Ränteläget och tjänstesektorns utveckling viktiga parametrar

Det framtida ränteläget och utvecklingen av tjänstesektorn är betydande parametrar för lokalhyresmarknaden, menar Sofia Törnqvist, fastighetsvärderare på Savills, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-06-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Sofia Törnqvist.
Bild: Privat


Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden just nu?


– Det är fortsatt stor efterfrågan på flexibla lokaler med goda kommunikationslägen och den relativt nya trenden med miljösmarta kontor håller i sig. Det finns ett stort intresse från både fastighetsägare och hyresgäster att investera i miljöcertifierade byggnader och kontor. Dels ser man ekonomiska fördelar med det och dels anses det attraktivt att förknippas med en miljöfokuserad strategi.


Vad efterfrågas mest och vilka områden är populärast?


– Det är som sagt fortsatt stor efterfrågan på lokaler belägna med goda kommunikationsmöjligheter, det gäller både innerstaden och ytterstaden. Vidare önskas moderna, representativa och yteffektiva lokaler. CBD är alltid attraktivt men i och med ett relativt lågt utbud av tillgängliga lokaler samt de höga hyrorna i CBD söker sig allt fler till områden utanför innerstaden där hyresnivåerna är mer fördelaktiga. Solna och Sundbyberg är ett område som seglar upp som allt mer eftertraktat. Kommunikationsmässigt är det ett mycket bra område då i princip alla kommunikationsmedel finns representerade och det även finns ett bra utbud av service i området.

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras den närmaste tiden?


– Utbudet i CBD är inte lika lätt att påverka och utöka som utanför CBD. Dock lär efterfrågan fortsätta att vara stark, sannolikt lär därmed hyrorna fortsätta att ticka något uppåt i CBD. Dock ska man vara lite försiktig i dessa antaganden då allt fler efterfrågar moderna och miljövänliga lokaler vilket det finns betydligt större utbud av utanför city. Och om hyrorna i CBD och innerstaden når ännu högre nivåer än nuvarande kommer allt fler att söka sig till områden där hyresnivåerna är mer fördelaktiga. Tänkbart är därför att hyrorna i efterfrågade områden belägna utanför city ökar och vakanserna minskar i takt med att efterfrågan stiger i de områdena.

Vilka utvecklingsprojekt ser du som viktigast för hyresutvecklingen i Stockholm?


– Det pågår en del omfattande utvecklingsprojekt i de flesta riktningar utanför CBD. I sydlig riktning har vi Söderstaden och Årstafältet där framförallt det förstnämnda kommer att sammanlänka de sydliga områdena mer med varandra och även mer mot innerstaden. I östlig riktning har vi Norra Djurgårdsstaden som med nya bostäder och arbetstillfällen sannolikt kommer att vidga stadskärnan mot öster. I nordlig riktning har vi kanske det mest betydande projektet, Hagastaden. Där planeras det för 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetstillfällen. Projektet kommer att sammanlänka innerstadens norra delar med Solna. Det tordes rimligt att nyproduktionshyrorna i dessa områden kan komma att dra upp hyrorna i det befintliga beståndet i närliggande fastigheter.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av lokalhyresmarknaden i Stockholm?


– Framtida ränteläget och utvecklingen av tjänstesektorn är betydande parametrar för utvecklingen på lokalhyresmarknaden. Fortsatt låga räntor och en positiv tillväxt i tjänstesektorn kommer att stimulera utvecklingen av hyrorna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration