Stor efterfrågan på yteffektiva lokaler i Stockholm

Moderna och yteffektiva lokaler är det som efterfrågas mest just nu i Stockholm, enligt Cecilia Carlstedt på Nordier som ser Hagastaden som ett stort och viktigt projekt. – Det projektet kommer att omdefiniera den norra delen av innerstaden, säger hon

Skriven av Henrik Ekberg 2014-04-08 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Cecilia Carlstedt
Bild: Nordier


Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?

– Hyresgäster har under en tid fokuserat på kostnadsoptimering. Detta har inneburit att de främst sökt sig till effektiva lokaler där de får in fler anställda per totala kvadratmetrar och på det sättet sänkt sina kostnader. Samtidigt börjar det bli allt vanligare med aktivitetsbaserade kontor vilket innebär att de anställda inte har fasta kontorsarbetsplatser.

Hur tror du att hyresnivåer och vakansgrader kommer att utvecklas det närmaste året?

– Det finns ett antal större bolag som väljer att omlokalisera sig utanför city. Vakanserna inom CBD kommer då att öka men husen de lämnar efter sig är till stor del i behov av renovering. Detta leder till ett antal större projekt i de centrala delarna i staden. Vi på Nordier tror inte att hyresnivåerna kommer att påverkas nämnvärt. Dels möter vi ett bra tryck och ökad optimism bland lokalsökande företag, dels kommer ett antal av de vakanta ytorna byggas om till andra lokal­slag (till exempel bostäder och hotell). För området "övriga innerstaden" har efterfrågan ökat den senaste tiden och vakanserna är där rekordlåga. I de mest centrala delarna (samt i till exempel Lilla Essingen) fortsätter kontorsutbudet att minska på grund av bostadsomvandlingar. I andra delar, som Västra Kungsholmen och Värtan byggs stora volymer kontor utan att vakansgraden påverkas nämnvärt. Detta eftersom få kvadrat­metrar byggs utan kontrakterade tagare.

– Det stora trycket på "övriga innerstaden" har till viss del även haft effekt på närförort. Områden med närhet till innerstaden och med moderna och effektiva lokaler samt spårbunden kollektivtrafik har kunnat påvisa en något högre efterfrågan och då med efterföljande (topp-) hyresnivå. Det finns dock gott om planerade kontorsprojekt som bara väntar på att byggas, vilket ger ett troligt scenario med hyresnivåer på just den nivå där det är lönsamt att bygga.

Vilka typer av fastigheter och vilka områden efterfrågas minst respektive mest?

– Moderna och yteffektiva lokaler är det som efterfrågas allra mest. Stora fönster och god takhöjd ökar betalningsviljan. Bland större bolag och internationella aktörer finns allt oftare ett krav på miljömärkta byggnader men där ser vi ingen ökad betalningsvilja.

– CBD har alltid sin attraktionskraft men vi ser att övriga innerstaden vinner mark i förhållande till sitt utbud. Goda kommunikationslägen är mest attraktivt både i ytterstaden och i stadens centrala delar. Just området kring Centralen efterfrågas ofta.

Vilka kontorsprojekt i Stockholm är viktigast för utvecklingen?

– Hagastaden är ett stort stadsbyggnadsprojekt som kommer att omdefiniera den norra delen av innerstaden. Stora volymer av både bostäder och kontor, tillsammans med de beslutade och planerade satsningarna på spårbunden kollektivtrafik kommer att sudda ut den tidigare så skarpa gränsen till Solna.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Stockholm just nu och vad har du för råd till dem?

– Som alltid gäller det att vara påläst och ute i god tid. Att flytta sin verksamhet till nya lokaler är en relativt stor operation och vårt råd till flyttande företag är att dra nytta av tillfället och samtidigt se över arbetssätten och hur lokalen kan stödja verksamheten på bästa sätt.

– Den nya trenden med aktivitetsbaserade kontor behöver absolut inte vara rätt för alla företag men det visar i alla fall tydligt att ett kontor i framtiden inte behöver se ut som ett kontor alltid har gjort. Ta gärna hjälp av organisations- eller lokalkonsulter som är duktiga på att lotsa genom processen.

Lediga lokaler i Stockholm


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration