Röster om Lund

Tre fastighetsägare i Lund om läget i staden.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-05-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Mats Adolfsson | Informationschef, Akademiska Hus


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Lund?
– Lund är en företagsvänlig stad. Det satsas mycket på etablerade och presumtiva företag samt nyföretagande. Här finns både den lilla stadens charm och storstadsregionens alla fördelar. Med landets största universitet skapas en mötesplats av kunskap, idéer och utveckling tillsammans med näringslivet.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
– Företag med stort behov av kompetent personal. Här finns goda utbildnings- och fortbildningsmöjligheter och många människor från övriga landet som utbildar sig här stannar kvar efter utbildningen och står till företagens förfogande.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Mycket goda. Här satsas mycket på stora företagsetableringar, vilket innebär att serviceföretag med flera också kommer att efterfrågas. Regionen är en av de mest expansiva i hela landet. Kommunen satsar även mycket på miljö, service och boende. Nyskapande forskning och industri tillhör en av Sveriges chanser att konkurrera i framtiden och Lund har positionerat sig som ett centrum på detta område.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Lund ännu mer attraktivt?
– En fortsatt kraftig expansion och investeringar. Det ser ju onekligen mycket bra ut för denna region när nu både Max IV och ESS är klart. Men det finns många aktörer som måste satsa. Redan idag engagerar sig kommunen i en rad intressanta projekt för framtiden.

Ulf Lindwall | fastighetsmäklare, Magntorn & Lindwall


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Lund?
– Lund med sitt attraktiva universitet är en generator för utveckling och framtidstro. De flesta människor man möter, både privatpersoner och företagare, har en stark tro på att det går bra för dem som etablerar sig här. Dessutom innebär naturligtvis läget intill Köpenhamn, med korta avstånd till övriga EU, stora fördelar.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
– I första hand skulle jag säga att det rör sig om företag inom IT, teknik och innovation. Men givetvis även handel inom alla segment.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Med allt som planeras i samband med utvecklingen av Brunnshög (etableringen av de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS med mera), ser framtiden för Lund mycket ljus ut, anser jag.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Lund ännu mer attraktivt?
– Jag skulle gärna se att man snyggade till alla grönytor, gångar och parkområden runt bostadshus och industriområden med mera.
Det skulle även vara bra med ett centralt P-hus och lite exklusivare matställen som kan imponera på våra utländska gäster. Kanske ett stänk av Bryssel i centrum? Möjligen är det ett lite djärvt förslag, men varför inte ett glastak längst upp på takåsarna över Lilla Fiskaregatan och/eller Stora Gråbrödersgatan? Det här skulle göra dem till attraktiva gågator även på vintern.

Per Nordström | Head of Asset Management, Valad Property Group


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Lund?
– Lund är en stabil marknad med ett väl utvecklat näringsliv som kretsar kring ett par större företagsetableringar och universitetet. Här finns både de kunskapsintensiva verksamheterna samt en väl utvecklad mekanisk industri liksom handel.
– För oss är Lund i första hand en intressant marknad att befinna sig på för de stabila industriella företagen och deras underleverantörer, liksom den externa volymhandeln i staden. Trots den stabila marknaden, sker omsättningar i beståndet och det är också viktigt för oss som har som ambition att fortsätta växa med nya förvärv.
– För närvarande sker mycket utveckling som vi tror ytterligare kommer att göra staden attraktiv både för fortsatta fastighetsinvesteringar och för underleverantörer till de stora aktörerna. Utvecklingen av Max IV och ESS kommer givetvis att verka positivt för att utvecklingen ska fortsätta att breddas.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
– Den allmänna bilden av Lund är att det framför allt är kunskapsintensiva och forskningsnära verksamheter som väljer att etablera sig i Lund. Här finns även en mycket stor industriell närvaro med både tillverkare och underleverantörer liksom serviceföretag. Dessa har en stor närvaro i staden och det är framförallt dessa vi bygger relationer till som hyresvärd. Till Lund lockas givetvis även många handelsföretag.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Lund är, och kommer även framöver att vara, en stabil marknad för oss att verka på. Givetvis lockar staden en viss typ av människor och investerare, men staden har en väl utvecklad bas att bygga vidare på. Även framöver kommer de stora aktörernas utveckling att vara avgörande för stadens fortsatta utveckling där de även skapar behov för investeringar i bostäder och handel med mera. Max IV och ESS kommer givetvis att vara tongivande för utvecklingen av staden mot nordost, men staden kommer även att växa åt andra håll genom olika projekt nu och i framtiden.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra området ännu mer attraktivt?
– Det händer mycket i Lund just nu och det tycker vi är positivt. Mycket kretsar dock kring ett antal större aktörer vilket, av naturliga orsaker, gör att mycket fokus läggs på dessa verksamheter. Här tycker vi att Lund skulle kunna förbättra en del i näringslivsklimatet gentemot de mindre aktörerna för att framförallt skapa smidiga tillståndsprocesser. Det är även viktigt att balansen mellan olika verksamheter och lägen i staden balanseras för att skapa näringskraftiga verksamheter runt om i Lund.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration