Stor förtätning på Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. På en yta om en halv kvadratkilometer landarea planeras en exploatering om drygt 500 000 kvadratmeter – framför allt bostäder och kontor.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-04-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Södra Älvstranden står inför en enorm förtätning.
Bild: Göteborgs stad


Det är framför allt inom två områden som det planeras för nybyggnation – Skeppsbron, med cirka 450 bostäder och 1 200 arbetsplatser är först ut, sedan följer området från Järnvågen till Amerikahuset, där det planeras för ett tillskott på cirka 2 500 bostäder och 7 000 arbetsplatser.

Artikelbild

Anders Svensson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.


– Visionen är som för hela Älvstadsprojektet, att staden ska möta vattnet, regionkärnan ska stärkas, mötesplatser ska skapas vid älven och det ska bli ett område för alla, säger Anders Svensson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och processledare för Älvstaden.

Vid Skeppsbron har man redan kommit långt. Här byggs just nu nya spårvägsspår som ska förbinda Järntorget med Lilla Torget och ett nytt resecentrum vid Stenpiren. Detta ska stå klart under senare delen av 2015.

Detaljplanen som omfattar området söder om Stenpiren ner till Rosenlundskanalen är klar för antagande hos kommunfullmäktige.

När detaljplanen slutligen klubbas finns möjligheter att uppföra nya byggnader och att bygga på befintliga. Befintliga fastighetsägare i området är bland andra Älvstranden Utveckling, Riverton, SEB Trygg Liv, Bygg­Göta och Göteborg Energi.
Artikelbild

Skeppsbron ska fyllas av ett myllrande folkliv
Bild: Erséus Arkitekter


Förutom de 450 bostäderna och de 1 200 arbetsplatserna planeras det för en ny terminal för skärgårds­båtarna, ett parkområde och en badanläggning framför Rosenlundsverket.

Några år längre fram i tiden ligger det stora området mellan Rosenlundskanalen och Masthuggstorget.

I en första etapp planeras för 1 000 lägenheter och 2 500 arbetsplatser – cirka 200 000 kvadratmeter, lika mycket bostäder som kommersiella ytor. I botten ligger ett program som antogs 2010.

– Ett konsortium, bestående av Älvstranden Utveckling, Elof Hansson, NCC, Riksbyggen, Folkets Hus och Stena Fastigheter skissar nu på volymer och innehåll inför ett parallellt uppdrag.

Det diskuteras bland annat en överdäckning av Göta­tunnelns mynning, för att ge området mer kontakt med vattnet.

Anders Svenssons förhoppning är att den första etappen ska kunna stå klar lagom till Göteborgs 400-års­jubileum 2021.

– Då krävs att detaljplanen antas senast 2017.
"Det diskuteras en överdäckning av Götatunnelns mynning"
Nästa etapp utgörs av den nuvarande Stenaterminalen.

– Stena och Göteborgs stad har en överenskommelse om att Stena ska flytta år 2020, vilket innebär att vi borde har planer framme innan dess.

I en tredje etapp ska sedan ett område väster om Masthuggstorget exploateras.

I Älvstadens "färdplan" anges i nuläget att hela Södra Älvstranden ska vara färdigbyggd till år 2024, säger Anders Svensson som tycker att Södra Älvstranden är ett intressant område att arbeta med.

– Det är spännande och dynamiskt. Det finns många olika viljor kring det här området och min uppgift är att skapa lugn och stabilitet i processen. Det är bra att vi har Älvstadsvisionen i bakgrunden när vi arbetar med det här, den är en bra utgångspunkt som gör att man tänker på helheten hela tiden. Sådana här processer måste få ta tid.

Lediga lokaler på Södra Älvstranden


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Bisnode flyttar till Tennet i Gullbergsvass Bisnode flyttar till Tennet i Gullbergsvass Nyproducerade lokaler utanför Göteborgs CBD lockar Nyproducerade lokaler utanför Göteborgs CBD lockar Ritar om Mölndalskartan Ritar om Mölndalskartan Geely Design till nya lokaler på Lindholmen i Göteborg Geely Design till nya lokaler på Lindholmen i Göteborg Första hyresgästen i Prologis nya byggnad i Arendal klar Första hyresgästen i Prologis nya byggnad i Arendal klar Baldacci till Svarta Diamanten i Högsbo Baldacci till Svarta Diamanten i Högsbo