Allt fler företag anlitar konsulter

Lokalfrågan blir allt viktigare för företagen och samtidigt mer komplex. Det menar Karin Witalis, researchchef på DTZ, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-11-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på lokalhyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Stockholms ekonomi gynnas av en stark urbanisering och koncentration av företag. Stockholm Business Region rapporterar om stigande sysselsättning och flera nystartade företag. Det är inga dramatiska tillväxttal men vi märker av en starkare efterfrågan på lokaler i dag jämfört med för ett år sedan.

– Allt fler företag väljer att arbeta aktivitetsbaserat vilket ställer stora krav på kontorslokalen. Den måste kunna delas upp i olika zoner och det krävs avancerade IT-lösningar och nya arbetssätt för att det ska fungera. I gengäld klarar man sig i regel på en mindre yta totalt sett.
"Det efterfrågas moderna, yteffektiva lokaler"
– Lokalfrågan blir allt viktigare för företagen och samtidigt mera komplex. Det blir allt vanligare att före­tagen tar hjälp av konsulter som stöd vid lokalsök och utformning av hyreskontrakt.

– Ser man till vad som byggs finns det i dag ett helhetstänk. Istället för att bygga ett kontorshus och tro att det ska fungera bygger man en hel stadsdel med blandad bebyggelse, inklusive kontor och service.
Artikelbild

Vad efterfrågas mest i Stockholm just nu och vilka områden är populärast?


– Det efterfrågas moderna, yteffektiva lokaler i områden med väl utbyggd service. I och med att Stockholm växer och arbetspendlingen ökar blir närheten till allmänna kommunikationer, och då helst spårbunden trafik, allt viktigare.

– CBD behåller sin särställning för företag inom bank, finans och juridik. Företag inom reklam, media och dataspelsutveckling sitter gärna på Södermalm. Att etablera sig i innerstan är ofta en imagefråga och en fördel ur rekryteringssynpunkt. En högre hyreskostnad vägs mot risken att tappa attraktivitet kring varumärket vid en flytt utanför tullarna.

– Större kontorsanvändare är i regel hänvisade till ­lägen utanför innerstaden. Nya attraktiva områden byggs längs med Tvärbanan. Marievik, Sundbyberg, Solna Business Park och Arenastaden tillhör de mest populära.

– Tvärbanans Kistagren med planerad byggstart 2016 kommer att stärka Kistas kontorsmarknad ytterligare och ge upphov till nya kontorslägen längs med linjens sträckning.

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras den närmaste tiden?


– Vakansgraden är låg i attraktiva lägen och nyproduktionen kontrollerad, och detta håller uppe hyresnivåerna. Vår bedömning är att hyrorna för moderna lokaler i CBD gradvis kommer att stiga de närmaste åren.

– I ytterområdena bedömer vi att hyresnivåerna kommer att förbli relativt stabila. Nyproduktionen förväntas klara sig bäst samtidigt som äldre fastigheter belägna utanför de nybyggda områdena och med sämre kollektivtrafikförbindelser bedöms kunna tappa hyresgäster.

"Vakansgraden är låg i attraktiva lägen"

Tror du att det faktum att vi har fått en ny ­regering påverkar hyresutvecklingen?


– Om regeringens politik innebär ökad osäkerhet för före­tagen, som gör att de skjuter på beslut om expansion eller annat som påverkar deras lokalbehov, skulle detta kunna innebära minskad aktivitet på hyresmarknaden, vilket påverkar hyresnivåerna. Detta förutsätter dock att tillräckligt många företag berörs. Sen får man inte glömma att hyresmarknaden är trögrörlig i och med att hyreskontrakten löper på flera år. Strategiska beslut om att flytta eller på andra sätt förändra lokal­behovet tas heller inte vid varje omförhandlingstillfälle.

Vilka utvecklingsprojekt ser du som viktigast för hyresutvecklingen i Stockholm?


– För innerstan är Pembrokes projekt Mästerhusen på Mäster Samuelsgatan och AMF:s projekt vid Gallerian viktiga. I förortslägen kommer Skanskas projekt Stockholm New i Hammarby Sjöstad förmodligen lyfta hyresnivån i området. Norrut är Fabeges Scandinavian Office Building i Arenastaden, dit Telia flyttar, ett viktigt projekt liksom även Peabs Ulriksdal Silhouette och Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg.

Lediga lokaler att hyra i Stockholm!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Brygger öl på löpande band i kyrkan Brygger öl på löpande band i kyrkan Företag fortsätter lämna Stockholm city Företag fortsätter lämna Stockholm city Hälsoföretag från Sollentuna till Hagastaden Hälsoföretag från Sollentuna till Hagastaden Hägersten-Liljeholmen som växer så det knakar Hägersten-Liljeholmen som växer så det knakar Stark efterfrågan kan leda till höjda hyror i Stockholm Stark efterfrågan kan leda till höjda hyror i Stockholm Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad