"Oförändrade hyror generellt sett"

Hur ser hyresnivåerna ut på marknaden just nu? Svaret har Olle Winroth, analytiker på Forum Fastighetsekonomi. Här presenterar han ungefärliga hyresnivåer och rätar ut andra frågetecken när det gäller etablering i Öresundsregionen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-06-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Vilka tendenser ser du på hyresmarknaden i Öresundsregionen?


– Nu har fokus i rapporteringen flyttats till framtiden och kommande projekt igen. I den mån finanskrisen har drabbat hyresmarknaden i vår region så har läget nu stabiliserats. Eftersom hyresmarknaden är trögrörlig och inte speciellt volatil i regionen, har vi inte hunnit se några dramatiska skillnader i hyresnivåerna. Generellt sett har de flesta fastighetsbolag förbättrat sina förvaltningsresultat, trots konjunkturnedgången. Det har skett en viss utslagning som ökat vakansgraden på sina håll, vilket borde ge en viss press nedåt på hyrorna. Det är fortsatt svårt att hyra ut äldre och omoderna lokaler, egentligen oavsett hyresnivå. Handbromsen på nybyggnadsprojekt ser ut att släppas lite igen.

Kommer hyrorna gå upp eller ner framöver?


– Vi har egentligen inte kunnat notera någon tydlig nedgång annat än för lite svagare butikslägen. Däremot har uthyrningstiderna ökat. För moderna kontor liksom industrifastigheter är hyresnivån i nivå med tidigare toppnoteringar. Möjligen kan vi förvänta oss en viss press nedåt på det äldre beståndet med ökade vakanser, men där är fallhöjden låg. Någon märkbar uppgång är dock för tidig att förvänta sig – vi tror på närmast oförändrade hyresnivåer generellt sett framöver, men något ökade vakanser.

Finns det några områden som är särskilt intressanta just nu?


– Invigningen av Citytunneln i december 2010 kommer allt närmare. Utvecklingen av områdena kring stationerna, i synnerhet de två nya vid Triangeln och i Hyllie blir intressanta att följa. Det finns stora kommersiella ytor planerade i Hyllie. Vid sidan av Emporia har första etappen av Annehems projekt Point Hylllie byggstartat under sommaren. I UMAS-området nära Triangeln fortsätter förtätningen och fler projekt är på gång. Skanska har aviserat att man nu sätter igång med nästa kontorsprojekt på Universitetsholmen. I Lund har Brunnshög aktualiserats ytterligare efter beslutet att ESS kommer att förläggas där. I Helsingborg smygstartar det mycket omfattande stadsförnyelseprojektet H+ med projektet Konsul Persson Park på Söder. I Helsingborg sker fortsatt kontinuerligt nyetableringar av logistik- och industriverksamheter på utmed motorvägarna i de östra delarna.

Vad har du för råd till företag som funderar på att flytta i nuläget?


– Det finns en del projekt som ligger i lådorna och väntar på att dras igång, det borde finnas hyfsat gott om alternativ att ställa emot varandra. Byggkostnaderna har sjunkit tillbaka en hel del på kort tid. Som (större) hyresgäst har din förhandlingsposition förbättrats – både inför flytt till nyproduktion eller ombyggda lokaler.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration