"Fokus på kommunikationsnära lägen"

Per Wieslander, affärsområdeschef inom värdering och analys på NAI Svefa, har koll på vilka trender och tendenser som råder på hyresmarknaden i Öresundsregionen.Han tror att det kommer att finnas områden där det finns potential för något ökande hyror framöver.

Skriven av Lina Baldenäs och Nicklas Tollesson 2009-07-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Vilka tendenser finns på hyresmarknaden just nu?


− Under den senaste tiden har de större orterna i Skåne kommit fram med ett antal intressanta framtida projekt. I Helsingborg finns det stora stadsförnyelseprojektet H+ som kommer att förändra staden markant. Redan nu är ett projekt i gång i form av en markanvisningstävling för området Ångfärjan i hamnen. Lund har fått klartecken att bygga den europeiska ESS-anläggningen i Brunnshögsområdet. Detta tillsammans med Max IV kommer att innebära investeringar på totalt 15–16 miljarder kronor i området bara på dessa anläggningar. Till detta kommer sedan satsningar på infrastruktur samt all övrig byggnation inom området med bostäder och service.

− En tendens under senaste tiden är att framför allt offentliga kunder har omlokaliserat sig till nya lokaler.

Hur kommer hyrorna att förändras framöver?


− Vår bedömning är att hyrorna totalt sett kommer att stabiliseras på rådande nivå men att det kommer att finnas områden med potential för något ökande hyror, till exempel i kommunikationsnära lägen. Vi kommer också att se områden där det kommer ske justeringar nedåt på hyresnivån och det avser huvudsakligen fastigheter i det äldre och icke centrala beståndet där också vakanserna kommer att öka. Vi märker redan nu på de nyuthyrningar som sker att moderna lokaler i rätt lägen är attraktiva och inte har tappat i hyresvärde utan snarare tvärtom, nyuthyrningen är i en del fall till och med något högre än tidigare.

Vilka kontorsområden skulle du säga är mest attraktiva i Öresundsregionen just nu?


− De områden som är mest attraktiva är framförallt områdena kring Universitetsholmen och Västra Hamnen i Malmö. Det är även här som stora delar av nyproduktionen finns idag och de områden som har dragit till sig flest hyresgäster under den senaste perioden. Området kring Triangeln kommer även att få ett kraftigt uppsving ju närmare Citytunnelns öppnande vi kommer. Ideon-området i Lund har under många år varit attraktivt och det som händer är en expansion i angränsande områden såsom Brunnshög med kommande storprojekt såsom Max IV och ESS-anläggningen.

Har du några tips och råd till företag som funderar på att etablera sig här ?


– Många av de nämnda områdena är under kraftig utveckling och det kommer att ske stora fysiska förändringar. Allt större fokus kommer framöver att ligga på kommunikationsnära lägen och detta kommer framöver att få en allt större betydelse för etableringar och det kommer också allt tydligare synas även i hyresnivåerna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration