Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm

Efterfrågan på kontorslokaler fortsätter att öka, vilket även betyder stigande hyresnivåer i såväl city som i attraktivare ytterområden. Den analysen gör Markus Åberg, uthyrare på Newsec.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-12-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Artikelbild

Markus Åberg, uthyrare på Newsec
Bild: Newsec


Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Stockholm just nu?

– Vi kan konstatera att det är ett högt tryck på hyresmarknaden generellt och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på uthyrning av kontorslokaler, främst i attraktiva områden med bra förbindelser till kollektivtrafik, gärna spårbunden. Vi ser en ökad efterfrågan på flexiblare hyresavtal, det vill säga hyresavtal som är kortare än tre år. Hyresgäster inom framför allt small- och mediumsegmentet har en utmaning i att förutspå tillväxtbehov och därmed sin framtida hyresutveckling. I och med detta efterfrågar de därför i större grad flexiblare hyresavtal. För hyresgäster i largesegmentet ser vi en fortsatt konsolidering av kontor.

– Vidare är trenden med aktivitetsbaserade kontor något som håller i sig. Hyresgästerna är ofta mer pålästa och kunniga inom planeringen av sina etableringar än tidigare och lägger ett större fokus på kostnaderna per anställd vid hyressättning, än hyran i kronor per kvadratmeter.

Vad efterfrågas mest just nu och vilka områden är populärast?

– Efterfrågan fortsätter att vara stor på kontorslokaler med hög komfort och modern planlösning som möjliggör effektiv lokalplanering. Det får gärna vara en avskild konferensdel för externa besökare och en separat kontorsdel. Kontorsdelarna får gärna vara i öppna kontorslandskap men vi ser ett ökat behov av att ha mer avskildhet. Om man tidigare satt och arbetade uppåt 30 medarbetare i ett öppet kontorslandskap så sitter många hellre i mindre grupper i dag. Det senaste året har även önskemålen om individuella rum ökat.

– När det handlar om lokalisering så efterfrågas lokaler i innerstaden i störst utsträckning samt områden i tillväxtområden. Ett tillväxtområde är till exempel Liljeholmen, som fungerar som en knutpunkt mellan tvärbana, bussar och tunnelbana. Liljeholmen har även ett högt serviceutbud och ökat bostadsbyggande, vilket stärker populariteten för området.
"En av de viktigaste faktorerna för hyresutvecklingen är utbyggnaden av infrastrukturen"
Vad efterfrågas minst?

– Lokaler i isolerade ytterområden med begränsad tillgång till kommunikationer är svåruthyrda. Omoderna 70- och 80-tals fastigheter med äldre planlösning är generellt också mindre attraktiva.

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras den närmaste tiden?

– Eftersom efterfrågan på kontorslokaler fortsätter att öka, kommer hyrorna att stiga ytterligare. Hyrorna förutspås inte bara stiga i CBD och inom tull, utan även i de flesta kontorsområdena i Stockholms ytterområde där det genomförs stora, expansiva projekt som gör att nivåerna pressas uppåt.

Vilka utvecklingsprojekt ser du som viktigast för hyresutvecklingen i Stockholm?

– Vi ser att en av de viktigaste faktorerna för hyresutvecklingen är utbyggnaden av infrastrukturen. Inte bara utbyggnaden av tunnelbanan, utan även annan spårbunden trafik, busskommunikationen samt biltrafiken. Vi ser även att en satsning på ökat bostadsbyggande är en viktig faktor för att säkra en gynnsam framtid för lokalhyresmarkanden.

Lediga lokaler att hyra i Stockholm


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Stockholm följer Londons utveckling av kontorslokaler Stockholm följer Londons utveckling av kontorslokaler Flyttar från Stockholm till Uppsala Flyttar från Stockholm till Uppsala Hårt tryck på lokaler i Stockholms city - men lång process Hårt tryck på lokaler i Stockholms city - men lång process Ytterligare ett huvudkontor till Torsplan i Stockholm Ytterligare ett huvudkontor till Torsplan i Stockholm Mode och Trud hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm Mode och Trud hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm Företag fortsätter lämna Stockholm city Företag fortsätter lämna Stockholm city