"Att sitta i city är en statusmarkering"

Magnus Jenninger, Erik Skalin och Marie Meyer svarar på frågor om hyresmarknaden i Stockholm City.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Magnus Jenninger
Bild: Fastpartner


Magnus Jenninger, uthyrare, Fastpartner:


Hur ser du på hyresutvecklingen i Stockholms city?


– Vi ser en fortsatt stabil efterfrågan på våra lokaler i våra innerstadsfastigheter och så länge vakansgraden ligger på dagens nivå kommer efterfrågan att vara fortsatt hög och även viljan att betala högre hyror för moderna lokaler med rätt läge.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Fortsatt stabil marknad och att infrastrukturen och utvecklingen av city fungerar på ett tillfredställande sätt och som även klarar den stora befolkningstillväxten på 30 000–40 000 invånare årligen.

Vilka är de främsta fördelarna med att sitta i city?


– Det är såklart närheten till kommunikationer, service och att sitta nära sin kundgrupp. Centralt läge anses av de flesta medarbetare som en fördel, även vid nyrekryteringar där läget kan vara avgörande för val av arbetsgivare.

Hur ser du på Fastpartners roll i city?


– Vi är en mindre aktör i Stockholms city med attraktiva lägen på Östermalmstorg och på Luntmakargatan 22–34. Med den låga vakansgrad som råder för våra fastig­heter i city lägger vi mest fokus på att förvalta fastigheterna och finnas tillgängliga för våra hyresgäster.

– Vårt fastighetsbestånd består till stor del av fastigheter i expansiva lägen i förorter utanför Stockholms innerstad men vi har nyligen förvärvat fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 i Frihamnen, även kallad Fordfabriken eller Nasdaqhuset, i en stadsdel som kommer att genomgå en totalförändring de närmaste åren.

Artikelbild

Erik Skalin
Bild: Aberdeen


Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management:


Hur ser du på hyresutvecklingen i Stockholms city?


– Låg vakansgrad i kombination med växtvärk hos många av Stockholms företag har pressat upp primehyrorna mot rekordnivåer. Det var inte länge sedan 5 000 kronor per kvadratmeter var en drömgräns, men i dag är det en relativt vanlig nivå för de bästa kontorsobjekten. Blickar man framåt är det lite osäkert hur mycket de framtida vakanserna i bankkvarteren kommer att påverka hyresutvecklingen, men det är bra för marknaden att kontorsstocken uppgraderas.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Viktigast är att staden fortsätter att vara attraktiv både att bo och att arbeta i. Ur ett fastighetsperspektiv behöver stadskärnans bebyggelse utvecklas på ett sätt som motsvarar behoven av fler arbetsplatser och boenden, samtidigt som Stockholms historiska värden och känsla bevaras. Att infrastruktur och kommunikationsmedel utvecklas är också viktigt för att staden ska kunna växa på ett bra sätt.

Vilka är de främsta fördelarna med att sitta i city?


– Affärsmöjligheter uppstår där människor möts och Stockholms city är Skandinaviens största mötesplats. Det ger helt enkelt synergieffekter på hela verksamheten att befinna sig i händelsernas centrum. Ett cityläge ger också positiva associationer till företags varumärken och gör det lättare både att attrahera duktiga medarbetare och nya kunder.

Hur ser du på er roll i city?


– Vår roll är att aktivt förvalta och utveckla delar av Stockholms innerstad. Vi kan erbjuda ett stort och varierat utbud av kontor och butiker i lägen som exempelvis Kungsgatan, Birger Jarlsgatan eller Stureplan. Det gör oss till en utmärkt samarbetspartner för företag som vill etablera sig i Stockholms city.

Artikelbild

Marie Meyer
Bild: JLL


Marie Meyer, uthyrare, JLL:


Hur ser du på hyresutvecklingen i Stockholms city?


– Vi ser en fortsatt positiv utveckling av lokalhyresmarknaden. Efterfrågan är fortsatt hög.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Fortsatt utveckling av området både vad gäller nyproducerade fastigheter men även fortsatt utveckling av kommunikationer och service.

Vilka är de främsta fördelarna med att sitta i city?


– De goda kommunikationerna gör det lättillgängligt både för kunder och personal. Att sitta i city är också en statusmarkering för varumärket.

Hur ser du på er roll i city?


– JLL är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande till ägare, investerare och hyresgäster som söker värdeutveckling på fastighetsmarknaden. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys samt värdering.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration