"Det händer mycket inom västra CBD"

På en stark Stockholmsmarknad fortsätter obalansen att bidra till att hyresnivåerna pressas uppåt. Samtidigt får hållbarhet ett större fokus i samband med lokalhyresförhandlingar, berättar Helena ­Edberg på Forum Fastighetsekonomi.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-05-18 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Helena Edberg.
Bild: Forum Fastighetsekonomi


Hur är hyresnivåerna i Stockholm?


– Hyresnivåerna har pressats uppåt under en längre tid, och fortsätter att stiga.

Vilka konsekvenser får marknadsläget för hyresgäster som vill förändra sin lokal­situation?


– På kort sikt påverkas marknaden negativt då flera fastighetsägare har passat på att totalrenovera fastig­heterna i samband med att en större hyresgäst lämnat lokalerna. Ofta sker en fördröjning på tre till fem år innan lokalerna kommer ut på marknaden igen, vilket leder till att utbudet sjunker. Dessutom har det blivit populärt att konvertera kontorslokaler i mindre attraktiva innerstadslägen till bostäder, vilket också påverkat utbudet.

I vilka områden hittar man lediga lokaler?


– Vakanserna finns främst i det äldre beståndet som har ineffektiva lokaler och som är svåra att bygga om. I Kista finns en del sådana fastigheter. Sedan finns det en del vakanser i stora solitära kontorsbyggnader i ytterområdena. Det finns även lokaler för uthyrning i bland annat Solna, Sundbyberg, Sickla och Hammarby sjöstad men då avser det nyproduktion och en fördröjning innan lokalerna är färdigställda.

Vilka områden ser du som kommer att utvecklas mest de kommande åren?


– Det händer mycket inom västra CBD. Tidigare kännetecknades området av stora trafikbarriärer och oattraktiva stadsmiljöer, vilket medfört en lägre hyresnivå än i dess östra delar. Men området är under utveckling, i år invigs Citybanan och i takt med att ny infrastruktur tas i bruk och ökad nyproduktion kommer attraktiviteten öka ytterligare. Det händer mycket även mitt i City, Hagastaden och Slakthusområdet/Gullmarsplan. På sikt kommer även områdena kring de nya tunnelbanestationerna att utvecklas.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att förändras under det kommande året?


– Vi bedömer att hyrorna kommer att fortsätta stiga, såvida det inte sker några stora förändringar i den lokala ekonomin. Stockholmsregionen går starkt och obalansen på lokalhyresmarknaden bidrar tillsammans till att pressa hyresnivåerna uppåt.

Går det att skönja några specifika trender på Stockholms lokalhyresmarknad just nu?


– Vi har noterat att diskussioner om social hållbarhet dyker upp alltmer vid lokalhyresförhandlingar. Under många år har det varit ett stort fokus på ekonomisk och ekologisk hållbarhet, men nu när kunskapen och medvetenheten om detta har ökat och etablerat sig inom lokalhyresmarknaden, kommer förmodligen social hållbarhet att få ett större utrymme i diskussionerna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration