt betyder Ostlänken mycket för regionen. Charlotte Danielsson, analytiker på Newsec, har en positiv syn på hyresmarknaden i Östergötland. Här ger hon sin syn på marknaden och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andel lediga lokaler) i regionen.

Större hyresskillnader mellan nya och omoderna lokaler i Östergötland

Johan Hoff, värderare och analytiker på NAI Svefa, ser stigande hyror till följd av nyproduktion i både Norrköping och Linköping. Här ger han sin syn på marknaden och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i regionen.

Rusta sätter Östergötland på logistikkartan igen

Sören Arfwidsson, värderare på DTZ, skriver här om en renässans för Östergötland som logistikläge, om en omvärdering av kontorshyresmarknaden och om det viktigaste för regionen framöver – samarbetet mellan städerna. Han presenterar också aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler).

Newsec: Uppsala är en stabil fastighetsmarknad

En välmående stad som är attraktiv för fastighetsinvesteringar. Charlotte Danielsson på Newsec har en positiv syn på hyresmarknaden i Uppsala. Här presenterar hon aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) för staden.

Uppsalas stationsområdes stora lyft

Claes Du Rietz på Mäklarhuset berättar här om stationsområdets pågående förvandling. Han presenterar också aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) på Uppsalas hyresmarknad.

Ökande hyror också i det äldre beståndet i Uppsala

Butiker i markplan, högre krav på kontorsstandarden och brist på lager- och produktionslokaler. Claes Du Rietz på Mäklarhuset ger här sin syn på trenderna på hyresmarknaden i Uppsala. Han presenterar också aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i staden.

Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen

Hyresnivåerna för kommersiella lokaler i Öresundsregionen ser ut att bli stabila under 2014, med en viss ökning av marknadshyran i Malmö stadskärna mot slutet av året. Den analysen gör Nina Warnquist, analytiker och värderare på Newsec.

Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen

På grund av ett överutbud på nyproducerade kontor i Öresund en tid har nya projekt bromsats på flera håll. Det gör att det inte kommer färdigställas så mycket nytt under 2014, säger Olle Winroth, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi.

Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen

Thomas Green, fastighetsvärderare på NAI Svefa, tror att marknaden för lokaler fortsätter vara avvaktande.

"Ökad efterfrågan på lokaler"

Satsningar på infrastrukturen är avgörande för regionens utveckling, Nivåerna av lediga lokaler ligger mycket jämnt och hyresnivåerna i regionen är stabila. Nina Warnquist ger här sin analys av lokalhyresmarknaden i Öresundsområdet.

Stort intresse för gröna lokaler i Öresund

Moderna och yteffektiva lokaler blir allt viktigare för hyresgästerna och kontorens och byggnadens miljöaspekter kommer att spela en allt större roll framöver, analyserar Anton Franker på DTZ.

"Hyresnivåerna på lokaler kan stiga något"

Jesper Trotzig på Tenant & Partner tror att hyresnivåerna stiger något för effektiva kontorslokaler till följd av förändrade arbetssätt och högre lokaleffektivitet.

Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm

Antalet lediga lokaler kommer öka inom de mest centrala delarna av Stockholm (CBD) då banker och andra stora bolag har omlokaliserat sig. Dock kommer det inte att påverka hyresnivåerna nämnvärt, menar Tomas Nyström, värderingschef Nordier Property Advisors.

Hårt tryck på lokaler i Stockholms city - men lång process

Antalet lediga lokaler i Stockholms innerstad är på historiskt låga nivåer och kommer att bestå det närmsta året, tror Charlotte Danielsson, seniorkonsult på Newsec.

Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen växer och näringslivet står sig starkt. Efterfrågan kommer att vara fortsatt stark på kontorslokaler, spår Magnus Stenback på Forum Fastighetsekonomi.

Samordningsförbundet till Kungsledens Järnbrott

Kungsleden hyr ut 545 kvadratmeter kontorsyta av Kungsleden i Järnbrott.