Röster om Östra Hamnen

Två fastighetsägare om läget i Östra Hamnen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Magnus Schönhult | Uthyrare Dagon


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Östra Hamnen?
– Östra Hamnen har ett utmärkt geografiskt och kommunikationsmässigt läge med enkel access till både Inre och Yttre Ringvägen samt till Europavägarna, E6, E20 och E22. Det är även nära in till Malmös innerstad, många tror att Östra Hamnen ligger mycket längre bort än vad det gör, men med bil tar det mindre än fem minuter in till centralstationen. Förutom läget, är Östra Hamnen dessutom ett av få industriområden där du har möjlighet att välja logistik antingen med båt eller med tåg. Jämför du med exempelvis Fosie, så finns inte alls samma möjligheter där.

Hur ser framtidsutsikterna för området ut?
– Jag tror att Östra Hamnen är ett av få industriområden vid vattnet som kommer att leva kvar. Framöver finns även planer på att binda ihop Norra Hamnen och Östra Hamnen och därigenom skapa ännu bättre logistikvägar, vilket kommer att öka attraktionen för området. Byggnadstekniskt rör det sig om solida byggnader som är enkla att anpassa till nya hyresgäster,

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra området ännu mer attraktivt?
– Förutom det jag nämnde tidigare med att binda ihop Norra och Östra Hamnen, så tror jag generellt att det är viktigt att fastighetsägarna är beredda att investera i sina fastigheter. Flertalet av fastigheterna i Östra Hamnen är byggda under 1950- och 1960-talen och behöver anpassas för nya hyresgäster. Många gånger är husen konstruerade för att passa en enda hyresgäst och deras specifika verksamhet och idag ser behoven annorlunda ut. I övrigt tror jag att det är viktigt med ett samarbete mellan fastighetsägare, näringsliv och kommun för att stärka området ytterligare.

Har ni några projekt på gång i Östra Hamnen?
– Ja, vi har ett rullande projekt i den fastighet vi äger här i Östra Hamnen. Den är mest känd under namnet "Tobaksbolaget", då det tidigare fanns en cigarrfabrik här. Totalt omfattar fastigheten 95 000 kvadratmeter, så den är rejält tilltagen. Vårt projekt innebär att vi nu anpassar fastigheten till ett flertal olika hyresgäster och skapar en behovsanpassad företagspark här. Vi har valt att lägga fokus på hyresgäster inom logistik, lager och produktion, och har redan fått in ganska tunga hyresgäster. Här sitter nu bland annat Brings Express, NCC Construction och Espresso House Bakery samt INR Inredningsglas AB. I nuläget har vi kommit ungefär halvvägs med den här fastigheten och tittar vidare på att anpassa och förädla de resterande delarna av fastigheten.

Carl Brodelius | Fastighetsförvaltare, Volito


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Östra Hamnen?
– Det är centralt, du har nära till bra kommunikationer och sedan får man inte glömma kontakten med havet.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
– Det är väldigt blandat, så det är svårt att peka på någon specifik typ av bransch som lockas hit. Men rent generellt är det vanligare med kontor nära centrum och sedan mer lager och logistik längre bort. Tittar man bland våra hyresgäster så har vi främst kontorsföretag vid Skeppsbron intill centralstationen och sedan ett ganska stort lager lite längre ut i Östra Hamnen.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Området är väldigt bra planlagt, så framtidsutsikterna ser bra ut. Citytunneln innebär självklart också ett stort lyft för området.
Vad kan förbättras ytterligare, för att göra området ännu mer attraktivt?
– Det skulle i så fall vara ännu bättre kommunikationer och mer service. Men det här är saker som är på gång.

Har ni några projekt på gång i Västra eller Östra Hamnen?
– Ja, vi har planer på att utveckla Posthuset som ligger i anslutning till centralstationen, samt fastigheten Ran4 på Skeppsbron inom en ganska snar framtid.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration