Fortsatt positivt – men osäkerhet runt hörnet

Det är fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler i centrum. Men omvärldsoron kommer allt närmare tillverknings- och exportstaden Göteborg. Ingmar Svenungsson, ansvarig för värdering och analys på fastighetskonsulten DTZ i Göteborg, ger här sin syn på hyresmarknaden.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Sofie CarlssonVilka är de största trenderna på hyresmarknaden i Göteborg just nu?


– Redan under slutet av 2010 såg vi en vändning uppåt i marknadshyror för de mer centrala delarna av Göteborg. Den uppåtgående trenden har fortsatt och efterfrågan har varit god under hela året, trots ökad internationell ekonomisk turbulens och med det som följd en bistrare kreditmarknad i Sverige.

– Efterfrågan har varit störst på kontorslokaler inom centrala Göteborg , där ny- eller ombyggnad till moderna och ändamålsenliga lokaler skett. Flera företag väljer faktiskt att flytta in till centrum, trots stundande vägtullar.

Kommer omvärldspåverkan bli större under 2012? Vilka områden påverkas mest?


– Göteborg med sin tillverknings- och exportindustri är fortsatt konjunkturkänsligt och det är inte orimligt att anta att företagen inom dessa sektorer kommer påverkas negativt. Dessutom kan effekterna i Trollhättan efter Saab ha en viss påverkan på bland annat konsultbranschen. Tillväxten i tjänstesektorn i Göteborg förväntas sjunka från 3.0 procent 2011 till 0.7 procent 2012 och 2013 innan det vänder upp igen. Detta i sin tur kan ha en dämpande effekt på utvecklingen av kontorshyror framöver. Även en lägre inflation gör att ökningstakten kan förväntas minska. Samtidigt ska vi komma ihåg att nytillskottet av kvalitativa moderna kontorslokaler troligen kommer vara relativt begränsat framöver.

– Om- och tillbyggnad av befintlig handel samt utbyggnad av nya handelsområden har fortsatt under flera år, en förväntat dämpad konsumtion under kommande år påverkar med stor sannolikhet handeln. Delvis kommer detta påverkas av ränteutvecklingen på bostadsmarknaden. Detta lär dock knappast leda till ökade vakanser utan snarare till en dämpad hyresutveckling.

Var finns det lediga lokaler i dag?


– Fortsatt finns stora vakanser i Mölndal, Lackarebäck, och i mera centrala lägen på Älvstranden.

Vad efterfrågas mest i dag och vad är svårare att hyra ut?


– Under året har hyresnivåerna fortsatt att öka inom CBD (Central Business District) och de mer centrala delarna av Göteborg. I ytterområden har hyrorna mer eller mindre varit oförändrade. Där det sker nyproduktion eller ombyggnation och modernisering av lokalerna lyckas man få ut bra hyresnivåer även utanför centrum. För kontorslokaler större än 500 kvadratmeter har nya avtal tecknats under 2011 inom intervallet 1 900 till 2 600 kronor per kvadratmeter (varmhyra exklusive fastighetsskatt) och för mindre lokaler finns ett stort antal avtal tecknade från 2 200 till 3 000 kronor per kvadratmeter inom CBD.

Några andra reflektioner?


– I höstas genomfördes en av Sveriges största fastighetsauktioner genom tiderna då konkursade Kefren Properties bestånd auktionerades ut, med många fastigheter i Göteborg och Västsverige. Bland annat ingick stora fastigheter i Lackarebäck, Åbro, Gamlestaden och Angered. Största köpare var Hemfosa. I flera av fastigheterna finns betydande vakanser. Det blir intressant att se om de nya ägarna, framförallt Hemfosa, kommer att vara mer aktiva och framgångsrika i uthyrningsarbetet och hur det kommer påverka hyresmarknaden.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration