"2012 förväntas bli trögare"

Det blir lättare att hitta nyproducerade lokaler men svårare att hitta större lokaler i centrum. Den analysen gör Olle Winroth, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi.
– Det gäller att ha god framförhållning, säger han.

Skriven av Therese Aronsson 2012-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Artikelbild


Bild: Fotograf Rosengren


Vilka trender ser du på hyresmarknaden för kontor i Öresundsregionen just nu?


– Förra året var det tämligen stark efterfrågan inte bara på kontor, men även på butiker och lagerlokaler. Det dämpade konjunkturläget och nedreviderade tillväxtprognoser tillsammans med det stora tillskottet av nyproducerade kontor gör att inledningen på 2012 kan förväntas bli lite trögare.

Nyproduktion av kontor sker främst i Malmö, i Lund är det handbromsen i på nya kontorsprojekt. I Lund är trenden tvetydig, med en del orosmoln på kortare sikt, men vi ser samtidigt exempel som visar på en god efterfrågan. På övriga orter ser vi inga större förändringar.

Hur påverkar den finansiella oron hyresmarknaden i Öresund?


– En viss effekt borde det få, men förmodligen ändå liten. Vi såg inga dramatiska effekter på hyresmarknaden efter krisen hösten 2008. En skillnad mot då är att det finns ett större utbud av nyproduktion nu.

De omvälvningar som till exempel sker på arbetsmarknaden i Lund är inte i huvudsak knutna till den nuvarande finansiella och politiska oron i omvärlden. Prognoser om svagare tillväxt medför säkerligen en mer avvaktande inställning till investeringar och expansionsplaner och därmed också en viss försvagning av efterfrågan på kontorslokaler.

Vilka är de populäraste områdena just nu och varför?


– De områden som det pratas allt mer positivt om när det gäller Malmö är Hyllie och Inre Hamnen/Nyhamnen. Universitetsholmen, Västra Hamnen och City är givetvis också attraktiva. Den samlade bilden av Hyllie som kontorsläge är nu mer entydigt positiv jämfört med tidigare.

När det gäller Inre Hamnen/Nyhamnen är det samma huvudargument som lyfts fram; goda kommunikationer med både tåg och bil. För Hyllie lyfts också närheten till Kastrup ibland fram, men för de flesta företagen är det av marginell betydelse i den dagliga verksamheten.

Vilka är de minst populära områdena och varför?


– De billigaste kontorslokalerna hittar du på de äldre industriområdena. I många fall är det lokalerna i sig som är omoderna – även om läget anses vara helt okej. Generellt är efterfrågan hyfsat god på externa kontorslokaler i hela den västra delen av Öresundsregionen.

Prisbilden är så pass differentierad att även de mindre attraktiva lägena kan vara aktuella för många företag. Svårast att hyra ut är solitärerna som ofta har bra tillgänglighet med bil, men som saknar tillräckligt bra kollektiva kommunikationer och som har ett skralt serviceutbud i närområdet. Men även för denna kategori är vakansgraden tämligen låg för närvarande.

Vad har du för råd till företag som söker lokal just nu?


– Söker man nyproducerade lokaler går det att hitta flera alternativ, framförallt i Västra Hamnen och Hyllie. Det är inte lika lätt om man som hyresgäst är i behov av större lokaler och vill sitta i centrum. Då gäller det att ha god framförhållning. I både Malmö och Lund är det tillgängliga utbudet väldigt litet just avseende större lokaler i centrum.

När det gäller mindre och medelstora företag finns det som alltid ett större urval. Nu när utbudet av nya kontorsprojekt är så stort borde det finnas större möjligheter även för den kategorin att få mycket uppmärksamhet från projektutvecklarna – då dragkampen om de större hyresgästerna, som man normalt vill fylla upp med först, borde vara tuff.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration