Stort intresse för gröna lokaler i Öresund

Moderna och yteffektiva lokaler blir allt viktigare för hyresgästerna och kontorens och byggnadens miljöaspekter kommer att spela en allt större roll framöver, analyserar Anton Franker på DTZ.

Skriven av Sofia Grymer 2013-09-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild– Vi ser stabiliserade hyror och en tendens att hyresgästerna omförhandlar och sitter kvar i befintliga lokaler. I Malmö finns ett stort utbud av nybyggda kontorslokaler i framförallt Västra Hamnen och Hyllie, här handlar det om att attrahera nya företag till regionen för att kunna fylla vakanserna. Moderna och yteffektiva lokaler blir allt viktigare för hyres­gästerna.

Hur kommer utvecklingen att se ut på längre sikt?


– Det är en hel del byggprojekt igång under innevarande år speciellt i Västra Hamnen och Hyllie. Under 2013 motsvarar nyproduktionen 2,5 procent av befintlig kontorsstock. Under 2014–2015 kommer takten av nyproducerad kontorsyta vara lägre. Hyresnivåerna styrs, som så mycket annat, av utbud och efterfrågan. Efterfrågan är svår att sia om, men kan förhoppningsvis öka något under 2014. Prime-hyresnivåerna kommer sanno­likt att ligga stabilt med en möjlig svag ökning när mängden nyproducerade kontorsytor minskar.

Artikelbild

Anton Franker, uthyrningsansvarig på DTZ.
Bild: DTZ.


Vilka faktorer kommer att styra hyresnivåerna framöver?


– Vi ser ett allt större miljöintresse från hyresgäster och tror att kontorens och byggnadens miljöaspekter kommer att spela en allt större roll. Energiförbrukning, återvinningsmöjligheter, miljövänliga material och goda allmänna kommunikationer är frågor som blir allt viktigare. Om byggnaderna redan vid vakans­tillfället har en god miljöprofil ökar attraktiviteten och på sikt också hyrorna för lokalerna i dessa byggnader.

Vilka byggprojekt i Öresundsområdet är viktigast för utvecklingen?


– Vi ser inget specifikt byggprojekt utan mer områdena Västra Hamnen och Hyllie som viktiga områden. Hyllie ökar i attraktivitet tack vare extremt goda förbindelser där tyvärr Västra Hamnen har svårigheter då de allmänna kommunikationerna är bristfälliga för nyinflyttande företag. Om en spårförbindelse ut till Västra Hamnen blir verklighet kan området få ett uppsving.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Öresundsområdet just nu och vad har du för råd till dem?


– I rådande marknad handlar det om att "hitta rätt", företagarna är försiktiga i sina bedömningar om framtiden och många blir därför avvaktande i sina flyttplaner. Satsa på flexibla kontor där företaget har möjlighet att anpassa lokalerna utefter antalet arbetsplatser. Kanske behöver inte alla ha en fast arbetsplats och därmed kan företaget få en mer kostnads­effektiv lokal. Satsa på framtiden och välj lokaler som har en låg miljöpåverkan och dit de anställda enkelt kan ta sig utan bil. För att de nya lokalerna skall bli optimerade till företaget rekommenderar vi att man tar hjälp av en fastighetskonsult.

Lediga lokaler i Öresundsområdet

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Hyllie: AAA-läge för kontor Hyllie: AAA-läge för kontor Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen Den skuldfria parken i Bulltofta Den skuldfria parken i Bulltofta Det ljusnar för cityhandeln i Öresund Det ljusnar för cityhandeln i Öresund "God service ska känneteckna Lund" "God service ska känneteckna Lund" Två hamnar med olika förutsättningar i Malmö Två hamnar med olika förutsättningar i Malmö