Ökat fokus på Malmö city

Efter flera års massivt byggande vid Västra Hamnen har produktionstakten minskat. Flera aktörer har projekt på gång i området men väljer att ligga lågt, menar Gustav Lundkvist, analytiker på JLL, som framöver tror på ett ökat fokus på CBD i Malmö.

Skriven av Gustav Lundkvist 2014-03-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Malmös kommersiella fastighetsmarknad har blivit lite känt som nyproduktionsmarknaden framför andra. Under de senaste tio åren har det tillförts närmare dubbelt så stor volym kontor som i Stockholm och i Göteborg, sett i förhållande till marknadens storlek. Trots detta har marknaden absorberat de stora projektvolymerna väl, och även om vakansgraden ökat under 2013 på grund av en något lägre efterfrågan än förväntat tillförs ingen spekulativ yta under 2014. Detta bör få till följd att marknaden stabiliseras framöver.

Risk för överproduktion


Västra Hamnen har under flera år haft en hög andel av marknadens spekulativa nyproduktion. Vilket visserligen har gett en något instabil utveckling på vakansgraden, men även fått flera hyresgäster att se fördelarna med moderna, effektiva lokaler. Därmed har också CBD, med en betydligt högre andel äldre fastigheter och en låg grad av nyproduktion, fått se sig frånsprunget.

Delmarknaden har också sett en ökad vakansgrad under de senaste kvartalen. I dagsläget är dock inget kontorsprojekt under produktion i Västra Hamnen. Flera fastighetsägare, såsom Diligentia, Midroc och Wihlborgs har utvecklingsmöjligheter på delmarknaden. Ingen är dock villig att sätta spaden i jorden på rent spekulativ basis på grund av risken för överproduktion.

Artikelbild

Gustav Lundkvist, analytiker på JLL
Bild: JLL


Västra Hamnen


Framöver kan vi dock komma att se ett ökat fokus på CBD igen, i takt med att flera nybyggnadsprojekt sätts igång. I dagsläget är inget kontorsprojekt under produktion i Västra Hamnen. NCC har redan byggt till köpcentret Triangeln med 4 600 kvadratmeter kontorslokaler, där bland andra Sydsvenska Dagbladet har valt att hyra in sig.

Malmö Live


Fler möjligheter för fastighetsutveckling finns i Södra Nyhamnen, granne med centralstationen. Närmast i tiden ligger Jernhusens Glasvasen om cirka 6 000 kvadratmeter kontor med beräknad byggstart under våren 2014. Jernhusen vill även utveckla bostäder och handel i området. Det av Skanska utvecklade Malmö Live, som bland annat innehåller ett Clarion-hotell om 450 rum, konsertlokaler och cirka 10 000 kvadratmeter kontorsyta. Projektet färdigställs under sommaren 2015.

Stora utmaningar


Samtidigt som moderna lokaler hela tiden ökar sin attraktionskraft, kommer vi se en större diversifiering i hyresnivåer mellan A– och B-fastig­heter framöver. Fastig­hetsägare med äldre och ineffektiva bestånd står inför stora utmaningar på lång sikt för att kunna bibehålla värdet på sina tillgångar i takt med att inte bara hyresgästers utan även långivares krav väntas öka.

Hitta lokaler att hyra i Malmö!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Orkla Foods till nya lokaler i Dockan i Malmö Orkla Foods till nya lokaler i Dockan i Malmö "Malmö CBD har återigen blivit ett attraktivt val" "Malmö CBD har återigen blivit ett attraktivt val" Stort intresse för gröna lokaler i Öresund Stort intresse för gröna lokaler i Öresund Niagara - Malmö högskolas nya portalbyggnad Niagara - Malmö högskolas nya portalbyggnad Stordalen fortsätter hotellsatsningen i Malmö Stordalen fortsätter hotellsatsningen i Malmö Samsyn Hyllie – den nya tidens stadsplanering Samsyn Hyllie – den nya tidens stadsplanering