Röster om Borås: "Det sker stora förändringar nu"

Joachim Hult från det stora fastighetsbolaget Hemsö och Magnus Bengtsson från det lilla lokala bolaget Fastmax ger här sin syn på stadens framtid och utveckling.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-10-12 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Joachim Hult, regionchef, Hemsö


Hur beskriver du läget på hyresmarknaden i Borås för närvarande?

– I vårt segment samhällsfastigheter har vi god efterfrågan på lediga lokaler.
Artikelbild

Joachim Hult
Bild: Hemsö


Vad hade kunnat förbättras för att underlätta för företag att verka i Borås?

– Borås är en bra stad att verka och bo i i dag men det finns delar som hela tiden måste ses över. Kommunikation är en stor del som måste underhållas. Nya ­bostadsområden växer fram hela tiden i Borås och här har Hemsö en viktig roll i att vara en naturlig samarbetspartner inom samhällsfastigheter.

Hur mycket har ni ledigt? Vilken är er "bästa" lediga lokal för tillfället?

– I dagsläget finns vår största vakans på Göta. Detta är lokaler som John Bauer-gymnasiet tidigare satt i. Vi för i dagsläget diskussioner med olika vuxenutbildningar och med en cateringfirma. Intresset för lokalerna i fastigheten är stort och vi ser gärna en blandning av verksamheter då det skapar ett mer levande hus. Här finns möjlighet för både stora och små företag att etablera sig och att få sin lokal anpassad i både storlek och utformning.

Vilka framtidsfrågor är viktigast för en fortsatt positiv utveckling av Borås näringsliv?

– Kommunikationer i form av större infrastrukturprojekt och skapandet av attraktiva boenden och områden att leva och verka i.

Magnus Bengtsson, vd, Fastmax Holding


Hur beskriver du läget på hyresmarknaden i Borås för närvarande?

– Det sker rätt stora förändringar nu med tanke på att Borås stad flyttar stora delar av sina verksamheter. Detta medför att det skapas en del lediga lokaler som då skall fyllas upp av andra. Dock har prisbilden gått upp under de senaste åren.
Artikelbild

Magnus Bengtsson
Bild: Nicklas Tollesson


Fastmax äger framför allt gamla textilfabriker som görs om till kontor. Gör ni några större anpassningar för tillfället?

– Vi har anpassat lager och före detta kontorsytor i kvarteret Vesta (före detta Oscar Jacobson-huset), över 4 000 kvadratmeter. Intresset från hyresgästerna har varit stort. Möjligheten att kunna specialanpassa ytor har varit en mycket stor konkurrensfördel. I våra andra centrala fastigheter har vi också anpassat ytor framgångsrikt. Läget för vårt bestånd har bara blivit bättre och bättre.

Hur mycket har ni ledigt? Vilken är er "bästa" lediga lokal i Borås för tillfället?

– Vakansgraden är just nu cirka sju, åtta procent, om man bortser från kvarteret Vesta där tio procent är vakant. I Vesta har vi Oscar Jacobsons före detta huvud­kontor med mycket exklusiv reception, konferens­lokaler och stort kök i entréplan. Lokalen omfattar cirka 750 kvadratmeter.

Vad betyder nya Simonsland och Textile Fashion Center för Borås?

– Det skapar intresse för staden med inflyttning av både personer och företag. Ett i de flesta stycken fantastiskt projekt som kommer att betyda mycket för Borås, och ett lysande exempel på hur en ful ankunge förvandlas till en vacker svan.

Vad hade kunnat förbättras för att underlätta för företag att verka i Borås?

– Mer parkeringar centralt.

Vilka framtidsfrågor är viktigast för en fortsatt positiv utveckling av Borås näringsliv?

– Fortsätta med att förtäta staden med mer boende i centrum, fortsätta att fräscha upp staden som exempelvis har skett med Bryggaregatan, bygga P-hus så som det var planerat vid Mariedalsgatan. Och, inte minst, förenkla och snabba upp bygglovsansökningar av olika slag, en generell förenkling av byråkratin kring ny- och anpassningsbyggnationer.

Sök lokaler i Borås


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration