Mölndal växer – många bostäder planeras

Forsåker, Pedagogen park och SCA-huset är bara tre av de projekt som pågår för tillfället i Mölndal. För att möta efterfrågan från näringslivet byggs det därför också många bostäder. Och centrala Mölndal har stor kapacitet.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

I Stadshuset i Mölndal jobbar Kenneth Fondén. Han är planchef i Mölndal och ser en stad i förvandling.
Artikelbild

– Det byggs ju och utvecklas mycket för närings­livet just nu, men det byggs också många bostäder för att underlätta för näringslivet att etablera sig här. Vår målsättning är en folkökning med 1 000 personer om året och för att möta det har vi en målsättning på 500 nya lägenheter om året. Vi är på väg mot det nu, säger han.

– När det gäller verksamhetslokaler är det stor efterfrågan. Vi får förfrågningar från alla sorters branscher. Det som byggs för fullt just nu i Mölndal är SCA-huset, där har de kommit en bra bit på vägen. Där ska de få plats med omkring 1 000 anställda. Och i Pedagogen park är det mesta uthyrt nu, säger Kenneth Fondén.

Han säger att det projektet börjar närma sig nästa skede nu, och där är Mölndals stad med på ett hörn.

– Resten av deras fastighet, som i dag mest är parkeringar och grönytor, ska bli blandstad. Det kommer säkert att bli en del verksamhetslokaler där med, med tanke på hur bra det har gått att hyra ut. Dessutom kommer staden att utveckla angränsande fastighet där Ekhagaskolan låg.

– Ett annat viktigt projekt som börjar lossna är Kållered Köpstad. Eftersom Ikea/Ikano nu har rådighet över hela området mellan Ekenleden och motorvägen, samt att upplägget förenklats kan vi nu köra på med full kraft, säger Kenneth Fondén.

Kenneth Fondén har nu varit planchef i Mölndal i 4,5 år.

– När jag kom hit hade man precis gjort klart några av de planer som ligger bakom de stora projekten som är på gång just nu. Då fanns det en tveksamhet och på flera ställen fanns det en svårighet att få igång försäljningen. Men det har släppt sedan dess. Då fanns det teoretiska modeller och önskemål om att bygga fler bostäder. I dag ser vi att det finns en efterfrågan.

Han säger att det viktigaste som hänt sedan han tillträdde är att fler har upptäckt Mölndal och att det i dag byggs mer flerfamiljshus och att stadsbyggandet har förstärkts, vilket har ökat attraktionskraften.

Tidigare jobbade Kenneth Fondén i Göteborg i tio år, som planarkitekt och som planchef, och han märker en del skillnader mellan städerna.

– Göteborg har en betydligt större organisation. I Mölndal är det lättare att ta snabba beslut. Samtidigt som vi har en kraftfullare organisation än mindre kommuner.
"Mölndal är det lättare att ta snabba beslut."
Och närheten till Göteborg ser han som en fördel.

– Hade vi legat längre bort hade vi fått jobba mer av egen kraft, men nu får vi draghjälp.

Närheten till både Göteborg och flygplatsen i Landvetter ser han som två stora fördelar med staden. Och just flygplatsen är något som finns med i framtidsförhoppningarna om staden.

– Vi jobbar hårt med Götalandsbanan och att den ska stanna här. I dag har vi flygtåg till Kastrup, men inte till Landvetter, det skulle betyda mycket.

Sträckan mellan Göteborg, Landvetter och Borås har en planerad byggstart 2020.

– Men Västkustbanan är också en stor fördel för staden, och bidrar till vår positiva arbetspendling.

Men förutom att Mölndal har fina kommunikationer nämner Kenneth Fondén också att det finns många fina naturområden i området.
"Vi har potential för 6 000–7 000 bostäder inom gångavstånd från regionens näst mest trafikerade knutpunkt."
– Det tänker man kanske inte alltid på när man åker på motorvägen, säger han.

Visionen för Mölndal är att staden ska växa, för att stärka konkurrenskraften. Målet är 70 000 invånare 2022. Och växa är något Mölndal har kapacitet för. Han tar fram en karta och visar var nya bostäder skulle kunna byggas.

– Vi har potential för 6 000–7 000 bostäder inom gångavstånd från regionens näst mest trafikerade knutpunkt, efter Centralstationen i Göteborg.

En utmaning som Kenneth ser i framtiden blir att stärka kommunikationerna.

– Det blir trångt i trafiksystemen när städerna i området växer. Men vi ser med tillförsikt på framtiden. Det känns som att det här är en kommun där det händer saker och där det finns ambitioner, säger Kenneth Fondén.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

På Göteborgs remfabrik i Gårda har tiden stått stilla På Göteborgs remfabrik i Gårda har tiden stått stilla Med spårvagn under kontoret i Mölndal Med spårvagn under kontoret i Mölndal Baldacci till Svarta Diamanten i Högsbo Baldacci till Svarta Diamanten i Högsbo Nyproducerade lokaler utanför Göteborgs CBD lockar Nyproducerade lokaler utanför Göteborgs CBD lockar Handlingskraft i Innerstaden Göteborg Handlingskraft i Innerstaden Göteborg Johanneberg Science Park - ny mötesplats för samhällsbyggare i Göteborg Johanneberg Science Park - ny mötesplats för samhällsbyggare i Göteborg