Röster om Landskrona

Sex aktörer i Landskrona om läget i staden.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Torkild Strandberg | kommunalråd, Landskrona.


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Landskrona?
– Den största fördelen är förstås Landskronas unika geografiska position. Både E6 och Västkustbanan går genom kommunen och du har nära till Köpenhamn, Lund, Malmö och Helsingborg. Det finns även fyra flygplatser på nära håll, inklusive Kastrups internationella flygplats. Och du har sju till åtta universitet och högskolor som du kan pendla till på dagsbasis. I Landskrona befinner du dig helt enkelt mitt i en stark tillväxtregion med unika förutsättningar att nå starka och viktiga funktioner på väldigt kort tid.

Vilka typer av företag lockas hit?
– Landskrona har en stark tradition av produktion och tillverkning. Men vi behöver få ett mer diversifierat näringsliv. I nuläget har vi en ganska svag tjänstesektor som behöver bli starkare framöver. För att locka den typ av människor som är viktiga för tjänstesektorn är det därför viktigt att producera attraktiva boenden längs med Öresundskusten. Hand i hand med bostäderna krävs det även att vi kan erbjuda bra skolor och utbildningsmöjligheter. Det här är tunga utmaningar för Landskrona, men om vi lyckas utveckla den här typen av infrastruktur så är jag övertygad om att vi ska kunna locka högutbildade och självgående familjer hit.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Landskrona?
– De ser väldigt ljusa ut om vi lyckas med de här utmaningarna som jag pratar om. Visst har vi ett gediget arbete framför oss, men det är mycket lite som talar för att det inte skulle gå att åtgärda de problem och utmaningar som finns idag.

Vad kan förbättras ytterligare i Landskrona?
– Det handlar om tre huvudpunkter och det är skolan, bostäder och i viss mån kriminaliteten. Vi har ett tufft klimat med relativt hög brottslighet i staden. Men under 2000-talet har brottsligheten, undantaget våldsbrott, aldrig varit så låg som i fjol. Så vår förhoppning är att det går åt rätt håll och att vi framöver kommer kunna göra Landskrona till en mycket attraktiv stad.

Matts Borgström | förvaltningschef, Fastighets AB Briggen


Hur hett är Landskrona i dagsläget?
– Kort och gott kan man säga att det är betydligt bättre än tidigare.

Vad finns det för fördelar med att etablera sig i Landskrona?
– Det är ett mycket bra geografiskt läge och det finns fortfarande bostäder att få tag på. Kommunen jobbar dessutom väldigt hårt med att skapa nyetableringar och att hela tiden utveckla Landskrona.

Vad kan förbättras ytterligare för att göra Landskrona ännu mer attraktivt?
– Det handlar framför allt om att fortsätta arbetet med att förbättra säkerheten i centrum. Att få Landskrona att uppfattas som en trygg och säker stad att både verka och bo i.

Lasse Bengtsson | förvaltningschef, Annehem Fastigheter


Hur hett är Landskrona i dagsläget?
– Vi har hela tiden trott på Landskrona. Staden har en stor utvecklingspotential, vilket vi fick bevis på när det stora logistikbolaget DSV beslutade sig för att lägga sitt huvudkontor i Landskrona med cirka 1 000 nya arbetstillfällen som följd. Denna etablering kommer att generera en positiv spiral där fler människor lever, bor och arbetar i staden, vilket i sin tur innebär att handeln får de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och blomstra.
Svensk Handels senaste siffror över handelns utveckling i regionen visade på att Landskronas cityhandel var den som ökade mest av stadskärnorna i Skåne. Detta ger oss ett kvitto på att vår satsning på staden är rätt och att blanda stora, etablerade varumärken som till exempel H&M och Hemtex med mer lokalt utbud är det bästa för att generera en levande stadskärna.
Att hyrorna fortsätter att stiga visar också på att Landskrona är allt mer efterfrågat vad gäller lokaler för butiker och kontor. Stigande hyror ger också ett utbud av fler seriösa etableringar.

Vilka fördelar finns med att etablera sig här?
– Som sagt, cityhandeln ökar vilket ger ett attraktivt centrum för alla näringsidkare och boende. Ju fler attraktiva hyresgäster vi får till Landskrona desto mer lockar det till sig fler människor och sedan hyresgäster. Det blir en spin off-effekt.
Vi tror att Landskronaborna hellre vill handla i city istället för att åka in till ett shoppingcentrum bara alternativen erbjuds i deras stad.
När det gäller just Landskrona så är det ju nu man har chans att se till så att ens verksamhet blir en del av det framgångsrika konceptet. Här finns fortfarande marknader som efterfrågas och tomrum som kan fyllas. I en större stad finns mycket mer konkurrens och man har svårare att bli en del av ett centralt läge på samma sätt som i Landskrona.

Vilka förbättringar kan göras?
– Vi var med och startade upp Citysamverkan i Landskrona tillsammans med politiker och handlare i staden just för att kunna genomföra förbättringar och få till en enhet i staden vad gäller till exempel öppettider, temadagar, parker, torg med mera. Det finns fortfarande en del att göra, men genom Citysamverkan så kan vi påverka och komma med förslag på ett helt annat sätt.
Vi håller på att se över butikerna idag och anpassar lokalerna så de blir mer hyresgästanpassade. Löpande för vi diskussioner med verksamheter som har butiker och kontor för att kunna öka utbudet och skapa en mer levande stadskärna.

Rickard Nilsson | vd, Skogskupan AB


Hur hett är Landskrona i dagsläget?
– Landskrona är definitivt på uppåtgående. Tidigare har det kanske varit lite svårt att hävda sig i regionen och staden har haft ett oförtjänt dåligt rykte. Men nu tycker jag att Landskrona är på frammarsch. Att det stora logistikföretaget DSV väljer att etablera sig här har naturligtvis också en positiv inverkan på Landskrona.

Vad finns det för fördelar med att etablera sig i Landskrona?
– Framför allt finns det väldigt goda kommunikationer. Det är enkelt att ta sig till och från Landskrona, tack vare E6. Du har även nära till hamnen med kapacitet att ta emot stort tonnage, för de företag som är i behov av sådana möjligheter. Sedan handlar det naturligtvis om att Landskrona ofta har en bättre prisbild. Jämfört med Malmö och Helsingborg är det betydligt billigare att hyra här även om nivåerna kanske har lyft sig något den senaste tiden.
Rent logistiskt är Landskrona ofta ett strategiskt bra val, tack vare de goda kommunikationsmöjligheterna. Som exempel kan vi ta Sia Lustgården, en av våra hyresgäster. De är stora i Sverige och Norden inom heminredning, och när de nyligen gjorde en omfattande utvärdering gällande logistiken, så kom de fram till att Landskrona var bästa platsen för lagerverksamheten. De flyttade därför även över sitt Danmarkslager och kommer inom kort att flytta över Norgelagret hit också.

Vad kan förbättras ytterligare för att göra Landskrona ännu mer attraktivt?
– Jag tror det handlar om att fortsätta satsa på infrastrukturen och bra och attraktiva bostäder, samt satsningar på marknadsföring. Det gäller att man når ut och för fram fördelarna för företag med personal i västra Skåne att finnas i Landskrona. Resvägarna till Landskrona är korta oavsett om man bor i Malmö eller Helsingborg. Dessutom är hyrorna betydligt billigare här. Två likvärdiga lokaler i Malmö och Landskrona kan skilja så mycket som 250-300 kronor per kvadratmeter.

Peder Alberoth | vd, Keiller Brand Solutions AB


Hur kommer det sig att ni valde att etablera er i Landskrona?
– Vi har hela Sverige som arbetsområde, men också resten av Skandinavien. Vi skulle i praktiken kunna sitta var som helst i Sverige, men eftersom Skåne är en expansiv region och Landskrona har ett väldigt strategiskt läge rent geografiskt, fanns det ingen anledning att gå djupare in på andra alternativ.
– Med närhet till Helsingborg, Helsingör, Lund, Malmö och Köpenhamn befinner vi oss mitt i den expansiva Öresundsregionen.

Funderade ni på att etablera er på annan ort?
– Ja, det fanns lite tankar även gällande andra städer, men vi tyckte, och tycker fortfarande, att Landskrona är det absolut bästa alternativet.

Finns det något du tycker kan förbättras i Landskrona?
– Ja, det gör det alltid. Det som känns kul med Landskrona är att det finns en önskan och strävan att verkligen utveckla staden. Jag upplever att kommunen under nuvarande styre verkligen lyssnar på oss företagare och det syns också väldigt tydligt i statistiken. Landskrona har haft en oerhört positiv utveckling de senaste två åren när det gäller trivseln bland företagen. Och det känns som om den positiva trenden för staden generellt kommer att fortsätta för Landskronas del framöver, trots den rådande konjunkturen.

Har du några råd till företag som funderar på att etablera sig här?
– Jag skulle snarare vilja vända på det och ge ett råd till dem som ännu inte har funderat på att etablera sig i Landskrona. Och det rådet är att de ska ta med Landskrona i sina funderingar! Har man siktat in sig i regionen, så är Landskrona ett mycket bra alternativ oavsett bransch, och man bör därför titta både en och två gånger extra på det här området. Har man däremot redan funderat på Landskrona, så tror jag att man redan har insett fördelarna med staden och näringslivet.

Martin Nerpin | vd, Svenska Hus Skåne


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Landskrona?
– Landskrona har ett otroligt bra strategiskt läge där det ligger mitt mellan Helsingborg, Malmö och Lund. Det är en ort som ligger väldigt vackert, har fortfarande relativt låga hyror och en stark utveckling framför sig.

Vilka typer av företag lockas hit?
Alla möjliga företag lockas hit, från stora företag som DSV, som antagligen har lockats till Landskrona bland annat på grund av sitt strategiska läge för sin logistikverksamhet, till små entreprenörs­firmor som jobbar från Helsingborg till Malmö/Lund.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Landskrona?
Framtidsutsikterna för Landskrona ser ljusare och ljusare ut. Vi kommer att komma till en vändpunkt för Landskrona och då tror jag att det kommer att gå väldigt fort. Landskrona har en väldigt stor utvecklingspotential, kanske den största i den här delen av Skåne.

Vad kan förbättras ytterligare i Landskrona?
För att snabba på processen gäller det att allt fler får upp ögonen för möjligheterna i Landskrona så att fler företag etablerar sig här. Dessutom behövs det fler attraktiva havsnära bostadsområden. Med bra arbetsmöjligheter och ett bra boende kommer nettoinflyttningen att öka och synen på Landskrona att ändras.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration