"Hyresgästerna är mer kräsna"

Sebastian Pradilla på Optimal Progress ger sina bästa tips kring hur man hittar sin nya lokal, och beskriver också läget på lokalmarknaden i Stockholm just nu.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-04-03 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Sebastian Pradilla.
Bild: BQMDG


Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas under 2018?


– Vi ser på marknaden med tillförsikt på grund av rådande högkonjunktur. Det är viktigt att vara medveten om att marknaden är volatil, och just nu går det väldigt bra. Kontorsmarknaden i synnerhet har haft en fantastisk utveckling, med minskade vakansgrader generellt och högre hyresnivåer. Att utgå från att den utvecklingen kommer att vara konstant är dock ganska farligt, man behöver ha lite is i magen och se till hur marknaden kan komma att se ut på lite längre sikt. Det ställer krav på att fastighets­ägare och utvecklare står på tårna och fortsätter utveckla utbudet för att säkerställa fortsatt positiv utveckling.

– Under 2018 tror vi dock att vi fortsatt kommer att se en positiv utveckling, men att dess omfattning kanske minskar något på grund av de många kontorsprojekt som kan komma att släppas ut på marknaden under året.

Ser du några nya trender? Vilka i så fall?


– Förutom det generella som att hyresgästerna är betydligt mycket mer kräsna nu än vad de var för bara ett par år sen, ser vi nu att fastighetsägarna i större omfattning har tagit till sig det och anpassar sina kontorsprodukter därefter. Man är mer aktiv i att skapa intressanta sammanhang och konceptuella kontor.

– Därutöver ser vi även att många fastighetsägare har börjat tillföra bostäder i och i anslutning till befintliga kontorsområden, och i nya projekt ser vi mer mixed use på makronivå. Det ser vi som ett hållbart sätt att skapa både nya arbetsplatser men även boende, där det finns underlag för intressanta funktioner i gaturummet. Att skapa en levande stad, med både bostäder och arbetsplatser, blir allt viktigare och vi ser att många utvecklare har tagit till sig det.

Hur kommer hyresutvecklingen att se ut framöver?


– På grund av fortsatt högkonjunktur ser vi sannolikt stigande hyresnivåer kommande tid, speciellt i CBD och övriga innerstaden där vakansgraderna är låga och vi ej ser några större kontorsytor tillföras. Däremot tillförs det ganska mycket yta i kranskommunerna, bland annat i Solna och Sundbyberg vilket sannolikt kommer att bidra till en något mindre kraftig hyresutveckling i övriga delmarknader.

Vilka delar av staden är mest populära?


– I Stockholm har alltid CBD varit det mest populära, vilket speglas tydligt i de låga vakansgraderna och höga hyresnivåerna. Övriga innerstaden växer också till sig, och gränserna ändras lite. Hagastaden är ett område som är väldigt intressant, med ett högt tryck på intressenter. Vi ser även att andra delmarknader, som Sollentuna och Kista, i kommunen har spännande resor framför sig med många förtätningsprojekt i kontors-/verksamhetsområden som bidrar till en positiv tillväxt.

Vad är viktigt att tänka på när man letar efter ny lokal?


– Det är många saker som är viktiga i samband med en etablering, men det absolut främsta är att vara duktig på att identifiera sina behov. Det är inte längre så att man letar efter ny lokal enbart för att ha en plats att arbeta på, utan man måste söka sig till ett sammanhang som har tydliga effekter på verksamheten. Vare sig det är synlighet eller möjligheten att verka i ett sammanhang med andra likasinnade. Har man även en tydlig idé om företagets kärnvärden kan man givetvis nyttja lokalen som ett sätt att manifestera det. Om man är medveten om de mjuka värdena kan ens lokal bli en tydlig konkurrensfördel för verksamheten, framför allt för att attrahera och bibehålla personal.

– När man har det klart för sig är det viktigt att man som etableringsvilligt företag är tydlig med vad man behöver för typ av lokaler, hur ytorna ska se ut och vad man förväntar sig för motprestation av sin framtida hyresvärd. Har man tydliga krav och önskemål på lokal­ytorna blir det betydligt mycket lättare för fastighets­ägaren att tillsammans med hyresgästen utveckla en bra produkt.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration