"Det mest eftertraktade läget är kring hamnen i Malmö"

Peter Olsson, marknadsområdeschef på Sveareal, Christian Berglund, fastighetschef på Tribona och Gert Ternström, regionchef på Kungsleden, om hyresmarknaden i Malmö.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-03-06 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Peter Olsson, marknadsområdeschef syd/väst, Sveareal


Hur ser efterfrågan på lager- och logistikfastigheter ut just nu?


– Efterfrågan på lagerytor har varit stark under fjärde kvartalet 2013 och 2014 har inletts starkt. Under fjärde kvartalet 2013 tecknades hyresavtal om cirka 6 000 kvadratmeter lager i Malmö.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?


– Det mest eftertraktade läget är för närvarande kring hamnen i Malmö, med närhet till E22, E6, Yttre och Inre Ringleden.

Hur står sig Öresundsregionen som logistikområde?


– Öresundsregionen är med Helsingborg – med Sveriges näst största containerhamn – och Malmö med på topp tio-listan över Sveriges bästa logistiklägen och har hållit sig där. Starkast i Sverige går Göteborgsregionen på logistik.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas som logistikstad?


– En viktig förutsättning för att Öresundsregionen skall hålla sig kvar på topp tio-listan är fortsatta satsningar på infrastruktur för att möta ökade flöden.

Christian Berglund, fastighetschef, Tribona


Hur ser efterfrågan på lager- och logistikfastigheter ut just nu?


– Det är väldigt beroende på läget i Sverige. Efterfrågan i storstadsregionerna är alltid stor medan mindre bra lägen har lite problem.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?


– I Öresund är det Helsingborg som ligger etta.

Hur står sig Öresundsregionen som logistikområde?


– Det bor mycket folk i området, så det är klart att man måste finnas här.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas som logistikstad?


– Att kommunerna fortsätter att erbjuda mark.

Gert Ternström, regionchef Malmö, Kungsleden


Hur ser efterfrågan ut på lager- och logistikfastigheter just nu?


– Efterfrågan på mindre lager- och logistiklokaler på mellan 3 000 och 7 000 kvadratmeter är ganska stark och har varit så dom senaste åren. Det som efterfrågas är moderna lager- och logistiklokaler i bra kommunikationsområden med få pelare, bra takhöjd, goda in- och utlastningsmöjligheter och bra utomhusytor. Många befintliga lager- och logistiklokaler är ganska ålderstigna och omoderna vilket har gjort att det har börjat byggas nya anläggningar i till exempel Stora Bernstrup och Fosie.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?


– Fosie är fortfarande det mest efterfrågade lager- och logistikläget men vi har börjat märka en efterfrågan på lager- och logistiklokaler i Stora Bernstrup, men då handlar det i första hand om nybyggda lager- och logistiklokaler.

Hur står sig Öresundsregionen som logistikområde?


– Öresundsregionen står sig stark med sitt geografiska läge och sin goda infrastruktur. Järnvägstrafik med Malmös godsbangård, som är det största järnvägsnavet i södra Sverige, lastbilstrafik med Inre och Yttre Ringvägen och internationella vägnät kring Malmö; flygfrakt med närhet till Kastrup som är dominerande på flygfrakt i norra Europa och fartygsfrakt där en av Sveriges största godshamnar finns i Malmö.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas som logistikstad?


– Naturligtvis behöver vi få en positiv utveckling av konjunkturen, men det är också viktigt att man fortsätter att investera i infrastrukturen och att det planeras område för lite större lager- och logistikanläggningar i bra kommunikationsområden.

Lediga lokaler i Malmö


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration