"Hyresutvecklingen har stagnerat i Stockholm"

Stora bank- och myndighetshyresgäster lämnar city. På sikt kommer det att påverka hyresnivåerna negativt i innerstaden. Den analysen gör Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner.

Skriven av Therese Aronsson 2012-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Under första halvåret av 2011 såg många företag positiva utsikter för de kommande åren och fastighetsägarna hade höga förväntningar om att kunna pressa upp hyresnivåerna. Under hösten 2011 gjorde en del fastighetsägare fortfarande offensiva uppsägningar och vi träffade många hyresgäster som blivit uppsagda till höga hyresnivåer. I takt med att utsikterna för tjänstesektorn har blivit sämre har dock hyresutvecklingen i Stockholm stagnerat och vänt nedåt.

Under 2012 kommer vi att få se svagt sjunkande hyresnivåer. En intressant och tydlig trend är de stora bank- och myndighetshyresgäster som väljer att lämna Stockholms innerstad till fördel för lägen med lägre hyresnivåer. De stora vakanser som dessa lämnar efter sig kommer på ett par års sikt att öka utbudet och påverka hyresnivåerna negativt i innerstaden.

Hur påverkar den finansiella oron utvecklingen på hyresmarknaden?


– På fastighetsmarknaden är det framförallt den finansieringsberoende investerarsidan som påverkas av finansiell oro. Oroligheter på finansmarknaden gör visserligen att företag får svårare att fatta beslut om framtiden och därmed om sitt lokalnyttjande, men på hyresmarknaden är det nu en sämre konjunktur som påverkar utvecklingen.

Vilka byggprojekt i Stockholm är viktigast för utvecklingen just nu?


– De infrastrukturprojekt som pågår i Stockholm kommer inte att skapa nya områden för kontor och handel, som exempelvis Citytunneln gör i Malmö. Infrastrukturprojekten i Stockholm kommer istället stärka de områden som redan i dag har bra kommunikationslägen. Nyproduktionsprojekt i Solna och Sundbyberg liksom på Västra Kungsholmen kommer att stärka dessa områdens konkurrenskraft.

Vad efterfrågas mest just nu?


– Efterfrågan fortsätter att vara störst på moderna och öppna lokaler som möjliggör effektiv lokalplanering, med lokalisering i anslutning till spårbundna kommunikationer.

Vad har du för råd till företag som söker lokaler i Stockholm just nu?


– Fundera igenom vad det är som är bakgrunden till flytten och hur de framtida lokalerna ska bidra till verksamhetens framgång. Ta tillvara på möjligheten att använda flytten som utvecklingskatalysator! Var ute i god tid, säkerställ att befintligt hyresavtal sägs upp i enlighet med gällande formkrav, tänk igenom hur en eventuell flytt ska kommuniceras till medarbetare, sök lokaler brett, gör en konkurrensutsatt upphandling och säkerställ att ett hyresavtal skrivs på både hyresgästens och hyresvärdens villkor.

Fundera också på hur behoven ser ut på ett par års sikt. Hyresvärden kommer att styra förhandlingen mot ett längre hyresavtal, men det finns fler parametrar än avtalslängd som påverkar hur flexibelt ett hyresavtal är.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration