Det ljusnar för cityhandeln i Öresund

Var ute i god tid och glöm inte att förankra flytten hos de anställda. Det rådet ger Thomas Green på NAI Svefa företag som funderar på att flytta till nya lokaler. Thomas Green ser även en återhämning av lokalmarknaden för citybutiker. text: Henrik Ekberg

Skriven av Henrik Ekberg 2015-10-09 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Hyresanalys: Öresund


Artikelbild

Thomas Green
Bild: NAI Svefa


Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Öresund just nu?

– Efterfrågan på kontorsmarknaden är god. Som tidigare är det främst moderna, flexibla/yteffektiva och miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas, detta har synts tydligt i Hyllie som på kort sikt vuxit fram som ett tydligt A-läge på Malmös fastighetsmarknad. De mest attraktiva delmarknaderna har det gemensamt att de har goda kommunikationsmöjligheter, och då gärna spårbunden trafik.

– Utvecklingen går mot ett allt mer effektivt lokal­utnyttjande och det pratas mycket om aktivitetsbaserade arbetsplatser, något vi också ser i en stor del av nyproduktionen. För många stora hyresgäster ger det möjlighet att minska den totala lokalarean, vilket i sin tur medför att man kan "byta upp sig", såväl vad gäller läge som skick/standard, utan att detta nödvändigtvis ger en högre total lokalkostnad. Men hos de anställda är det dock ofta blandade reaktioner då omställningen från hur man arbetat tidigare kan vara betydande.

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Öresund för tillfället?

– I Malmö har såväl Malmö Live som Niagara nyligen färdigställts, men nyproduktionen är fortsatt hög. Vi har Jernhusens Glasvasen, ett profilprojekt precis norr om Centralstationen som omfattar cirka 7 000 kvadratmeter med ytterligare en etapp på gång på granntomten. På Universitetsholmen uppför Skanska Studio, en 14 våningar hög byggnad med 22 000 kvadratmeter som bland annat kommer att inrymma ett hotell. I övrigt är det fortsatt stor aktivitet i Hyllie där det nu är bra fart för såväl kommersiella fastigheter som för bostadsfastigheter.
"Det kommer att bli spännande att följa vad som händer på Ångfärjetomten med Midrocs Salt- kristallerna."
– I Lund är det stort fokus på utvecklingen i Brunnshög med Science Village Scandinavia, ESS och Max IV. Kommunen har också tagit fram ett ramprogram för den välbehövliga utvecklingen av området kring Centralstationen som bland annat omfattar ett nytt resecentrum vid Clemenstorget. En ny byggnad åt tingsrätten om cirka 10 000 kvadratmeter BTA samt källare med häkte och parkering är tänkt att uppföras söder om det nya kommunhuset. Det i sin tur möjliggör för en vidareutveckling av tingsrättens nuvarande lokaler där man pratat om en hotell- och kongressanläggning.

– I Helsingborg uppför Wihlborgs nya kontorslokaler i Knutpunkten samt bygger även nytt i Berga. Moderna kontorslokaler har länge varit något av en bristvara i Helsingborg. Sen kommer det att bli spännande att följa vad som händer på Ångfärjetomten med Midrocs Saltkristallerna.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att utvecklas framöver?

– För kontorslokaler bedöms hyres- och vakansnivåerna på kort sikt inte uppvisa några betydande förändringar, varken upp eller ned. Efterfrågan är god, men det tillförs relativt mycket nyproduktion till marknaden och vid omflyttningar tenderar hyresgästerna att minska den förhyrda ytan, vilket gör att det uppstår vakanser i det äldre beståndet. Risken för sjunkande hyror och stigande vakanser bedöms främst finnas i äldre fastigheter utanför de etablerade delmarknaderna. Dessa har ju främst hyran som konkurrensmedel.
Lediga lokaler i Öresund

– Hyresmarknaden för citybutiker, och det gäller i många av våra större städer, har varit ansträngd under ett antal år, men visar nu tecken på återhämtning. Främst är det vakanserna som minskat (till exempel har det skett ett flertal uthyrningar längs gågatan i Malmö) medan hyrorna varit oförändrade, eller till och med sjunkit något.

Vad har du för råd till företag som söker lokal?

– Det är viktigt att vara ute i god tid och att tänka igenom sitt nuvarande och framtida lokalbehov. Förankra flytten hos de anställda, det är ju inte ovanligt med ett visst motstånd för förändring. För att möjliggöra för mindre förändringar i lokalbehovet så bör man satsa på flexibla lokaler inom vilka man relativt snabbt och enkelt kan utföra mindre hyresgäst-/lokalanpassningar. Hela processen – från att definiera lokalbehovet till att teckna kontrakt och lösa alla praktiska detaljer – tar ofta stora resurser och ingår inte i den ordinarie verksamheten så det kan vara värt att ta hjälp av en specialist. Och glöm inte att säga upp det gamla avtalet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Helsingborg allt attraktivare som näringslivsstad Helsingborg allt attraktivare som näringslivsstad Här är programmet för Fastighetsmarknadsdagen i Öresund Här är programmet för Fastighetsmarknadsdagen i Öresund Det pekar uppåt för Helsingborg Det pekar uppåt för Helsingborg Snart rullar spårvagnarna i Lund Snart rullar spårvagnarna i Lund Två hamnar med olika förutsättningar i Malmö Två hamnar med olika förutsättningar i Malmö Rena kontorsytor nära hav och grönska i Limhamn Rena kontorsytor nära hav och grönska i Limhamn