Efterfrågan fortfarande stark i regionen

Det är fler faktorer än kostnad som ska beaktas när företag ska välja nya lokaler. Jenny Moberg, analytiker på Newsec Advice hjälper till att räta ut frågetecknen när det gäller etablering i Öresundsregionen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Vilka är tendenserna på hyresmarknaden just nu?


– Trots konjunkturnedgången finns det fortfarande ett tryck på hyresmarknaden i regionen även om efterfrågan bedöms minska framöver. Tack vare en relativt bred näringslivsstruktur är bedömningen att regionen kommer att klara sig bättre än riket som helhet. Hyresgästerna kommer även fortsättningsvis att efterfråga kontorslokaler med en bra yteffektivitet, det vill säga mindre kontorsyta per anställd. Vår bedömning är att skillnaden mellan effektiva och ineffektiva kontor kommer att öka framöver, både avseende vakanser och hyresnivåer.

Hur tror du hyrorna kommer att förändras framöver?


– Eftersom vi fortfarande har ett relativt högt tryck på hyresmarknaden är vår bedömning att hyrorna i attraktiva kontorslägen kommer att vara i princip oförändrade under den närmaste tiden för att därefter minska något när efterfrågan avtar. Som jag nämnde tidigare, kommer hyresskillnaden öka mellan moderna, effektiva kontorslokaler och äldre, ineffektiva lokaler.

Vilka kontorsområden är "hetast" i Öresundsområdet i nuläget?


– En av de allra viktigaste faktorerna vid omlokalisering är kommunikationsläget. Det är viktigt att det finns bra kollektiva kommunikationer samtidigt som parkeringsmöjligheter för de bilburna bör finnas. Förutom de centrala delarna i Malmö, Universitetsholmen och Västra Hamnen bedöms även till exempel områden i bra kommunikationsläge längs Inre Ringvägen vara fortsatt attraktiva.

Har du några råd till företag som vill etablera sig i Öresundsområdet?


En lokal hyrs ofta på minst tre år och det är rimligt att anta att verksamheten kommer att förändras, vilket påverkar lokalbehovet under avtalstidens gång. Det kan ofta vara svårt att skilja på vad som är behov och vad som är önskemål. Men för att hitta en så kostnadseffektiv och verksamhetsstödjande lokal som möjligt är det viktigt att tidigt i processen addera rätt kompetens i det initiala strategiarbetet.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration