"Ökande hyror för centrala , moderna kontor"

En stark fastighetsmarknad med stigande hyresnivåer – enstaka uthyrningar har gjorts på nivåer på uppemot 2 500 kronor per kvadratmeter.Petter Sandberg, analytiker på NAI Svefa, ger här sin syn på hyresmarknaden, och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader för Uppsala.

Skriven av Petter Sandberg 2012-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Uppsala växer och stadens fastighetsmarknad är en av landets starkaste. Uppsala är landets fjärde största stad och en av de viktigaste universitetsstäderna med goda kommunikationer och ett väl utvecklat näringsliv med tyngdpunkt på IT, medicin och handel.

Uppsala har därtill ett attraktivt läge nära både Stockholm och Arlanda flygplats, det etableras nya företag och befolkningen fortsätter att öka. I november 2011 passerade Uppsala kommun 200 000 invånare.

Mindre konjunkturkänslig


Arbetstillfällen finns främst inom den offentliga sektorn, speciellt inom undervisning och vårdsektorn där universitetet och Akademiska Sjukhuset är stora arbetsgivare. Arbetsmarknaden är därmed mindre konjunkturkänslig än på många andra orter. Arbetsmarknaden kan dessutom sägas vara en del av Storstockholms med många pendlande. Arbetslösheten är därför relativt låg.

I kommunen pågår flera stora fastighetsutvecklingsprojekt, exempelvis nya resecentrum där både handel, kontor, hotell och bostäder ingår. En ny översiktsplan för Uppsala anger fortsatt förtätning där staden ska växa inåt – tidigare industrimark bebyggs i centrala lägen och förvandlas till bostadsområden, medan industrier omlokaliseras till stadens utkanter.

Stabila hyresnivåer


Volymen på Uppsalas transaktionsmarknad var hög under 2011, till stor del på grund av Dombrons (Rikshems) miljardförvärv från det kommunala bolaget Uppsalahem. Aktiviteten väntas även bli relativt hög under det kommande året.

Ett antal transaktioner har redan genomförts under 2012 varav köpare varit bland annat lokala aktörer och olika kommersiella fastighetsutvecklare. Landstinget i Uppsala Län har därtill deklarerat att de framöver avser att avyttra ett flertal av sina fastigheter.

På kontorshyresmarknaden har Uppsala förhållandevis stabila hyres- och vakansnivåer där förändringarna under långa perioder varit relativt måttliga oavsett konjunkturläge. En viss ökning i hyresnivåerna kan dock konstateras, särskilt för centralt belägna och moderna flexibla kontor. I centrala lägen uppgår hyresnivåerna för moderna kontor till 1 900 till 2 300 kronor per kvadratmeter, men nivån är ytterligare något högre gällande helt nyproducerade kontor.

Enstaka förhyrningar har under det senaste året gjorts upp till nivåer om 2 300 till 2 500 kronor per kvadratmeter. En stark efterfrågan finns även på framför allt moderna lager- och logistiklokaler i Uppsala, vilket skapat förutsättningar för något högre hyresnivåer även inom detta segment.

Rådhuset omvandlat


Vad gäller butiker har ett flertal större om- och tillbyggnadsprojekt genomförts. Under föregående år invigdes Gränby centrums nya galleriadel med ytterligare 9 000 kvadratmeter butiksyta och nyligen öppnades det anrika Rådhuset i centrala Uppsala efter en omfattande om- och tillbyggnad.

Det gamla Rådhuset har omvandlats till ett modernt modevaruhus i bästa butiksläge invid Stora torget. Projektet kännetecknas av en öppen planlösning och en modern butiksmix. Även den centralt belägna Dragarbrunnsgatan håller på att utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger ytterligare liv och puls till Uppsalas stadskärna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration