"Fokus på energi och miljö "

Flexibla, yteffektiva och energisnåla kontor − det är framtiden enligt Linda Haddemo, kommunikationsansvarig på Annehem Fastigheter AB.

Skriven av Lina Baldenäs och Nicklas Tollesson 2009-07-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Vilka är de främsta orsakerna till att företag kontaktar just Annehem när de söker nya lokaler?


− När det gäller Hyllie och Point Hyllie (se sid 18) är naturligtvis läget en viktig faktor. Vi trodde tidigt på Hyllie och var, tillsammans med Malmö Arena, bland de första som satsade på området och fick markanvisning av Malmö stad. Annehem Fastigheter har även idag en visionär prägel – inget är omöjligt och det gäller att satsa där ingen annan vågar.

Vad är det viktigaste att tänka på inför en företagsflytt?


− Att planera långsiktigt. Tänk över organisationen och framtidsplanerna så lokalerna passar även på lång sikt. Det är viktigt att försöka förutse sina behov i god tid.
− Börja med den praktiska planeringen av flytten i god tid. "Att göra-listan" har en tendens att växa mot slutet. Ju mer förberedd man är desto bättre är det. Ta gärna hjälp av er hyresvärd. Den kan säkerligen hjälpa till att ge goda råd och tips. De har ju erfarenhet av omlokaliseringar.
− Det är viktigt att personalen internt är med på banan, att den interna kommunikationen fungerar i samband med en flytt är ett måste.

Hur tror du att hyrorna förändras under de närmaste åren?


− Naturligtvis så styrs hyrorna efter hur attraktivt läget är. Vad gäller Öresundsregionen så tror vi på en hög efterfrågan med till viss del stigande priser. Hur valutautvecklingen i framtiden ser ut är naturligtvis också en faktor. Vi kan också se en viss polarisering i storstadsområdena. Vår känsla är att ineffektiva lokaler där mycket yta går till spillo blir allt svårare att hyra ut. Kraven från hyresgästerna på yteffektivitet ökar, med all rätt. Troligtvis blir det allt mer vanligt att man räknar kostnad per arbetsplats istället för att stirra sig blind på en kostnad per kvadratmeter.
− Eventuellt blir det så att de mest attraktiva kontorslokalerna i allt högre grad finns att hitta utanför storstäderna, där inte trafikköer och transport till och från kontoret både för personal eller kunder tar för mycket dyrbar tid. Vi tror att kontoren i centrala, äldre fastigheter fyller en bättre funktion som bostäder. Framför allt med tanke på bostadsbristen och det attraktiva läget som passar bostäder bättre.

Hur ser framtidskontoret ut?


− Vi tror att flexibla, yteffektiva och energisnåla kontor är framtiden. Efterfrågan från hyresgästerna på kontor som varierar vad gäller fasta och mobila arbetsplatser kommer att öka. Det finns företag som redan idag har flexibla arbetsstationer till sin personal, framför allt de som är inom konsultbranschen eller har personal som är ute mycket hos kunder eller som reser. I framtiden gäller det att utnyttja kontorets kvadratmeter på bästa möjliga vis, med kreativa lösningar.
− Alltmer fokus kommer att ligga på energi och miljö. Förutom självklarheter som miljövänliga kommunikationer i närheten, källsortering, energieffektiva lösningar för exempelvis uppvärmning, ventilation och belysning så kommer framtidens kontor vara yteffektiva lokaler med smart planering och arkitektur. Det är ett effektivt koncept som innebär ett mindre resursförbrukande som helhet.
− Vi tror även att kunderna kommer att ha helt andra behov för tekniklösningar och kontoren anpassas för dessa. Eftersom många gör affärer utanför Sverige idag så finns det säkerligen ett ökat behov i framtiden att kunna interagera med kunder och leverantörer i resten av världen.

Hur ska en bra hyresvärd på 2000-talet vara?


− Vi tror att långsiktiga relationer där båda parter är nöjda med samarbetet. En bra hyresvärd har också en genomtänkt strategi kring energi- och miljöfrågor. Att skapa de bästa förutsättningarna genom att finna miljö- och energieffektiva lösningar blir allt mer viktigt. Och återigen – att finna effektiva och innovativa ytlösningar till sina hyresgäster kommer i framtiden att vara ett måste för en modern hyresvärd.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration