Lättillgängligt och billigt

Två röster om hyresmarknaden i Högsbo-Sisjön

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-05-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer Fastigheter


Vilka är de största fördelarna med att ha sitt företag i Högsbo-Sisjön?
Artikelbild

Linda Eliasson
Bild: Palmung Mellin


– Området är lättillgängligt och ligger nära centrum. Ett billigt alternativ avseende lokalhyror och parkeringsplatser med en direkt närhet till service och handel.

Hur mycket äger ni i området och vad har ni ledigt där i nuläget?

– Våra fastigheter är belägna i Högsbo där vi har drygt 86 000 kvadratmeter. De vakanser vi har är övervägande kontorsytor men även en mindre del lager.

Har ni några större projekt på gång i området?

– Vi jobbar kontinuerligt med våra befintliga fastig­heter där vi tittar på utvecklingsmöjligheter både för dagen och mer långsiktiga. Utöver detta så är arbetet med utvecklingen av Högsbo som område prioriterat. Vi tror att det kommer att hända mycket här framöver. I samarbete med Wallenstam och Harry Sjögren arbetar vi med att driva på Högsbos framtida utveckling. Vi vill se ett ökat inslag av bostäder och handel. Varför inte dra nytta av områdets fina placering alldeles intill Änggårdsbergen för att bygga bostäder? Redan i dag planerar man för bostäder på skjutbanan i norra Högsbo och möjligheten att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard utreds för tillfället.

Hur beskriver du efterfrågan på lokaler i området?

– I Högsbo är efterfrågan på lager och kombilokaler stor medan utbudet är mindre till skillnad från på kontors­lokaler där efterfrågan upplevs mindre men där utbudet är stort. Förklaringen till detta är till stor del avsaknad av bra allmänna kommunikationer.

Vilka är de viktigaste frågorna för att Högsbo-Sisjön också framöver ska vara ett attraktivt företagsområde?

– Stadsutveckling och bättre allmänna kommunikationer. En utveckling av Högsbo kommer att göra området mer attraktivt vilket skulle gynna kontors­efterfrågan och bidra till en nödvändig satsning på de allmänna kommunikationerna.


Linda Eliasson, Palmung Mellin


Vilka är de största fördelarna med att ha sitt företag i Högsbo-Sisjön?
Artikelbild

Charlotte Adlerton Gadd
Bild: Platzer Fastigheter


– Högsbo-Sisjön är i dag Nordens största företagsområde med ett allt mer centralt läge. Blandningen av företag och branscher skapar dynamik och attraktivitet i området, samtidigt som det innebär ett allt bättre serviceutbud. Det är nära till city och till de stora lederna, god tillgänglighet med bil och goda parkeringsmöjligheter. Samtidigt är hyresnivåerna attraktiva.

Hur mycket äger Palmung Mellin i området?

– Palmung Mellin äger och förvaltar i dag drygt 22 000 kvadratmeter i Högsbo. Vårt bestånd består av kontor, lager och verksamhetslokaler.

Vad har ni ledigt för tillfället?

– Vi har i dagsläget riktigt trevliga lagerlokaler från 1 000 till 2 300 kvadratmeter och kontorslokaler i storleksordningen 190–567 kvadratmeter som är eller kommer att bli lediga.
"Blandningen av företag och branscher skapar dynamik och attraktivitet i området."
Hur beskriver du efterfrågan på lokaler i området?

– Vi ser definitivt en ökad efterfrågan på kvalitativa lokaler i Högsbo, området förädlas och blir allt mer attraktivt. Företag söker sig till Högsbo för att finna lokaler med bra tillgänglighet och god standard till rimliga priser.

Vilka är de viktigaste frågorna för att Högsbo-Sisjön också framöver ska vara ett attraktivt affärs­område?

– Vi ser att en successiv förädling av området är en viktig punkt, där moderna kontor ersätter äldre brokig bebyggelse. Det är också viktigt att infrastrukturen och kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration