"Vi ser en klart höjd planaktivitet"

Emil Bergsten på Cushman & Wakefield tror på fortsatt stigande hyror i centrala lägen och lyfter Lindholmen och Gamle­stan som intressanta områden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-11-13 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Emil Bergsten.
Bild: Cushman & Wakefield


Vilka områden i Göteborgsområdet stiger mest i popularitet för närvarande?


– Nytillskottet av moderna, nyproducerade kontorslokaler har under de senaste åren varit relativt begränsat. Vi ser nu en klart höjd planaktivitet med stora kontorsprojekt i pipeline. Under de närmaste åren kommer transformeringen av området kring Gullbergsvass att inledas. Först ut är bland annat Platinan med en första etapp om 40 000 kvadratmeter varav 20 000 kvadratmeter kontor och 20 000 kvadratmeter hotell. Längre fram, i takt med att nya Göta Älv-bron och senare Västlänken färdigställs, kommer ytterligare stora kontorsytor kunna påbörjas kring Lilla Bommen och centralstationen.
– Just i området runt och omkring Göteborgs centralstation kommer nya ytor tillskapas med bland annat pågående byggnation av Regionens Hus vilket planeras vara färdigställt under 2019. Regionens Hus omfattar en ombyggnation av dels nuvarande "Vita huset" om 6 000 kvadratmeter samt en tillbyggd byggnad i 15 våningar om 22 000 kvadratmeter. Jernhusen utvecklar även området direkt runt centralstationen med Region City innehållande bland annat Jubileumstornet om 22 våningar. I och med projektet kommer området omdanas och ytterligare kontorsytor att tillskapas i ett ur kommunikationssynpunkt svårslaget läge.

– Även Gårda som genom nybyggnation vid Heden länkats samman med centrum kommer sannolikt ha en fortsatt positiv utveckling. Framöver har Platzer, Wallenstam och Skanska planer på att var för sig uppföra höga kontorshus om cirka 25 000 till 40 000 kvadratmeter och uppemot 30 våningar höga i området.

– Ytterligare ett område som länge haft potential är stråket genom Mölndalsåns dalgång som erbjuder attraktiva kontorslägen med markant lägre hyresnivåer, speciellt i det äldre beståndet. Dessa lägen erbjuder goda allmänna kommunikationer utmed stråket Korsvägen – Mölndals bro in till centrum samt bättre tillgång till parkeringsplatser än i centrum. SCA:s flytt till Mölndals bro omfattande cirka 25 000 kvadratmeter med cirka 1 000 arbetsplatser kombinerat med den pågående centrumutvecklingen kommer att etablera Mölndals bro som ett intressant framtida kontorsläge.

– Två andra områden som är spännande att följa utvecklingen i är Lindholmen och Gamlestaden. På Lindholmen planerar Geely att uppföra ett innovationscentrum om cirka 80 000 kvadratmeter med plats för 3 500 anställda. Detta tillsammans med övriga stadsutvecklingsplaner för området innefattande bland annat Karlatornet kommer verkligen att förstärka lägets attraktivitet.

– För Gamlestadens del kommer det nya resecentrumet utgöra ett klart uppsving. Förutom att vara en knutpunkt för kollektivtrafiken kommer resecentrumet utgöras av en 16 våningar hög byggnad om cirka 15 000 kvadratmeter. Även Platzers utveckling av Gamlestadens Fabriker samt planerna för Nya Kulan kommer kombinerat innebära att området blir ett alternativ för såväl kontors- som handelsetableringar.

Var finns det lediga lokaler i Göteborg i dag?


– Större vakanser i innerstaden återfinns i området kring Lilla Bommen, där det bland annat i Läppstiftet finns större kontorsytor lediga, även om Collector kommer att flytta in på cirka 6 000 kvadrat­meter under 2018. Under 2018 flyttar även Trafikverket från Kruthusgatan och in i Gullbergsvass 4:2, avtalet omfattar 12 600 kvadratmeter och lokalerna har då genomgått omfattande investeringar. Bland det äldre beståndet på Heden går det även att hitta större lediga kontorsytor. Gemensamt för samtliga dessa ytor är att de är i behov av relativt genomgripande hyresgästanpassningar innan en ny hyresgäst kan flytta in.

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras under det kommande halvåret?


– Med tanke på den fortsatt höga efterfrågan samt den låga vakansgraden på kontorslokaler tror vi på fortsatt svagt stigande hyror i centrala delar även under det kommande året. Avtal med äldre hyresvillkor kommer troligtvis vid kommande omförhandlingar även att få en justerad hyra uppåt mot mer marknadsmässiga hyresnivåer. För mer perifera lägen, såsom Högsbo/Sisjön, är vakanserna högre och hyresnivåerna kommer i princip att vara oförändrade.

Kan du se några särskilda trender på hyresmarknaden i staden just nu?


– En trend på hyresmarknaden utgörs av den ökande konkurrensen mellan den fysiska handeln och e-handeln. Med många år utav ökande butikshyror, inte minst i galleriorna, samt av e-handeln som varje år ökar sin andel av den totala handeln har en del butikskedjor börjat se över sina butiksytor samt utökat sin digitala närvaro. Intressant är även att notera att rena e-handelsföretag även tar steget ut till den fysiska handeln. Ytorna är oftast mindre och av typen "showrooms" men i goda lägen med relativt höga hyror. En annan sida av e-handelns utveckling är att efterfrågan på lager-/logistikytor växer kraftigt. Det som i första hand efterfrågas är moderna, flexibla och funktionella lager- och logistiklösningar.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration