Nya kontorslägen längs med Södra Älvstranden

En stark hyresmarknad med en otroligt spännande framtid – Savills Axel Edwall ger här sin syn på Södra Älvstranden.

Skriven av Axel Edwall, Associate director Savills 2014-05-11 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I och med färdigställandet av Götatunneln 2006 frilades stora markområden längs med Södra Älvstranden mellan Järntorget och Lilla Bommen för utveckling av fler kommersiella ytor och bostäder. I november förra året kom även meddelandet att Stena kommer att lämna Masthuggsterminalen om sex år och att marken då överlämnas till staden vilket innebär att kajerna och vattnet blir tillgängligt för exploatering. Göta älvbron har en begränsad livslängd och måste senast 2020 vara ersatt med en ny bro. Den 17 januari beslutade byggnadsnämnden om samrådet för nya bron och till sommaren ska allt vara färdigprojekterat. Detta och mycket annat skapar utrymme för Göteborgs kommande utveckling och exploatering av fler bostäder, kontor och övriga kommersiella ytor.

Stabila hyror


Ett spännande utvecklingsområde längs med Södra Älvstranden där planarbete har påbörjats är området Norra Masthugget, sträckningen mellan Järntorget och Stigbergsliden, från Första Långgatan och ner till vattnet. För närvarande pågår förberedelser inför parallella uppdrag och hela planområdet beräknas omfatta cirka 1 200 nya lägenheter och 140 000 kvadrat­meter ny kommersiell yta. Hyresmarknaden kring Första Lång­gatan, Andra Långgatan och Masthuggstorgen står sig stark med stabila hyror och förhållandevis låg vakansgrad.

Senaste årets nyuthyrningar har gett ett kvitto på en mindre justering uppåt och hyresintervallet för kontors­lokaler bedöms i dag till cirka 1 500–2 000 kronor per kvadrat­meter.

Det mest intressanta projektområdet längs med Södra Älvstranden i närhet till centrum är kanske förnyelsen av Skeppsbron, området mellan Stenpiren och Rosen­lundsgatan. Stora delar av området är idag outnyttjat och i grova drag innebär planen att kajkanten flyttas ut cirka 20–40 meter och att det ges plats för en tillkommande bebyggelse om 320–480 lägenheter och 24 000–40 000 kvadratmeter kommersiell yta. Lednings- och spårarbeten inleddes under mitten av juni förra året och spårvagnarna beräknas vara i trafik efter sommaren 2015 vilket då ger kollektivtrafiken en ny knutpunkt vid Stenpiren. Projektet som helhet beräknas vara färdigställt 2018. I dag finns få vakanser inom området och hyresnivån vid nyuthyrning bedöms till cirka 2 000–2 200 kronor per kvadratmeter.

Attraktivt läge


Området kring Lilla Bommen är ett strategiskt och attraktivt kontorsläge och utgörs av byggnationen mellan gästhamnen och brofästet. Vakansgraden inom området är för närvarande låg men några större ytor kan komma att bli vakanta under 2015. Kontorslokalerna inom området håller överlag en god standard och hyresnivåerna ligger inom intervallet 2 300–2 800 kronor per kvadratmeter.

En ny broförbindelse, sannolikt belägen strax öster om vår befintliga bro, och stora visioner om Centralenområdet ger potential till stora utvecklingsmöjligheter. Gullbergsvass präglas i dag, likt många andra delmarknader, av blandad bebyggelse med varierande kvalitet, modernitet och standard på både fastigheterna och kontors­lokalerna.

Det finns i dag en blandning av mer eller mindre moderna kontorslokaler tillgängliga att hyra. Flera nya kontorsytor har tillskapats, bland annat kvarteret Tennet som till största delen redan är uthyrt och som i dag endast har cirka 2 000 kvadratmeter hyres­ledigt.

I slutet av 2015 tomställs fastigheten där Sweco finns i dag vilket eventuellt kan komma att inbringa större vakanser om inte ytorna blir uthyrda i förtid. Hyres­intervallet vid uthyrning av befintliga kontorslokaler bedöms inom området till cirka 1 700–2 100 kronor per kvadrat­meter och hyran för nya kontors­lokaler ligger inom intervallet 2 200–2 400 kronor per kvadratmeter.

Förverkliga visionerna


Vi kan helt klart konstatera att vi längs med större delen av Södra Älvstranden har många spännande utvecklingsprojekt framför oss. Visionerna finns och har dessutom länge funnits så nu handlar det bara om att förverkliga dem, att få fram detaljplanerna och få ut byggkranarna på backen.

Lediga lokaler i GöteborgDela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration