Pressade hyresnivåer för butikslokaler att vänta

En svag konjunktur och en allt starkare e-handelsmarknad förväntas leda till pressade hyresnivåer för butikslokaler i Öresund. Det tror Thomas Green på NAI Svefa. – Det gäller i synnerhet innerstadsbutikerna, säger han.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Öresund?


– Först vill jag säga att 2014 var ett bra år för fastighetsmarknaden i Öresundsregionen. Och utsikterna för 2015 är goda. Några tydliga trender vad gäller hyres- ­eller vakansnivåer kan inte observeras, varken upp- ­eller nedgångar. Hyresgästerna efterfrågar allt mer yteffektiva lokaler vilket gör nyproduktion attraktivt och skapar möjligheter för nya projekt.

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Öresund?


– I Malmö är det främst den fortsatta utvecklingen av Hyllie och området kring Centralstationen. Som "motpol" till detta tror jag det vore bra för Malmö om vi också får se några intressanta projekt inom andra områden.

- I Lund finns det projektmöjligheter inom olika delmarknader, men det är utvecklingen av Brunnshög och området kring Max IV och ESS som kommer att få störst betydelse för stadens utveckling under de kommande åren. Projektaktiviteten i Helsingborg har varit låg, eller närmast obefintlig, under senare år. Utvecklingen av Knutpunkten kommer dock att ge ett tillskott av moderna kontorslokaler, något det bedöms finnas en god efterfrågan för.

Hur tror du hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2015?


– Hyres- och vakansmarknaden väntas generellt vara stabil inom regionen under 2015. Några betydande hyreshöjningar är inte att vänta men i nyproduktion så kommer vi sannolikt att få se fortsatt goda nivåer. I övrigt beror det på beståndet och på förhållandena inom respektive delmarknad. Det alltmer effektiva lokal­utnyttjandet väntas medföra en viss risk för ökande vakanser. Å andra sidan så väntas arbetsmarknaden förbättras och högre sysselsättning leder till ett ökat lokalbehov.

- Efterfrågan på kontorslokaler bedöms vara fortsatt god, men några betydande uppgångar på hyresmarknaden är nog inte att vänta. På de bättre delmarknaderna finns det potential för högre hyror, men efterfrågan bedöms främst leda till färre vakanser och möjlighet till nyproduktion. En fortsatt svag konjunktur och arbetsmarknad, i kombination med en ökande andel e-handel, gör att de höga vakanserna för butikslokaler bedöms kvarstå och vi kommer sannolikt att se pressade hyresnivåer under 2015. Konkurrensen från externhandelscentrum gör att särskilt innerstadsbutikerna bedöms få det svårt.

Hur beskriver du efterfrågan på Öresundsmarknaden för närvarande och vad efterfrågas mest/minst?


– Som tidigare nämnt är efterfrågan generellt god och det är främst moderna, flexibla och miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas. Särskilt närheten till spårbunden infrastruktur är attraktiv. Utvecklingen går mot ett mer effektivt lokal­utnyttjande där så ­kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser efter­frågas allt mer, även för mindre hyres­gäster. ­

- Lokaler utan­för etablerade lägen är mindre efterfrågade. Särskilt äldre lokaler med ett utvecklingsbehov och lokalerna som kräver betydande hyresgästanpassningar. För dessa blir det svårt att erbjuda konkurrenskraftiga hyresnivåer.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration