Röster om Helsingborg: "Det är en spännande och dynamisk region"

Sex fastighetsägare i Helsingborg om läget i staden.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-03-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Ulf Nilsson, vd på Norrporten


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Det är en spännande och dynamisk region, och mycket kommer att hända i Helsingborg under kommande år med flera nya och spännande projekt. Närheten till kontinenten är också en klar fördel.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Logistik, livsmedel och konsulter.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Med tanke på att det kommer ske ett flertal stora ombyggnationer som exempelvis Multiarena, Södra Hamnen samt Ångfärjestation, så går Helsingborg inom en snar framtid in i en mycket dynamisk och händelserik period.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Vi måste kunna erbjuda fler och nya alternativ till boende i framtiden om regionen skall kunna växa.

Har ni några projekt på gång i Helsingborg?

– Vi kommer under våren att börja bygga nytt Kriminalvårdshus vid sidan av Polishuset på Ängelholmsvägen. Fastigheten kommer att vara på cirka 16 000 kvadratmeter och projektkostnaden är satt till cirka 500 miljoner kronor. Bygget skall vara färdigt våren 2011.


Jonas Hallström, IR/marknadskoordinator på Brinova


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– E4 och E6, närheten till Europa.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Ica (nordiskt lager), Ikea (huvudkontor), Brinova (huvudkontor).

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Inom 15–17 år kommer det att bli ny tågtunnel, utveckling av Söder, Gåsebäck och Södra Hamnen. Kanske även en fast förbindelse med Danmark.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Dels att man satsar på stadsfängelseprojekten som jag nämnde i föregående fråga, och dels en utveckling av Campus inom Lunds Universitet.

Har Brinova några projekt på gång i Helsingborg?

– I östra Helsingborg byggs ett nytt stort logistikområde precis vid E4 och E6. Det här omfattar flera markområden bland annat Ramlösa och Södra Hamnen.


Fredrik Hansson, vd på StenbockenVilka fördelar anser ni att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Det är en expansiv region, med närhet till Malmö, Lund och Köpenhamn. Det går även snabbt och enkelt att ta sig till Göteborg och Stockholm tack vare motorvägarna som möts här. Närheten till kontinenten och de goda kommunikationsmöjligheterna har gjort att Helsingborg har gjort sig känt för att vara ett logistiskt nav. I övrigt är det förstås också en väldigt fin stad med trevliga människor, som dessutom ligger i Skåne.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Det finns en hel del logistik i Helsingborg, men det finns också mycket detaljhandel med både varuhus och köpcentrum. Detaljhandeln har växt enormt de senaste åren, vilket till viss del kan förklaras med att det finns mycket människor här på en relativt liten yta. Den svaga kronan gör också att många danskar tar sig hit för att handla.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Det ser bra ut. Men det kan behövas lite fler bostäder. Jag tror att det är viktigt att fortsätta hålla en rimlig expansionstakt i väntan på H+.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Bostäderna tror jag är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av Helsingborg. Nu råder det visserligen finanskris, men trots det är det ändå stora företag som väljer att etablera sig här. Och då är det viktigt att det finns lägenheter till företagens personal.

Har Stenbocken några projekt på gång i Helsingborg?

– Ja, vi har några mindre ombyggnads- och renoveringsprojekt på gång.


Bo Karlsson property manager på AberdeenVilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Det kustnära läget med närhet till Helsingör, promenadstråket kring Norra hamnen med bostäder, båtar och restauranger med mera. Du har även strövområden i exempelvis Pålsjö skog, Fredriksdals friluftmuseum och Sofiero. Boendemiljöerna i Helsingborg är utmärkta. Det finns även ett bra utbud av kultur och goda idrottsmöjligheter.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Framför allt rör det sig om en hel del logistikföretag, men Campus drar även till sig teknik- och kunskapsföretag.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Framtidsutsikterna ser väldigt gynnsamma ut. Helsingborg satsar på många intressanta och spännande utvecklingsprojekt. Det rör sig om stora satsningar i västra hamnområdet, nedgrävning av järnvägen för att knyta an södercity till västra hamnen och kustremsan, bygget av Olympiastadion, ny konferensanläggning med mera.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Byggnation av nya bostäder är viktigt för nya företagsetableringar. Även studentlägenheter för att Campus ska kunna utvecklas. Att Campusuniversitet växer inom olika utbildningsområden är nödvändigt för att kunna locka ytterligare företag till kommunen. Detta ser vi exempel på i andra städer där universitet är etablerade.

Har ni några projekt på gång i Helsingborg?

– Aberdeen har flera spännande visioner och planer för utveckling av Campusområdet. Det gäller såväl fortsatt förädling av befintliga äldre byggnader som nybyggnation för att bland annat möta befintliga hyresgästers expansion.


Per Sjödin, vd på Sjödin Fastigheter


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Det finns fantastiskt många fördelar. Helsingborg är den fjärde största regionen i Sverige och det är dessutom en väldigt trevlig stad. Här finns ett utmärkt affärsklimat och ett bra uteliv med många restauranger. Det händer mycket i Helsingborg med många små aktiviteter, sedan har du även närheten till Danmark och kontinenten, som självklart är en stor fördel.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Det finns framför allt många speditionsföretag på grund av närheten till kontinenten och de goda kommunikationerna. Ica har även etablerat sig här med ett stort lager.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– De ser goda ut, det satsas offensivt på att stärka Helsingborgs position. Jag sitter själv med i Helsingborg Citysamverkan, som är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och privata aktörer. Och det här samarbetet fungerar mycket bra, där alla ser till att det händer saker och ting och bidrar till att Helsingborgs utveckling går framåt.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Det finns alltid detaljer man skulle kunna lyfta fram, men det här är ett successivt arbete och en pågående process . Vi kanske kommer att behöva en fast förbindelse till Helsingör så småningom och vi behöver gräva ner järnvägen söder om Knutpunkten. Men det här är saker som vi redan har börjat planera för och jag känner att vi är på rätt väg i alla frågor.

Har ni några projekt på gång i Helsingborg?

– Vi har precis avslutat ett av våra projekt som innebär att vi har genomfört en stor ombyggnation av en fastighet vid Stortorget. Här har vi byggt en helt ny restaurang som heter "Helsing Bar & Matsalar", som kommer att ta marknaden med storm. Här finns det både bistro och champagnebar, vilket i praktiken innebär att det är tre restauranger i en. Det finns även sex konferensrum, en vinkällare, cigarrum och en bastuavdelning med en liten pool. Alldeles intill restaurangen driver vi även "Best Western Hotel Helsingborg" som vi kommer att uppgradera så att det blir det bästa hotellet i stan.


Johan Sjöstedt, fastighetschef på Svea RealVilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Det finns en hel del positivt med Helsingborg. Staden ligger i den attraktiva Öresundsregionen med ett väldigt aktivt och expansivt näringsliv. Det är ett bra kommunikativt läge med närhet till tre flygplatser; Ängelholm, Sturup och Kastrup. Staden ligger dessutom längs med en motorväg och det är enkelt att ta sig hit med tåg. En annan viktig sak är att Helsingborg är en mycket attraktiv ort att anställa människor på, det är oerhört populärt både att bo här och att pendla in hit.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Det borde vara intressant för IT- och telekombolag att sitta här på sikt och även läkemedelsföretag och läkemedelsutveckling. Helsingborg har sedan tidigare mycket goda förutsättningar för etablering av logistikverksamhet.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Framtidsutsikterna ser bra ut för Helsingborg. Det finns en hel del spännande nyproduktion som är planerad i södra delen av Helsingborg. Och det här tror jag är viktigt för Helsingborg, att det byggs lite nytt och att man bibehåller den höga pulsen. Sedan handlar det återigen om att Helsingborg ligger i den spännande Öresundsregion­en. Just nu kretsar det framför allt kring Malmö och Köpenhamn, med Lund på en god andra plats. Men det känns som att Helsingborg är på gång framöver.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Jag tror att det handlar om att våga satsa och komma vidare med de utvecklingsidéer man har, även om konjunkturen dippar just nu. Stadsförnyelseprojekten man planerar gällande områdena söder om Knutpunkten, och även andra centrala delar, är oerhört viktiga för staden och jag tror att man vinner på sikt genom att våga satsa nu.

Har ni några projekt på gång i Helsingborg?

– Just nu utreder vi närmare två byggrätter i Helsingborg. Den ena gäller bostäder och den andra gäller en industrifastighet.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration