Aspelin Ramm samarbetar med Alaska i Sisjön

Aspelin Ramm blir en del av utvecklingsprojektet vid Sisjömotet, och ser positivt på framtiden för området och samarbetet med Alaska Fastigheter. – De sökte en partner och vi sökte ett nytt projekt så det passade perfekt, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-01-07 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Framtidsplaner. I framtiden kommer Sisjöområdet att bli mer och mer stadslikt.


Artikelbild

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm


Aspelin Ramm har tidigare varit med och utvecklat området kring Högsbo och Sisjön när de år 2000 började utveckla köpcentrumet 421. År 2007 sålde de sitt innehav i området och har sedan fokuserat bland annat på Pedagogen Park i Mölndal. Men nu är de tillbaka. Alaska Fastigheter sökte en partner till sitt projekt vid den norra avfarten till Sisjön och i juli blev Aspelin Ramm deras nya sam­arbetspartner.

– Anledningen till att vi valde att gå in i projektet i Sisjön var att vi har letat efter ett nytt projekt i några år, så det passade väldigt bra att vi hittade ett just nu, säger Lennart Karlsson.

Tomten, som är 40 000 kvadratmeter stor, ägs av ett bolag som de två fastighetsbolagen har gemensamt. Lennart Karlsson berättar att båda bolagen har god kunskap om området kring Högsbo och Sisjön, har samma syn på fastighetsutveckling och kompletterar varandra väl.

– Vi krockade ingenstans och har en personlig relation och därför tror vi att vi kan jobba bra kring detta. Vi gör det på lika villkor och äger 50 procent var av projektet, säger han.

Han pekar också på att de är två bolag av samma sort och storlek och berättar att projektet hade varit för stort för någon av dem, men lämpligt att dela på två. Något som bekräftas av Nils Rydh, vice vd för Alaska Fastigheter, som tycker att samarbetet med Aspelin Ramm fungerar väl.

Kompletterar varandra


– De har byggprojektledning vilket vi inte har, och de har varit duktiga på att hyra ut på Pedagogen Park där det är samma marknad som vi har här i Sisjön, vilket är bra, säger han.

Sedan Aspelin Ramm gick in i projektet i somras har de tillsammans med Alaska Fastigheter lagt ett stort arbete på att fundera ut vad man vill skapa.

– Vi vet att det ska bli handel och kontor, men det kan ju innebära många olika saker. Bland annat utvärderar vi volymhandel gentemot fackhandel, att antingen göra mer av det som finns eller satsa på något nytt, säger Lennart Karlsson.

I dagsläget säger planen att det ska vara mellan 12 000 och 15 000 kvadratmeter kontor och mellan 25 000 och 28 000 kvadratmeter handel. Just nu genomför Aspelin Ramm och Alaska Fastigheter analyser kring hur de tror att västra Göteborg och staden i stort kommer att utvecklas framöver.

– Det finns otroligt många spännande projekt i Göteborg i dagsläget och vi funderar på hur det kommer att påverka Sisjön, kanske kommer det att upplevas mer som en del av staden än som ett externt handelsområde, säger Lennart Karlsson.

Målet är att de under början av 2016 ska ha en färdig tanke om vad de vill göra.

– Sedan blir nästa steg att stämma av med tänkbara hyresgäster och andra aktörer för att sedan förhoppningsvis kunna börja bygga under andra halvan av 2016 eller början av 2017, säger Lennart Karlsson.

I projektet vänder man sig till stor del mot familjer, och vill göra att området lever lite fler timmar om dygnet, till exempel genom att få dit restauranger och en biograf.
Artikelbild

Anpassning. Man arbetar för att området ska bli mer anpassat för cyklister och gående.


Ett område för tillväxt


– Det kommer att byggas väldigt mycket bostäder runt omkring Sisjön vilket gör att underlaget växer mycket, upptagningsområdet kommer att växa med 20 000 personer på tio år, säger Nils Rydh.
Artikelbild

Nils Rydh, vice vd Alaska Fastigheter


Både han och Lennart Karlsson beskriver Sisjön som en handelsplats med ett väldigt bra läge.

– Jag tror att alla göteborgare vet var det ligger och vad som finns här. Det bor många människor i området runt omkring, och det passerar mellan 50 000 och 60 000 bilar på Söderleden varje dag, säger Lennart Karlsson.

Aspelin Ramm vill tillsammans med Alaska Fastigheter skapa något som är attraktivt för de människor som bor runt omkring.

– Om man tittar på handeln i Göteborg har det inte hänt speciellt mycket under de senaste tio åren, flera köpcentrum har byggts om och byggts till, men det har inte skapats något nytt på länge, säger Lennart Karlsson.

Han har också en stark tilltro till Sisjön som område i framtiden.

– Från 2000 till 2013 har det omvandlats från industriområde till externhandel, och nu tar vi nästa steg, säger han.

Han tror att det i framtiden fortfarande kommer att finnas bilar i området, men också mer gående och cyklister. Man arbetar även för att få dit bättre kollektivtrafik.

– Det kommer att bli en mer stadslik bebyggelse och allt eftersom staden lägger på sig sina årsringar blir detta mer och mer centralt, säger han.

Lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Vill öka transparensen mellan företagen i Högsbo-Sisjön Vill öka transparensen mellan företagen i Högsbo-Sisjön Stor förtätning på Södra Älvstranden Stor förtätning på Södra Älvstranden Mölndal växer – många bostäder planeras Mölndal växer – många bostäder planeras På Göteborgs remfabrik i Gårda har tiden stått stilla På Göteborgs remfabrik i Gårda har tiden stått stilla Migrationsverket utökar hos Platzer i Norra Gårda Migrationsverket utökar hos Platzer i Norra Gårda Första hyresgästen i Prologis nya byggnad i Arendal klar Första hyresgästen i Prologis nya byggnad i Arendal klar