Levande platser allt mer efterfrågat i Malmö

Efterfrågan på lokaler i byggnader som profileras som annat än kontor ökar i Malmö. Det menar Sanna Ytterfors på JLL som också tror att Malmö Live kommer att betyda ytterligare ett uppsving för kontorshyresmarknaden i Malmö city.

Skriven av Sanna Ytterfors 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Trenden med moderna effektiva kontorslokaler håller i sig i Malmö. Däremot kan vi se, med de projekt som i dag är under uppförande, att hyresgäster i större utsträckning efterfrågar lokaler i byggnader som profileras som annat än enbart kontor och är en ­levande plats även under dygnets övriga timmar.

Artikelbild

Sanna Ytterfors


Uppsving för Malmö city


Attraktiva och nästintill fullt uthyrda Malmö Live, som utöver kontor även inrymmer konsert-, hotell- och kongresslokaler, är ett bra sådant exempel. Malmö Live kommer att invigas i sommar och blir med sina 10 000 kvadratmeter kontorsytor ett betydande tillskott på kontorshyresmarknaden.

Byggnaden kommer troligtvis att ge Malmö city ytterligare uppsving och förstärka delmarknadens position som en attraktiv marknad för nya hyresgäster. Man kan spekulera i om detta leder till en minskad efterfrågan i nyproduktionsområdena Västra Hamnen och Hyllie då bristen på moderna kontorsytor i Malmö CBD tidigare fick hyresgäster att leta sig mot andra delmarknader.

Att intresset för Malmö CBD ökat styrks av det senaste kvartalets höga nyuthyrningsvolymer för delmarknaden, som överträffade övriga delmarknader i Malmö/Lund.

Mycket under produktion


Det är fortsatt stora nyproduktionsvolymer på marknaden och ytorna absorberas till synes väl. Så mycket som 84 900 kvadratmeter kontorsytor är för närvarande under produktion, varav 42 500 kvadratmeter kommer att färdigställas under resterande delen av 2015.

Enbart fem procent av lokalerna som färdigställs under året är fortfarande outhyrda. Med stöd i en stabil vakans­nivå bedömer vi att hyrorna det närmsta året ligger kvar på stabila nivåer, med viss reservation för nyproducerade lokaler där hyresnivån kan avvika uppåt.

Nyproduktionsaktiviteten som vi sett öka i Malmö city fortsätter att vara stark och stöds av en ökad efterfrågan av moderna kontorslokaler på denna delmarknad. Av den totala kontorsytan som i dag är under produktion ligger 44 500 kvadratmeter, motsvarande 52 procent, i Malmö CBD.

Delmarknaden är het just nu och flera intressanta projekt belägna centralt i Malmö är under uppförande, vilket också möjliggjorts av tillgången på obebyggd mark i centrum.

Att prime-hyran justerats upp på denna delmarknad innebär nu även att Malmö CBD för första gången på sex år kan statuera sig som den delmarknaden med högst prime-hyra. Denna trend kommer enligt våra prognoser hålla i sig.

Däremot kan vi se en utkristallisering på marknaden, där klyftan mellan den gamla stocken och de nyproducerade moderna och yteffektiva lokalytorna kring Centralstationen och Universitetsholmen ökar både vad gäller vakanser och hyresnivåer.

Hitta lediga lokaler i Malmö!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Lokaler för alla ändamål i Fosie Lokaler för alla ändamål i Fosie Den skuldfria parken i Bulltofta Den skuldfria parken i Bulltofta Första smaktaget när bygget av Malmö Saluhall påbörjades Första smaktaget när bygget av Malmö Saluhall påbörjades Stort behov av moderna logistiklokaler i Öresund Stort behov av moderna logistiklokaler i Öresund Öresund: Viktigt att möta produktion av kontor mot efterfrågan Öresund: Viktigt att möta produktion av kontor mot efterfrågan Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen