Ganska stor efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen

Det är fler faktorer än kostnad som ska beaktas när företag ska välja nya lokaler. Christel Zaar, Colliers hjälper till att räta ut frågetecknen när det gäller etablering i Öresundsregionen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Vilka är tendenserna på hyresmarknaden i Öresundsregionen just nu?

– Trots den rådande finansoron ser vi en ganska stor efterfrågan på kontorslokaler på bra lägen. I dagsläget finns det företag som flyttar in i större lokaler på grund av expansion men även de som behöver mindre ytor efter effektiviseringar, både vad gäller personal och utnyttjande av sina befintliga ytor. Störst efterfrågan är det på mindre och mellanstora kontorslokaler.

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras?

– Vi bedömer att hyresnivåerna i de attraktiva kontorslägena kommer att vara oförändrade en bit in på 2009. Detta gäller framför allt för moderna och yteffektiva lokaler. För lokaler i ytterområden finns en stor potential för företag som behöver minska sina kostnader eftersom hyresnivån här är generellt lägre.

Vilka kontorsområden tror du kommer vara attraktiva framöver?

– Kontorslokaler i centrum, Västra Hamnen, Dockan och Universitetsholmen finns det en fortsatt god marknad för men även ytterområden dit det finns goda bussförbindelser och bra parkeringsmöjligheter för både kunder och personal.

Har du några tips och råd till företag som funderar på att etablera sig i Öresundsregionen?

– Välj lokaler med hög flexibilitet där det finns möjlighet att förändra verksamheten utan för stora ingrepp i lokalen. Vi ser också trenden att allt fler företag vill lokalisera sig så att personalen lätt kan åka kollektivt till sin arbetsplats.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration