Topphyror på 3 500 kronor per kvadratmeter

Hög efterfrågan på moderna funktionella och miljöcertifierade, mindre kontorslokaler gör att hyresnivåerna pressas uppåt – topphyrorna i Göteborg når nu uppemot 3 500 kronor per kvadratmeter i det här segmentet, enligt Emil Bergsten, analytiker på DTZ.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-09-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Göteborgsområdet för närvarande?


– Det råder fortsatt en hög efterfrågan på moderna och yteffektiva kontorslokaler i centrala Göteborg. Låga vakans­grader gör det svårare för företag att omlokalisera samt besvärligare för hyresvärdar att erbjuda större ytor till befintliga hyresgäster som vill expandera sin verksamhet. Nyproduktionstakten under 2014 kommer heller inte att vara tillräckligt hög för att ha någon påverkan på hyresmarknaden i stort. Centrala kontors­lägen med närhet till goda allmänna kommunikationer fortsätter att visa en god hyresutveckling, säger Emil Bergsten.

Vad för slags lokaler är det störst efterfrågan på?


– Det som i allra högst utsträckning efterfrågas just nu är moderna, miljöcertifierade och funktionella kontors­lokaler i centrala Göteborg med närhet till goda allmänna kommunikationer. Det råder i dag brist på större kontorslokaler överstigande 1 000 kvadratmeter. Många hyresgäster efterfrågar dock mindre kontors­lokaler, understigande 500 kvadratmeter. Hyres­nivåerna för dessa kontorslokaler har pressats uppåt på sistone och topphyrorna återfinns i dag upp­emot 3 500 kronor per kvadratmeter i goda lägen. ­Lokaler med äldre standard med sämre layout och ­flexibilitet väljs bort av många hyresgäster och har således en betydligt lägre efterfrågan.

Artikelbild

Emil Bergsten, analytiker på DTZ.
Bild: DTZ


Hur kommer hyrorna att utvecklas det närmaste året?


– Med tanke på den fortsatt höga efterfrågan samt den låga vakansgraden på kontorslokaler tror vi på fortsatt svagt stigande hyror i centrala delar även under det kommande året. Avtal med äldre hyresvillkor kommer troligtvis vid kommande omförhandlingar även att få en justerad hyra uppåt mot mer marknadsmässiga hyres­nivåer. För mer perifera lägen, såsom Högsbo/­Sisjön, är vakanserna högre och hyresnivåerna kommer i princip att vara oförändrade.

Vilka områden i Göteborgsområdet stiger mest i popularitet för närvarande och varför?


– Heden/Ullevi har genom etableringen av rättscentrum med tillhörande moderna kontorsytor blivit ett etablerat kontorsläge med goda hyresnivåer. Med rådande hyror på kontor i de absolut mest centrala delarna av Göteborg framstår Heden som ett fullgott alternativ med närhet till centrum samt med goda allmänna kommunikationer. Detsamma gäller även för Gårda som genom nybyggnation i Heden/Ullevi länkas samman med centrum. Skanskas tidigare etablering av Gröna skrapan om cirka 17 000 kvadratmeter och Platzers pågående projekt om cirka 12 000 kvadratmeter (varav Försäkringskassan hyr cirka 7 000 kvadratmeter) i norra Gårda är några exempel på fastighetsbolag som sett potentialen i dessa områden.
"Den låga vakansgraden i CBD"
– Även stråket genom Mölndalsåns dalgång erbjuder attraktiva kontorslägen med markant lägre hyresnivåer, speciellt i det äldre beståndet. Dessa lägen erbjuder goda allmänna kommunikationer utmed stråket Korsvägen – Mölndals bro in till centrum samt bättre tillgång till parkeringsplatser än i centrum. SCA:s kommande flytt vid års­skiftet 2016/17 till Mölndals bro omfattande cirka 25 000 kvadratmeter med cirka 1 000 arbetsplatser kombinerat med den pågående centrumutvecklingen kommer att etablera Mölndals bro som ett intressant framtida kontors­läge med tillgång till resecentrum med goda allmänna kommunikationer till Göteborg och övriga kranskommuner.

Det har länge blåst positiva vindar över hyresmarknaden i Göteborg. Vad kan komma att sätta käppar i hjulet?


– Göteborg är med sin tillverknings- och exportindustri alltid känslig för händelser i omvärldskonjunkturen. Den låga vakansgraden i CBD
gör det också svårare för företag som vill omlokalisera eller växa i befintliga ­lokaler.
– I dagsläget ser vi dock inga klara orosmoln på hyres­marknaden utan är fortsatt positiva inför fram­tiden.

Hur har införandet av trängselskatt påverkat hyresmarknaden?


– Vi har inte noterat någon signifikant påverkan på hyres­marknaden på grund av trängselskattens införande. Möjligen har efterfrågan på kontorslägen med goda allmänna kommunikationer vässats ytterligare något. För vissa företag kan det säkert vara en faktor vid om- eller nyetablering men det är inget som har satt något generellt avtryck i hyresmarknaden.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Stora projekt  på gång i Mölndal Stora projekt på gång i Mölndal Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal Aspelin Ramm samarbetar med Alaska i Sisjön Aspelin Ramm samarbetar med Alaska i Sisjön Handlingskraft i Innerstaden Göteborg Handlingskraft i Innerstaden Göteborg "Större hyresspann mellan moderna och sämre kontor" "Större hyresspann mellan moderna och sämre kontor" Världens grönaste butik ligger på Magasinsgatan i Göteborg? Världens grönaste butik ligger på Magasinsgatan i Göteborg?