Stabila hyresnivåer och sjunkande vakanser i Östergötland

Hyrorna har ökat i bra lägen på grund av nyproduktion och renoveringar, men de förväntas nu stabiliseras. NAI Svefas Johan Hoff analyserar här Östergötlands hyresmarknad.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka tendenser ser du på hyresmarknaden i Östergötland just nu?


– När det gäller kontor så har vi sett att hyrorna har ökat i bra lägen under se senaste åren. Framförallt i Linköping men även i Norrköping. Det som har drivit upp nivåerna är den nyproduktion som har skett men även de större renoveringar som har gjorts av befintliga kontorsfastigheter där man efter ombyggnationen får lokaler som kan jämställas med nyproduktion. I Norrköping kan nämnas Magnentus building som totalrenoverats både utvändigt och invändigt och där hyres­nivåerna i stort sett ligger i nivå med den nyproduktion som gjorts i staden. I Linköping bygger Lundbergs om Åhlénshuset för att skapa moderna kontorslokaler och även där motsvarar hyrorna i stort sett nyproduktion. Det finns fortfarande en del vakanser i kontors­lokaler med äldre standard. Kanske får vi se en konvertering från kontor till bostäder för de fastigheter där det är svårt att bygga om till effektiva kontor. Båda städerna har bostadsbrist så efterfrågan för bostäderna finns. Det har vi sett exempelvis i Stockholm där man byggt om kontor till bostäder och även hotell. Delvis har det redan skett i Norrköping där Stadsvakten byggts om från tidigare kontors­lokaler för Norr­köpings kommun till hotell.

Artikelbild

Johan Hoff
Bild: NAI Svefa


Hur tror du att hyresnivåerna kommer att påverkas det närmaste året?


– Hyrorna bedöms överlag vara fortsatt stabila under det kommande året utan betydande upp- eller nedgångar. Efter­frågan bedöms leda till sjunkande vakanser och möjlighet till nyproduktion inom många regionstäder/tillväxtregioner, men någon bredare hyresuppgång är inte att vänta förrän de fundamentala förutsättningarna inom svensk ekonomi förbättras. Med ett tillskott av moderna, yteffektiva lokaler, i kombination med ett allt mer effektivt lokalutnyttjande, ökar dock riskerna för vakanser och pressade hyres­nivåer i det äldre beståndet.

Vad efterfrågas mest?


– På lokalhyresmarknaden är det främst moderna, flexibla/yteffektiva och miljö­riktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas. En annan typ av lokaler som har relativt stor efterfrågan i Norrköping och Linköping är mindre lokaler för lättare produktion, lager/logistik samt viss handel där det även ingår kontorsytor. Corallen har exempelvis satsat på detta koncept i Linköping genom Tornby Företagspark. I Norrköping uppför Industrifastighetsgruppen en byggnad med 18 mindre industrilokaler i bostadsrättsform som även ska gå att hyra. De här lokalerna är attraktiva för små och nystartade företag som är i en expansionsfas men kanske inte är redo för att köpa sin egen fastighet. Det är som en form av kontorshotell för verksamheter med dess fördelar med flexibilitet vid framtida förändringar av företaget.

Vilka områden tror du kommer att utvecklas mest de kommande åren?


– Områdena i närheten av resecentrum kommer att utvecklas i båda städerna på grund av Ostlänken. Båda kommunerna har redan kommit långt i planerings­arbetet.

Lediga lokaler i Östergötland
– Det som till en början kommer att byggas är väl främst bostäder men på sikt kommer även kontor och butiker att byggas. Mjärdevi är ett annat område som jag tror kan utvecklas med närheten till universitet och kopplingen till forskning. Särskilt om kollektivtrafiken förbättras och området blir mer levande. Det krävs nog för att möta konkurrensen från mer centrala lägen nära resecentrum.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Östergötland som näringslivsregion?


– En av många viktiga frågor är tillgången på planlagd och byggbar mark för de nya företag som vill etablera sig eller befintliga som vill växa i regionen.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Fullsatt och fullspäckat på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Fullsatt och fullspäckat på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland "Svårt hitta centrala kontor i Linköping" "Svårt hitta centrala kontor i Linköping" Flera nya butiker till Mirum i Norrköping Flera nya butiker till Mirum i Norrköping "Det är bara kreativiteten som begränsar oss" "Det är bara kreativiteten som begränsar oss" Lundbergs hyr ut till nya koncept i Norrköping Lundbergs hyr ut till nya koncept i Norrköping