"Finns ganska mycket att välja på"

Trots en fortsatt stor efterfrågan på lokaler menar Andreas Eckermann på CBRE att det finns en del lokaler i Göteborg att välja på om man som hyresgäst sänker kraven något.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-04-25 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Andreas Eckermann.
Bild: CBRE


Vilka områden i Göteborg är mest populära just nu?


– Göteborgs kontorsmarknad har generellt präglats av väldigt stor efterfrågan och lågt utbud de senaste åren och i dag är vakans­nivåerna låga för de flesta delmarknader. De vakanser som finns kan ofta härröras till naturliga omflyttningsvakanser. Efterfrågan på kontorslokaler har länge varit stor inom CBD men tittar man i ett historiskt perspektiv så är Lindholmen den delmarknad som stärkt sin position mest. Det är inte många år sedan flera lokaler stod tomma och vakansmätningarna visade på tvåsiffriga nivåer. I dag vittnar CBRE:s mätningar om att Norra Älvstranden är det område med lägst vakans i hela Göteborg. Främst är det två anledningar som ligger till grund för detta. Den ena är att flertalet av de verksamheter som har sin bas på Lindholmen är verksamma inom fordonsindustrin och ofta associerade med Volvo. I takt med Volvos framgångar har flera av dessa hyresgäster behövt utöka sina ytor. Den andra anledningen är det knappa byggandet av kontorslokaler som varit i Göteborg. Lindholmen är dock ett undantag och ett av få områden i Göteborg som kunnat erbjuda nyproducerade moderna lokaler.

Var finns det lediga lokaler?


– Även om efterfrågan är stor finns det givetvis lokaler att tillgå runt om i Göteborg, men till stor del handlar det om vilken kravprofil hyresgästen har. Ska det vara stora, moderna lokaler så är utbudet centralt mycket begränsat och allt som oftast får man i dag söka sig utanför CBD. I alla större etablerade verksamhetsområden så som till exempel Gårda, Gamlestaden, Högsbo och Sisjön finns det dock större lokaler att tillgå. Med naturliga omflyttningsvakanser så dyker det dock upp en del mindre lokaler i bra lägen, men omsättningen bedöms som god och attraktiva lokaler i bra lägen står inte tomma länge innan de finner en ny hyresgäst. Är hyresgästen villig att sänka sina krav och kan tänka sig en något äldre standard, samt att göra avkall på de mest centrala lägena, så finns det ganska mycket att välja på.

– För hyresgäster med god framförhållning finns det dock väldigt stora valmöjligheter. I dag finns det flera projekt planerade runt om i Göteborg och för hyresgäster som vill vara med och påverka utformningen av sina lokaler är detta en gyllene möjlighet. Flera projekt tävlar om hyresgästerna så det kan vara klokt att i god tid börja sondera marknaden.

Vilka är de senaste trenderna på marknaden?


– Tråkigt nog är kontorsmarknaden ganska statisk så de trender vi ser i dag är de samma som vi såg för ett år sedan. Coworkingkoncepten har stadigt tagit andelar och kan erbjuda hyresgästerna en flexibilitet i storlek och avtalslängder som de traditionella kontorslokalerna inte kan. Coworking har verkligen lyckats fylla en funktion där hyresgäster söker korta avtal och hyresvärdar långa avtal för att våga investera i lokalerna.

– En annan trend som vi kunnat skönja under de senaste åren vid omlokaliseringen av större hyresgäster är att de sökt sig bort från centrum. Som exempel kan nämnas Skatteverkets flytt till Gårda, eller Mölndals dalgång som på kort tid etablerat sig som ett populärt alternativ. Goda kommunikationer utanför tullarna tros vara en anledning men främst beror det nog på bristen på bra centrala alternativ.

– På hyresgästnivå finns det flera som vittnar om oro inför de stora stadsbyggnadsprojekten och gärna undviker de största byggarbetsplatserna. CBRE:s undersökningar visar också på att ett företags miljöprofil fortsätter att vara viktig för att locka ung personal, och då bör även lokalerna matcha profilen.

Hur skulle du beskriva lokalhyres­nivåerna?


– Hyresutvecklingen i Göteborg har historiskt varit ganska blygsam där hyresnivåerna i bästa läge endast visat på en försiktig årlig tillväxt. Med den stora efterfrågan och det knappa utbudet har dock hyrorna centralt stigit markant under senare tid vilket är lite ovanligt för Göteborgsmarknaden som inte är så volatil. För moderna lokaler i centralt läge är det inte ovanligt att hyresvärden i dag har förväntningar om 3 500 kronor per kvadratmeter. Samma lokaler tecknades för bara något år sedan på hyresnivåer omkring 2 800 kronor per kvadratmeter. För övriga delmarknader bedöms hyresnivån vara långsamt stigande men inte alls i paritet med hyrestillväxten inom CBD. Det som driver hyresnivån i dessa områden är uteslutande nyproduktionen.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration