"Kontoret ska stödja ett modernt arbetssätt"

Johan Zachrisson, Sören Arfwidsson och Johan Hoff på Cushman & Wakefield vittnar om ett ökat fokus på medarbetarna som medför ett ökat intresse för arbetsplatsens utformning.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-06-03 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Johan Zachrisson.
Bild: Cushman & Wakefield


Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden just nu?


– Vi ser ett ökat fokus på medarbetarna. Att rekrytera dem, att behålla dem, att skapa engagemang. Ett bra kontor i ett bra läge är en basförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kontoret ska både stödja ett modernt arbetssätt och återspegla företagets värderingar.

– Ett ökat fokus på medarbetarna medför ökat intresse för arbetsplatsens utformning. Lokalen ska kännas rätt. Ha en puls, förstärka företagets ID, bära upp både verksamheten och varumärket. Och vara en bra plats att vara på för medarbetarna.

– Komponenter som ligger utanför lokalen men kan återspegla företagets värderingar är till exempel en snygg fasad och entré, en miljöcertifiering, ett café i gatuplan som skapar trivsel, eller faciliteteter som gym, dusch, omklädning och cykelrum som underlättar arbetspendling/träning/friskvård.

Var finns det lediga lokaler? Varför?


– Rumsindelade kontor i perifera lägen kommer i framtiden att bli i det närmaste obsoleta. Den som inte kan locka med goda effektivitetstal i kvadratmeter/arbetsplats, och dessutom inte ligger rätt i förhållande till andra företag, service, kommunikationer med mera, kommer att ta stryk.
Artikelbild

Sören Arfwidsson.
Bild: Cushman & Wakefield


– Det som kvarstår att konkurrera med (förutom pris) är service och flexibilitet. Det ställer dock helt andra krav på fastighetsägarens organisation, både i fråga om kultur och bemötande och i själva affärsmodellen, när man inte längre kan teckna sitt treårskontrakt och sedan glömma bort kunden tills nästa omförhandling närmar sig. Kvalitet, lyhördhet och kundanpassning är ledord som krävs. Det kan vara svårt att kombinera med ett lågt pris.

Hur kommer hyrorna att utvecklas under det närmsta året?


– Till viss del beror det såklart på världsläget, och dess inverkan på ränta och konjunktur. Men oavsett hur det blir med EU, Trump, Syrien, Korea och så vidare tror vi att spreaden kommer att öka. Den som erbjuder en attraktiv produkt med möjlighet till effektivt lokalutnyttjande i bra läge kan öka sin intäkt när hyresgäster går från att jämföra hyra per kvadratmeter till att titta på årskostnad. Övriga kan nog bibehålla nuvarande nivåer, men bör vara beredda på långa vakansperioder.

– Det finns fortfarande ett "glastak" för topphyran någonstans mellan 2 000 och 2 500 kronor per kvadratmeter i alla större städer förutom Stockholm, som just nu verkar sakna tak, och Göteborg där samma tak ligger runt 3 000 kronor per kvadratmeter. I alla städer förutom Stockholm går det fortfarande att hitta möjligheter till nyproduktion i bra läge. Kontorskalkylen är hemma när man passerar 2 000 kronor.
Artikelbild

Johan Hoff.
Bild: Cushman & Wakefield


– Vid ombyggnad/förädling av befintligt är det ofta svårt att matcha nyproduktion med avseende på arbetsplatsens utformning. Nyproduktion medför ökad möjlighet att påverka planlösningen. Den lever upp till dagens krav på moderna arbetsplatser för aktivitetsbaserat arbetssätt, och möjliggör ett effektivt lokal­utnyttjande. Utöver bra planlösning får man oftast en bra takhöjd, bra ljusförhållanden, bra inneklimat och låg energiförbrukning.

Vilka områden kommer att utvecklas mest?


– Blandade områden (bostäder, kontor, service) med bra möjligheter till arbetspendling.

I Norrköping kommer innerstaden att växa norrut med både bostäder och kontor. Stadens planer för Inre Hamnen, Butängen och området runt resecentrum är tydliga och känns helt i linje med vad företag och boende efterfrågar. Den koncentrerade stadskärnan mellan industrilandskapet och Inre hamnen skapar förutsättningar för ett levande gatuliv.

– I Linköping sker en fortsatt utveckling av området sydväst om innerstaden med Mjärdevi och Vallastaden som motor. På längre sikt kommer utvecklingen öster om Stångån och bygget av en ny station för Ostlänken att erbjuda attraktiva möjligheter i ett mer centralt läge.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration