Hyrorna på väg nedåt

Det är fler faktorer än kostnad som ska beaktas när företag ska välja nya lokaler. Claes Westregård på NAI Svefa hjälper till att räta ut frågetecknen när det gäller etablering i Öresundsregionen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Vilka tendenser finns på hyresmarknaden just nu?


– Den oro som i dagsläget finns i samhället med varsel och åtstramningar inom företagen gör att hyresmarknaden i dagsläget är satt under ett kostnadsfokus.
Konkret innebär detta att projekt inte kommer gång, uthyrningarna tar längre tid och många hyresgäster väljer att sitta kvar och omförhandla befintliga kontrakt.

Hur kommer hyrorna att förändras framöver?


– Vår bedömning är att hyrorna kommer att gå ned under kommande perioden men att det kommer finnas stora variationer i nedgången. Hyrorna kommer att vara relativt oförändrade i de mest attraktiva områdena men en nedgång kommer att ske i det äldre och icke centrala beståndet där också vakanserna kommer att öka.

Vilka kontorsområden skulle du säga är mest attraktiva i Öresundsregionen just nu?


– De områden som är mest attraktiva är framförallt områdena kring Universitetsholmen, Dockan och Västra Hamnen i Malmö. Det är även här som stora delar av nyproduktionen finns idag och de områden som har dragit till sig flest hyresgäster under den senaste perioden. Området kring Triangeln kommer även att få ett kraftigt uppsving ju närmare Citytunnelns öppnande vi kommer. Ideon-området i Lund har under många år varit attraktivt och det som händer är en expansion i angränsande områden såsom Brunnshög.

Har du några tips och råd till företag som funderar på att etablera sig här?


– Områdena är under mycket kraftig utveckling och stora förändringar kommer även framöver att ske. Kommunikationsnära lägen kommer att få en allt större betydelse för kontorsetableringar och framöver kommer detta allt tydligare synas i hyresnivåerna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration