Så kan linbanan bli en del av Göteborgs kollektivtrafik

För några år sedan var det en kul idé till Göteborgs 400-årsjubileum. Nu diskuteras linbanan som ett möjligt framtida kollektivtrafikslag i staden. – Det är väldigt spännande för plötsligt blir det här med restid och bytestid något helt annat, säger Emma Josefson, strategisk planerare på Trafikkontoret i Göteborg.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-12-17 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Bild: Göteborgs Stad


Artikelbild

Emma Josefsson
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Hon berättar att det hela började med en stor medborgardialog kring Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Mängder av förslag kom in kring hur göteborgarna ville att staden skulle se ut och fungera i framtiden. Flera förslag handlade om en linbana över älven.

– Sedan blev det en av idéerna som gick vidare och klarade första gallringen för att bli ett av drygt 20 projekt som fick medel för en fördjupad utredning. Då fick vi på Trafikkontoret uppdraget att se hur man kan använda linbana i framtiden, och ta reda på om det var mer än en kul idé, säger Emma Josefson.

2013 genomfördes en grundläggande förstudie kring lin­banan och dess egenskaper, ­vilka typer av gondoler som fanns och man undersökte ­för- och nackdelar.

– Det vi såg då var att det var gav väldigt många fördelar, det var helt enkelt en idé vi inte kunde bortse från, säger Emma Josefson.
Artikelbild

Bild: Göteborgs Stad


Nytt inslag i stadsbilden


Just nu fördjupas arbetet och diskussioner förs med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. De undersöker bland annat kostnader, och vilka moment de skulle behöva gå igenom. Även stationernas utformning diskuteras, och hur många stationer det ska bli på varje linje.

– Det hela har gått väldigt fort. Det är en gammal och beprövad teknik, men det nya är att få in den i staden. Vi har ju aldrig byggt en linbana innan så det är väldigt spännande, men det är också mycket som vi behöver ta reda på, säger Emma Josefson.

Hon berättar att de bland annat tittar på olika typer av tekniska system för att få bästa vindstabiliteten i kombination med en tillräckligt hög hastighet och lagom stora gondoler.

Tanken är att linbanorna ska vara ett komplement till befintlig kollektivtrafik. Byggtiden för en linbana ligger kring 18 månader, så att ha det färdigbyggt till 2021 känns enligt Emma Josefson fullt rimligt.

Avlastar kollektivtrafiken


– Men vi ser också fördelar om vi skulle kunna tidigarelägga byggandet eftersom Göteborg står inför väldigt stora byggskeden, och skulle vi då ha en linbana kan den mildra störningarna inom övrig kollektivtrafik under tiden för de stora infrastrukturbyggena, säger hon.

Än finns det inget politiskt beslut om investering, men Emma Josefson berättar att indikationerna hittills har varit positiva.

– Vi hoppas att det blir av och än så länge är det inget som tyder på att vi inte ska fortsätta med våra studier, säger hon.

Hon berättar av de har tittat på 10–12 sträckningar, av olika längder och i olika typer av terräng. Tre sträckor ser de störst potential med, och den linje de har kommit längst med är den så kallade lila linjen, som är tänkt att gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

– Det finns ett stort tryck inne i centrum och ett behov av fler kopplingar över älven, säger Emma ­Josefson.

Den andra sträckan ska gå från Backa över till Hjällbo/Kortedala, där det ses som positivt att man knyter ihop staden lite längre ut från centrum. Den tredje är tänkt mellan Svingeln och Brunnsbo.

– När vi har kommit längre med den första tror jag också att det kommer falla ut mer var nästa linbana borde ligga och hur den ska se ut, säger Emma Josefson.

När det gäller storleken på gondolerna är tanken att 25–30 personer ska få plats stående i varje gondol, om det inte finns med exempelvis barnvagnar eller cyklar. Tidsmässigt ska det avgå en gondol var 45:e sekund.

– Det är väldigt spännande för plötsligt blir det här med restid och bytestid något helt annat, vi kan få en så hög frekvens att väntetiden minimeras ner till något som du nästan inte tänker på, säger Emma Josefson.
Artikelbild

Bild: Göteborgs Stad


Avgång var 45:e sekund


Anledningen till att de har valt just 45 sekunder är att gondolerna ska kunna stanna helt vid station, så att man ska hinna gå på även om man har svårigheter att gå eller mycket packning. Gondolernas hastighet kommer att ligga kring 22–23 kilometer i timmen, vilket är konkurrenskraftigt för kollektivtrafik i stadsmiljö.

– Spårvagnarna i centrala Göteborg har en snitthastighet på 17 kilometer i timmen, så det blir en jämförelsevis snabb resa med linbanan, säger Emma Josefson.

Linbanorna behöver vara på en viss höjd, för att exempelvis nå över fartygen i älven. Enligt Emma Josefson handlar det om 70 meter höga torn vid älvkanten.

– Där har vi fått lite blandade reaktioner, en del tycker att det är jättehäftigt och andra kan inte tänka sig att färdas i en gondol som kommer upp till den höjden. Därför måste vi säkerställa att det alltid finns alternativ till lin­banan, säger hon.

När det gäller betydelse för staden tror hon att linbanorna skulle innebära fördelar ur marknadsföringssynpunkt, och bidra till stadens attraktionskraft för besökare.

– Vi ser också en chans att låta göteborgarna få upp ögonen för nya resmöjligheter och nya platser, säger hon.

Enligt deras första beräkningar skulle 13 000 människor per dag åka med den lila linjen som skulle ha fyra stationer, från Järntorget till Lindholmen, och vidare till Lundby och slutligen Wieselgrensplatsen.

– Det är jättespännande för vi kortar avstånd, det är nästan som att vi teleporterar människor. Det är ett väldigt roligt projekt att arbeta med, och det finns fortfarande mycket kvar att undersöka, säger Emma Josefson.

Läs mer om linbanan på Goteborg2021.com

Lediga kontor och lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration