"Ha is i magen" – Anneli Hasselströms råd när hyresnivåerna sjunker

Efterfrågan på kontor i äldre fastigheter är obefintlig. Att locka med låg hyra räcker inte, de måste byggas om till nyproduktionsstandard. Det menar Anneli Hasselström, seniorkonsult på Niras, som här ger sin syn på Stockholms hyresmarknad.

Skriven av Therese Aronsson 2012-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka trender ser du just nu?


– Hyresutvecklingen har stannat av och efter årsskiftet kan vi se att begärda hyresnivåer till och med har börjat sjunka, åtminstone utanför city. Men ett troligt scenario är att hyrorna i city också sjunker om den finansiella oron håller i sig.

- Dessutom kommer utbudet att öka genom de stora utflyttningar som sker från city de närmaste åren. Ytterområdena som exempelvis Kista, Liljeholmen/Marievik och Solna/Sundbyberg kommer fortsatt att ha svårt att få någon riktig skjuts på hyresutvecklingen, även om flera av de pågående satsningarna på infrastrukturprojekt gynnar dessa områden. Flera av arbetsområdena utanför city har dessutom en stor andel äldre fastigheter, där efterfrågan på kontorslokaler nästan är obefintlig. Att locka med låg hyra fungerar inte, byggnaderna måste i princip byggas om till nyproduktionsstandard för att kunna konkurrera på marknaden.

Hur påverkar den finansiella oron utvecklingen på hyresmarknaden?


– Beslutsprocesserna kring lokalförändringar i företagen är tröga och det är i regel svårt att göra snabba förändringar, anpassade efter svängningarna i konjunkturen. Beslut som fattades i en mer gynnsam ekonomi går inte att riva upp, så vi kommer ändå att få se ett antal större nyetableringar och omlokaliseringar under året.

- Företag som hade näraliggande planer på att göra större förändringar, avvaktar däremot nu och det är en tydlig trend att man löser ett förändrat lokalbehov i befintliga lokaler, exempelvis genom att arbeta mer med flexlösningar och aktivitetsstyrda arbetsmiljöer. På handelssidan ger finansoron påtagliga effekter. Utslagningen av butiker i vissa branscher kan komma att sprida sig. Hushållen är försiktiga, sparar mer och håller igen på konsumtion. Vi har fått se mer bestående vakanser för butikslokaler, något som tidigare varit ovanligt i attraktiva handelslägen.

Vilka byggprojekt i Stockholm är viktigast för utvecklingen just nu?


– De stora infrastrukturprojekten, som Citytunneln, Norra länken och utbyggnaden av Tvärbanan kommer att påverka hyresmarknaden kraftigt framöver. Intresset för nya, citynära områden som Västra Kungsholmen och Hagastaden är stort, trots att det är lång tid kvar innan områdena är helt utbyggda.

- Arenastaden ger Solna ett nytt, attraktivt kontors- och handelsområde. Troligen kan även Frösunda få draghjälp av den pågående utvecklingen i närområdet. I Kista pågår också stora förändringar, både i infrastruktur och i omvandling av äldre kontorsbyggnader. Tillgängligheten förbättras avsevärt, framförallt i den del av kontorsområdet som tidigare hade svårt att konkurrera med lägena närmare centrum.

Vilka är dina råd till företag som söker lokaler just nu?


– Som kontorshyresgäst ska man ha "is i magen", och våga utnyttja de möjligheter som den vikande trenden på hyresmarknaden ger. De hyror som begärdes vid nyuthyrning, och faktiskt också vid uppsägningar för villkorsändring för ett halvår sedan, kommer sannolikt att hamna på betydligt lägre nivåer i de slutliga avtalen.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration