"Lokalen ska vara ett strategiskt affärsverktyg"

Det råder fortfarande brist på attraktiva och effektiva lokaler i många delar av Göteborg, och konkurrensen om de bästa talangerna hårdnar. Här beskriver Thomas Jungell, fastighetskonsult på Tenant & Parter, läget i Göteborg.

Skriven av Thomas Jungell 2017-05-04 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Thomas Jungell.
Bild: Tenant & Partner


Vilka tendenser ser du på hyresmarknaden just nu?


– Många företag som vi kommer i kontakt med vittnar om en allt hårdare konkurrens i att knyta till sig, och behålla, de bästa talangerna på arbetsmarknaden. Fina lokaler och en stimulerande arbetsplats är definitivt ­bidragande till att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Förr var fokus främst på antal kvadratmeter i ­jakten på en ny lokal, nu upplever vi att våra kunder lägger en allt större vikt vid att de nya lokalerna ska vara ett strategiskt affärsverktyg. Det innebär att före­tagen vill skapa förutsättningar för ett inspirerande och menings­fullt arbetsliv för sina medarbetare med lokaler som stödjer verksamheten på bästa sätt.

– För oss på Tenant & Partner är trenden tydlig, vilket skapat en stor efterfrågan på våra tjänster för hyresgäster i denna process. Det är otroligt roligt att få vara en del av den utvecklingen!

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att på­verkas den närmsta tiden?


– Vi upplever fortfarande brist på attraktiva och effektiva lokaler i många delar av Göteborg, inte minst i stadens mest centrala delar. Byggplanerna är dock många och frågan är nu snarare om allt hinner byggas klart i tid. Främst syftar jag då på det stundande 400-årsjubileet som äger rum 2021.

– Oavsett om allt blir klart i tid, kommer det att dröja ytterligare ett par år innan några nya och större kontorsprojekt når marknaden. Dessförinnan kommer hyresnivån troligen fortsätta upp lite till innan den stabiliseras, i och med att de nya objekten når marknaden. Därefter kommer befintliga och äldre byggnader vara i behov av större renoveringar för att kunna tävla i matchen om hyresgästerna mot det nya beståndet. Risken är annars stor att efterfrågan, alternativt hyresnivåerna, kommer sjunka för dessa byggnader.

– Mitt scenario här ovan är baserat på att den starka konjunkturen håller i sig. Skulle däremot konjunkturen vända nedåt, av någon anledning, kan det skapa helt andra utfall. Då skulle vi kunna se en minskad efterfrågan i kombination med ett ökat utbud, vilket enligt kända ekonomiska teorier skulle leda till sjunkande priser istället.

Vilka konsekvenser kan byggnationerna få för hyresgästerna?


– Nybyggnationerna och satsningen på infrastrukturen i staden är överlag positiv och uppskattas av många. Som hyresgäst kan det vara värdefullt att känna till vilka utvecklingsplaner det finns för närområdet och vilka eventuella konsekvenser de kan föra med sig.

– Eftersom det kommer byggas en hel del i staden så finns det även områden som kommer drabbas hårdare än andra av exempelvis buller, omdirigering av trafik med mera. Byggnationerna kan pågå i flera år och hyresgästerna bör därför ta i beaktning om det kan påverka verksamheten, speciellt om hyresavtalet börjar närma sig tid för uppsägning. Det kan vara bra att känna till vilka skyldigheter det finns för hyresvärdar och rättigheter som finns för hyresgäster. Särskilt om verksamheten påverkas negativt av byggnationerna.

Har du några goda råd till företag som söker nya lokaler i Göteborgsområdet?


– Som hyresgästkonsult rekommenderar jag företagen att vara ute i god tid, fundera igenom vad som är viktigt för verksamheten och att identifiera syfte, drivkrafter och önskade effekter med de nya lokalerna.

– Jag rekommenderar även att hålla koll på uppsägningstider och att endast säga upp hyresavtalet för avflytt om det finns en ny lokal kontrakterad. Vid en definitiv uppsägning, det vill säga avflytt istället för villkorsändring, försakas nämligen det indirekta besittningsskyddet och det går inte heller att söka uppskov med avflyttningen från lokalen om det skulle behövas.

– Det är även viktigt att en eventuell uppsägning utförs på ett korrekt sätt eftersom det finns en del formkrav som behöver uppfyllas för att uppsägningen ska vara giltig. Om en uppsägning görs för villkorsändring, oavsett part, är det viktigt för hyresgästen att komma ihåg att hänskjuta ärendet till Hyresnämnden inom två månader från uppsägningstillfället.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration