Stor efterfrågan på moderna lokaler i Göteborg

Göteborg har bättre tillväxt än både Malmö och Stockholm och trots att många av de nyproducerade kontorsbyggnaderna inte ligger utanför centrum är efterfrågan på dem stor. Anna Andersson på NAI Svefa analyserar här Göteborgs hyresmarknad.

Skriven av Anna Andersson 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

De senaste åren har ett antal nya kontorsprojekt färdigställts i Göteborgsområdet och det kommande året bedöms ytterligare 60 000–70 000 kvadratmeter kontorsyta att färdigställas. Trots att många av de nyproducerade och kommande kontorsbyggnaderna inte är belägna i Göteborgs allra mest centrala delar är betalningsviljan för dessa kontorsytor relativt god, med hyror mellan 2 000–2 500 kronor per kvadratmeter. De flesta projekten har hyrts ut och sålts före färdigställandet, vilket tyder på att det både är en stor efterfrågan på moderna lokaler och en stor efterfrågan på investeringsobjekt.

Uthyrningarna har främst skett till stora och väletablerade företag som väljer att samlokalisera sin personal i miljöklassificerade och yteffektiva byggnader samt i den utsträckningen att byggnaden profileras med företaget. Som exempel kan nämnas ÅF-huset i Krokslätt och det pågående SCA-huset i Mölndals centrum.

Artikelbild

Vissa pågående kontorsprojekt har även delvis påbörjats på spekulation. Skanskas projekt Ullevi Terrasser om cirka 8 000 kvadratmeter kontor påbörjades utan några kommunicerade hyresgäster. I och med att nyproduktionen i mångt och mycket har uppförts i områden som tidigare har haft mindre väletablerade kontorslokaler finns det genom klustereffekter på sikt även en möjlighet till höjning av hyrorna i det befintliga och närliggande beståndet.

Finns konkurrens


Konkurrens finns dock av kommande utvecklingsplaner och infrastruktursatsningar i de något mer centrala delarna av Göteborg. De områden som kommer att utvecklas med både bostäder, handel och kontor de närmaste åren är bland andra Frihamnen, Skeppsbron, Masthuggskajen och Gullbergsvass i kombination med Centralstationen. Goda kommunikationer med närhet till bostäder, handel och restauranger i en miljö som breder ut sig mot vattnet kommer troligtvis att vara en stark attraktionskraft för både privatpersoner och företag.

Trots omfattningen av nyuppförda kontorslokaler har vakansgraden under en längre tid varit på rekordlåga nivåer för Göteborg och bedöms av NAI Svefa i genom­snitt till cirka fem procent.

Den låga vakansgraden beror delvis på att tillskottet av kontor under en längre tid inte har varit på samma nivå som stadens befolkningsutveckling och antalet nystartade, nyinflyttade och expanderande företag. Göteborg växer med cirka 7 000 invånare per år och på drygt tolv år har cirka 90 000 jobb skapats, vilket motsvarar en bättre tillväxt än både Stockholm och Malmö.

Det senaste året är det främst den inhemska sällanköpshandeln och transportmedelsindustrin som uppgett så gott som högkonjunkturssiffror för Göteborg. En förutsättning till god hyresmarknad med positiv hyresutveckling och låga vakanser är både en attraktiv stad som människor vill och kan bo i men även en stad där företag enkelt kan etablera sig, expandera och finna rätt kompetens.

Toppnoteringar


I Göteborgs AA-läge bedöms hyresnivån i genomsnitt kunna nå cirka 2 500 kronor per kvadratmeter. Noteringar finns omkring 3 000 kronor per kvadratmeter men bedöms utgöra något mindre kontorsutrymmen. Förutsatt goda tillväxtsiffror för Göteborg bedöms hyres­nivån på relativt kort sikt kunna uppnå ett snitt på cirka 2 800 kronor per kvadratmeter för nyetablerade kontor i bra lägen.

Sök lokaler i Göteborg!


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration