"Stockholm ska vara en stad för alla"

Anette Scheibe Lorentzi tillträdde tjänsten som stadsbyggnadsdirektör i april 2014. En målsättning var att öka dialogen med stockholmarna. Här finns en stor utvecklingspotential, menar hon. – Vi har ökat förståelsen för vad vi gör samt fått bättre beslutsunderlag.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-01-21 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Anette Scheibe Lorentzi tycker att de första åtta månaderna har varit roliga och hon konstaterar att hon har många kompetenta medarbetare. Samtidigt har det varit en hel del att ta itu med. Men det kom inte som en överraskning, förklarar hon där vi sitter i ett konferensrum på Fleminggatan på Kungsholmen.
Artikelbild

Anette Scheibe Lorentzi
Bild: Henrik Ekberg


– Det visste jag att det skulle vara. Jag har även jobbat så mycket som jag trodde att jag skulle göra. Vi har genomfört de organisationsjusteringar som jag tyckte var nödvändiga att göra. Det innefattar bland annat inrättandet av enheten strategi och utveckling. Vi har även förtydligat organisationen på planavdelningen, som är vår största avdelning. Där har vi renodlat den geografiska indelningen för att bli tydligare gentemot branschen och byggherrarna, så att de vet vart de ska vända sig. Vi har även påbörjat ett teamarbete för att minska sårbarheten vid olika typer av frånvaro. En del fysiska ombyggnationer har också gjorts, plan ett och två har blivit mer öppna. Nu kan vi lättare nå varandra och jobba bättre i team.

Anette Scheibe Lorentzi berättar att man också har börjat jobba parallellt med detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen, detta för att skynda på ärendena.

– Det fungerade mycket bra i våra testfall. Det är också väldigt efterfrågat. Sen kommer man inte att kunna genomföra detta i alla ärenden. Vi prövar till exempel detta vid ombyggnaden av Södersjukhuset med gott resultat.

Mobil dialogpaviljong


En av Anette Scheibe Lorentzis ambitioner när hon tillträdde tjänsten var att öka dialogen med stockholmarna. Ett område där det finns stor utvecklingspotential.
Artikelbild

– Här finns mycket att göra även om de olika pilotprojekten och pågående metodutveckling ser lovande ut. Jag hoppas att vi har ökat förståelsen för vad vi gör. Fler som engagerar sig kan också ge bättre beslutsunderlag. Jag tror att framför allt våra större projekt blir bättre om dialogen är bra. Något konkret som kan nämnas är vår mobila dialogpaviljong som är bemannad med personer från Stockholms stad. Det är en flyttbar byggnad som går att ställa där ett större projekt planeras och där vi får ta del av de boendes eller förbipasserandes åsikter. Till exempel har vi haft den i Björkhagen, vid Telefonplan och i Hagastaden och då även på helger.

– Vi har även fortsatt att utveckla Stockholmsrummet i Kulturhuset där genomströmningen av människor är stor. Vi vill också bli bättre på att få in synpunkter om projekt från dem som är bostadssökande och som vi inte når genom Stockholmsrummet eller paviljongen.

Hur vill du att Stockholm ska utvecklas?

– Jag vill att Stockholm ska fortsätta att växa. Stockholm ska vara tillåtande, tolerant och ha förståelse för att alla är olika. Jag är så trött på diskussionen om vem som är stockholmare. För mig är en stockholmare någon som vill vara stockholmare. Det spelar ingen roll var man är född eller uppväxt. På det sättet har Stockholm utvecklats i alla tider och det är en grundläggande värdering som jag har. Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara möjligt att bo här.

Vilka aktuella byggprojekt ser du som mest betydelsefulla?
Stockholm ska vara tillåtande, tolerant och ha förståelse för att alla är olika.
– Utbyggnaden av tunnelbanan och alla de bostäder som är kopplade till infrastrukturen. Nya bostäder i bra kollektivtrafiklägen är oerhört viktiga. Här är det viktigt att redan från början planera in förskolor, skolor, idrottsanläggningar och högkvalitativa offentliga rum.

Vad händer med Slussen?

– Det finns en färdig detaljplan för Slussen och just nu pågår en granskning av allt material. Granskningsgruppen ska vara klar med det arbetet 31 januari. Det handlar om att säkerställa projektet. Det har jag själv ingen del i, utan det ligger hos SLK. Men jag tycker det är bra att allt detta görs grundligt.

Vad ser du mest fram emot 2015?

– Att vi har gjort de grundläggande jobben på stadsbyggnadskontoret som gör att vi nu står rustade att påbörja byggnationen av 40 000 bostäder fram till 2020. Den största utmaningen som vi delar med branschen är kompetensförsörjningen, att kunna rekrytera personal för allt som ska byggas. Och då handlar det inte enbart om planering av bostäder, utan om alla funktioner som ingår i en stad; skolor, kontor och så vidare. Men vi behöver få hit fler utländska investerare. Och där har vi ju Stockholm Business Region som är bra på att marknadsföra Stockholm och att knyta kontakter.

Vilken stad hämtar du inspiration från?

– Det är inte så enkelt, Stockholm är Stockholm, alla städer är unika. Men självklart plockar man bra idéer från olika håll. Vi tittar på Vancouver, New York – med sin mångfald och tolerans – Hamburg, för att nämna några. Jag tror inte på att efterlikna en stad. Personligen älskar jag Hong Kong. Där är man i en riktig stad och på en halvtimme med tunnelbanan så befinner man sig på landet. Helsingfors är en annan stad som jag gillar mycket. Jag vill att Stockholm ska utvecklas till en stad som håller samman. Det är en utmaning vi har i dag. Nyckeln är att ge alla samma förutsättningar oavsett var man bor.

Hitta lediga lokaler i Stockholm!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Hyrorna i Stockholm city fortsätter att stiga Hyrorna i Stockholm city fortsätter att stiga Folktandvården drar söderut Folktandvården drar söderut Nybildad arkitektbyrå till Fatburen Nybildad arkitektbyrå till Fatburen Infrastrukturen är nyckelfrågan i Kista Infrastrukturen är nyckelfrågan i Kista Stockholm Design District - ett designkluster för inredningsbranschen Stockholm Design District - ett designkluster för inredningsbranschen