Fortsatt jakt på yteffektiva kontorsytor i Göteborg

Kommunikationsläget är av stor vikt och förutom yteffektivitet är miljöcertifiering viktigt för hyresgästerna. Erik Norrman på NAI Svefa om trenderna på hyresmarknaden i Göteborg.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-11-12 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Erik Norrman, regionansvarig för värdering på NAI Svefa i Göteborg


Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Göteborg just nu?

– Det kan tyckas som att vi upprepar oss i dessa sammanhang men trenden med en jakt på yteffektivare och moderna kontorsytor gäller fortfarande. Kommunikationsläget är av stor vikt och det behöver inte nödvändigtvis vara kontor inne i centrum.

– Utöver moderna och yteffektiva kontor söker hyres­gästerna efter miljö­certifierade kontor och allra helst med möjlighet att byggnaden profileras med företaget. En annan trend är att det i nästan alla nya kontorsprojekt finns restaurang eller café. Genom driftbolag som Sodexo erbjuds även servicetjänster som konferenslokaler, städning, handyman-tjänster, frukostleveranser och liknande. En annan trend är att allt fler gymkedjor etablerar sig i ­eller bredvid kontorsbyggnaderna.

Hur kommer hyresnivåerna att utvecklas fram­över?

– Göteborg har tidigare under 2000-talet kännetecknats av stabila hyresnivåer i både upp- och nedåt­gående konjunktur. Tittar vi tillbaka under perioden 2000–2012 har hyran för bästa kontor i bästa läge legat kring 2 000–2 400 kronor per kvadratmeter och där lägst nivå noterades strax efter IT-kraschen.

– Det vi nu ser är att hyrorna har justerats uppåt ­ganska kraftigt under de två senaste åren och med en uppgång på cirka tio procent bara det senaste året. En enkel förklaring till detta är att kontoren är mer yt­effektiva i dag än tidigare, vilket medför högre hyror i kronor per kvadratmeter. Konjunkturen i Göteborg är också för närvarande mycket god med en stark kontorssysselsättning. Volvo och dess underleverantörer går som tåget och teknikkonsulterna rustar för de kommande stadsutvecklingsprojekten. Något som driver/har drivit hyresutvecklingen är nyproduktionen av kontor, vilken har varit relativt god under de två senaste åren. En eventuell dipp i konjunkturen bör inte påverka hyresnivåerna nämnvärt.
Artikelbild

– Om vi ska lära av historien påverkas uthyrningsgraden och storleken på hyresgästanpassningar, men skulle en nedgång i efterfrågan ske samtidigt som allt fler kontorsytor kommer ut på marknaden, 280 000 kvadratmeter planeras fram till 2019, kan läget bli annorlunda.

– I närtid är vår bedömning att hyrorna kommer ­stabiliseras och öka marginellt under det kommande året. Vår bedömning är att det finns en potential till ökade hyror i de kontor som uppfördes under åren 2011–2013 där ingångshyrorna låg på en helt annan nivå än nuvarande. Även moderniserade kontor från denna period har en potential till ökade hyror vid omförhandling.

Antalet lediga lokaler i Göteborgs CBD har ganska länge varit väldigt låg. Vad innebär detta för marknaden?

– Ett för lågt utbud är givetvis något som påverkat hyresnivån uppåt men för låga vakanser och brist på moderna kontor innebär också en risk för Göteborg att tappa nyetableringar till förmån för grannkommuner eller regioner. Bristen på större moderna kontorsytor i CBD har medfört att flera företag breddat sitt geografiska urvalsområde och där fastighetsägare som sitter/har suttit på byggrätter utanför CBD är och har varit vinnare.

Några goda råd till företag som söker nya lokaler i Göteborgsområdet?

– Det kommer hända mycket i Göteborg framöver med alla stadsutvecklingsområden tillsammans med bland annat Västlänken och nya Götaälvbron. I första hand är rådet att se över den befintliga kontorslokalen gällande möjligheter till yteffektivisering. I andra hand är rådet att blicka en bit framåt i tiden och se om mikroläget kommer att "drabbas" av en hel del trafikstörningar/störningar från de kommande byggprojekten. Att det kommer bli stökigt initialt i vissa områden är ganska givet.

Hitta lediga lokaler i Göteborg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration