Två hamnar med olika förutsättningar i Malmö

De är lite av varandras motpoler idag, inte bara väderstrecksmässigt. I Östra Hamnen fortsätter industriverksamheten att leva vidare medan Västra Hamnen har förvandlats till ett mycket attraktivt och populärt område för bland annat bostäder och kontorsverksamhet.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-04-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Att det råder febril aktivitet ute i Västra Hamnen har nog inte undgått många. Stadsdelen tillhör Malmös absolut mest expansiva områden, med en rad utvecklingsprojekt. Det är svårt att tänka sig idag att området för cirka tio år sedan – liksom Östra Hamnen idag – var ett område med tung industri.

– Idag är Västra Hamnen utvecklingsområde nummer ett i Malmö. Det hela började med bostadsmässan Bo01 som blev en katalysator för hela utvecklingen av Västra Hamnen. Från början var det tänkt att Bo01 skulle ligga i Limhamn, men i samband med att Malmö Stad fick möjlighet att köpa tillbaka en stor andel mark i Västra Hamnen, tog den starke ledaren i staden risken att istället förlägga bostadsbygget här. Visionen var att skapa världens första hållbara välfärdssamhälle i Västra Hamnen, något som har ställt höga krav på både byggherrarna och på arkitekterna, säger Göran Rosberg, informationschef på Malmö kommuns stadsbyggnadskontor.
Artikelbild

Byggexplosion


Sedan Bo01 har det näst intill skett en byggexplosion i Västra Hamnen med såväl nya bostäder, och kommersiella lokaler och området fortsätter hela tiden att utvecklas. Tanken är att Västra Hamnen ska bli ett nationellt exempel på en ekologiskt hållbar, tät innerstad med en miljö som stimulerar kreativitet, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt. Dessutom ska området präglas av mångfald, såväl arkitektoniskt, som socialt och kulturellt.

Hur ser då utvecklingsplanerna ut för Östra Hamnen? Kommer detta område att utvecklas på ett liknande sätt som Västra Hamnen framöver?

– I takt med att Malmö växer är det inte helt otänkbart, men det ligger väldigt långt fram i tiden i så fall. Det finns fortfarande en hel del omvandling kvar att slutföra i Västra Hamnen. Därefter är det dags för en liknande omvandling i Nyhamnsområdet. När detta är klart är det sedan Frihamnsområdet som står på tur, så för Östra Hamnens del tror jag inte att vi kommer att se någon större omvandling förrän om 50 år, säger Bertil Johansson, översiktsplanerare på Malmö Kommuns stadsbyggnadskontor.
"Det finns fortfarande en hel del omvandling kvar att slutföra."

Ett viktigt område


Enligt Bertil Johansson är Östra Hamnen ett viktigt område för Malmös del som kommer att leva kvar ett bra tag framöver. En av anledningarna till detta är att det är det enda området i närheten av innerstaden där det finns plats för industriverksamhet, lager och transporter utan att det stör sin omgivning.

– Transportnäringen är en viktig näring för Malmös del. Och en stor del av transporterna är transitverksamhet, det vill säga att gods kommer hit med båt för att sedan lastas om till lastbilar eller tåg och därefter fraktas runt till olika platser i Skåne och resten av Sverige. Framöver finns det planer på att även skapa ett stort logistikcentrum i Norra Hamnen, där det också finns goda möjligheter för den här typen av verksamhet.

Hitta lokaler att hyra i Malmö!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Här är programmet för Fastighetsmarknadsdagen i Öresund Här är programmet för Fastighetsmarknadsdagen i Öresund "Ökad efterfrågan på lokaler" "Ökad efterfrågan på lokaler" Malmö fortsätter att växa Malmö fortsätter att växa Första smaktaget när bygget av Malmö Saluhall påbörjades Första smaktaget när bygget av Malmö Saluhall påbörjades Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen Levande platser allt mer efterfrågat i Malmö Levande platser allt mer efterfrågat i Malmö